Práva člena společenství nechat zapsat věc do zápisu

Vložil Anonymous, 2. Prosinec 2010 - 12:50 ::

V jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…i-oznameni-0#…) bylo uvedeno, že člen společenství může nechat

 • se pozvat na jednání výboru SVJ,
 • problém zapsat do zápisu z jednání výboru,
 • věc zapsat do zápisu ze shromáždění SVJ.

Pokud skutečně člen společenství má shora uvedená práva, pak prosím o právní podklad. Děkuji.

Emanuel

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 4. Prosinec 2010 - 9:41

  Emanuel, povinnosti nám ukládá pouze zákon (ZVB by jste měli znát + OZ aj.), pokud to neupravuje, je na vás, co a jak si upravíte ve stanovách, co si vyhradí shromáždění k jednání a jaké pravomoci má výbor. Takže jak si to tam upravíte, tak to máte. Nikdo jiný do toho vč. správce nekecá.

  Vložil lake, 2. Prosinec 2010 - 18:18

  Emanueli, pokud se ptáte na právní podklad: viz vaše stanovy.
  lake

  Vložil Emanuel (bez ověření), 2. Prosinec 2010 - 20:50

  Vzorové stanovy to neřeší, takže ani stanovy to nemusí řešit.

  Je nějaký podklad přímo v zákoně nebo jiné právní normě? Děkuji.

  Emanuel

  Vložil lake, 2. Prosinec 2010 - 21:18

  Emanueli, už jsem Vám napsal: viz vaše stanovy. Nikde jinde nic nenajdete. O vzorových jsem se nezmiňoval.
  lake

  Vložil Emanuel (bez ověření), 2. Prosinec 2010 - 21:41

  Ptal jsem se na zákon. Tvrdí-li se, že je něco mým právem, přirozeně se zeptám, kde je toto právo zakotveno.

  Moje stanovy nechte být.

  Emanuel

  Vložil lake, 2. Prosinec 2010 - 22:09

  Emanueli, zřejmě pomaleji chápete. Už dvakrát jsem Vám odpověděl, a to zcela srozumitelně.
  Dostal jste ode mne informaci, že žádný zákon který by to upravoval neexistuje.
  Dostal jste k tomu informaci, že věc může být upravena pouze vašimi stanovami a nikde jinde.
  Takže buď o tom ve stanovách něco máte, nebo si to do nich dodatečně odhlasujete. Třetí cesta neexistuje.

  lake

  Vložil rivr, 3. Prosinec 2010 - 19:07

  Stanovy se mohou 75% přítomných „upravit“. Pokud tedy dojde k tomu, že budou upraveny tak bude zanesen „zákaz doplnění zápisu resp. v zákaz zanášení námitek“ – bude taková úprava korektní?, když je uvedeno že vše záleží na „úpravě stanov“ (pro jednoduchost nepředpokládejme že rozpory vzniknou již na Shromáždění kdy se Stanovy takto svérázně upraví)

   rivr

  Vložil Karel Popper (bez ověření), 2. Prosinec 2010 - 13:56

  dělám předsedu od vzniku našeho SVJ. Zák.72/94 Sb. můžu říci znám detailně,tedy zodpovědně Vám sděluji, že jakékoli případy k řešení v rámci celého SVJ ať ve věci bytových, nebytových prostor,spory mezi jednotlivými majiteli BJ či podnájemníků bytů /pronajimatelem je vždy vlastník BJ/, se řeší jak na shromáždění SVJ tak případně ve výboru. Požadovaný záznam o řešení problému může kdokoli žádat o záznam do zápisu jednání jak SVJ tak výboru.Svůj nesouhlas s konečným řešením či návrhem opatření nemusí souhlasit i někdo z členů výboru a tento svůj odporující názor má právo uplatnit rovněž do zápisu.Každý zápis jak ze shromáždění SVJ tak výboru se písemně potvrzuje ověřovatelem zápisu, který byl přítomný jednání.To jsou právě ty podklady, které se př. využívajípři soudní při a pod.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 3. Prosinec 2010 - 18:18

  řešíte „spory mezi jednotlivými majiteli BJ či podnájemníků bytů“ ? – vy si hrajete na přestupkovou komisi?

  Vložil Karel Popper (bez ověření), 4. Prosinec 2010 - 9:19

  nechci k Vám být ironický, ale jenom jedno,neznalost zákona neomlouvá a to je ten Váš ironický nesprávný úsudek. U nás se věci řeší dle daného zákona a velmi dobře koncipovaných Stanov, které se doplnily a tím upřesnily skutečnosti, o kterých se přímo konkrétně „hovoří“ v Občanském zákoníku, a jinak, o tom to je… Nazdar neználku!

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 4. Prosinec 2010 - 10:53

  Znalče, výbor společenství ani nikdo jiný v domě není oprávněný řešit mezilidké vztahy a chování lidí k sobě navzájem. Ve vaší kompetenci je jenom správa domu. Když se u vás najde člověk, který si to uvědomí, tak na to dojedete.

  Vložil lake, 4. Prosinec 2010 - 14:29

  Pane Anonymouss (bez ověření),

  skutečně zde vystupujete jako Neználek.
  Pan Popper se nikde nezmínil ani o řešení mezilidských vztahů, ani o "chování lidí k sobě navzájem"; to jsou jenom Vaše fantazie.

  Píše, že v souladu s jejich stanovami se připomínky zapisují a zřejmě následně řeší. Dobře napsané stanovy jistě mohou obsahovat i mechanismy k řešení připomínek a korekci běžných neshod mezi spoluvlastníky či sporů ohledně financování a činnosti SVJ. Není-li vlastník jednotky spokojen s výsledkem takového interního rozhodnutí, nikdo mu nebude bránit, aby se obrátil např. na soud.

  Pan Popper zde - na rozdíl od Vás - dává použitelný námět pro činnost SVJ.

  lake

  Vložil rivr, 2. Prosinec 2010 - 22:09

  řekl bych, že toto je ale ideální situace na kterou se ale tazatel neptal. Jistě by se neptal kdyby to mohlo u nich takto fungovat.
  Otázka spíše je jak docílit toho aby Výbor vůbec zapsal usnesení tak jak skutečně byla řečena a tak aby je nebylo možné v budoucnu dezinterpretovat.

  rivr

  Vložil Karel Popper (bez ověření), 4. Prosinec 2010 - 9:28

  jenom „málo“,námitku k řešení podnětu podá postižená osoba veřejně ať již na Shromáždění či na výboru SVJ,tento záznam se musí zapsat a potvrdit ověřovatelem, přítomným na jednání. Jestliže se tento záznam neuvede do zápisu, je následná možnost správního soudního řízení a to má za následek možnosti pro neplnění povinností dle zákona o SVJ a navíc dle Stanov, kde tato možnost by měla být uvedená a jestli není tak okamžitě si tuto záležitost navrhnout a schválit na Shromáždění, to je i v zákoně.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".