Povinost k uhraděvšech pohledavek

Vložil PanPalino (bez ověření), 3. Listopad 2015 - 20:30 ::

Převodem vlastnického pravá k bytové jednotce č12 v domě 383 na ulici---- v — (kupní smlouva ze dne27.1.2014) jste vlastníkem uvedené bytové jednotky a na základe teto skutečnosti mate povinnost k uhradě všech pohledávek podvodního vlastníka, které souvisejí se správou domu a pozemku v minulosti(1186od­st.2 zákona č,89/2012SB.ob­čanského zákoníku).

SBD jako správce společných části domu má na uvedeném bytě pohledávku, a to dle Vyúčtovaní nakladu a záloh za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu č,12 v domě č–za období 1/2014 – 1/2014 ve výši–kč

Prosím o radu jestli mam zaplatit nebo ne ..

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Lalinek1 (bez ověření), 24. Duben 2016 - 19:42

  Dobrý den, chtěl bych se uživatele PanPalino zeptat jak dopadl. Jsem nyní v úplně stejné situaci. Díky.

  Vložil Pavel, 24. Duben 2016 - 21:01

  Doporučuji se seznámit s rozsudkem KS v Praze 47 Cm 63/2015 z 17.9.2015 a zejména s usnesením Ústavního soudu IV. ÚS 3108/15 z 5.1.2016.

  Obě rozhodnutí jsou zde uvedena a komentována.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pub (bez ověření), 25. Duben 2016 - 1:54

  „..Doporučuji se … usnesením Ústavního soudu IV. ÚS 3108/15 …“

  1. PanPalino tvrdí, že
   „…povinnost k uhradě všech pohledávek podvodního vlastníka, které souvisejí se správou domu a pozemku v minulosti… SBD jako správce společných části domu má na uvedeném bytě pohledávku, a to dle Vyúčtovaní nakladu a záloh za služby 
  2. z PanPalinovy (poněkud méně srozumitelné) citace plyne: SBD tvrdí, že nabyvatel PanPalino je povinen k hrazení VŠECH dluhů původního VLASTNÍKA
  3. PanPalino je nebo zřejmě je CIZÍM nabyvatelem a PŮVODNÍ vlastník mohl i nemusel být, PŮVODNĚ nájemcem
  4. Pavlem uvedené usnesení US, odmítá věc řešit z důvodu: nepříslušnosti
  5. v obiter dictu usnesení US, pak konkretizuje, že nabyvatel byl původním nájemcem

  Je zjevné, že rosudek 47 Cm 63/2015–65 (zmíněný v US-stížnosti) popisuje transformaci nájemce na vlastníka a převod dluhů, NIKOLI převod ze zcizitele na nabyvatele a převod jeho dluhů.

  Kdo poznal, že předseda Pavel usnesení a rozsudku, na který sám odkazuje zřejmě příliš nerozumí, nebo hůře rozumět nechce, tak ten skutečně může mít „Hezký den“.

  Vložil PanPalino 12 (bez ověření), 8. Listopad 2015 - 13:41

  Děkuji za vysvětleni byl jsem s toho zmateny ale teď jsem si jistý a nic jim nepodepíšu ani nezaplatím.Děkuji všem za příspěvky.

  Vložil lake, 5. Listopad 2015 - 12:08

  K použití neoprávněné pohrůžky se vyjádřil nedávno Nejvyšší soud (8 Tdo 1352/2014).

  Výzva dlužníkovi k úhradě, případně výhrůžka soudem + zaplacením soudních nákladů je oprávněná jen tehdy, existuje-li skutečný dluh, který se věřitel snaží vymoci. Jestliže však se takové nátlakové jednání použije bez právního důvodu (bez existence dluhu), jde o jednání, které zákon považuje za nedovolené, v určitých případech za trestné. Cituji z rozsudku:

  „Za oprávněné však nelze označit jednání, jestliže by bylo použito sice prostředku dovoleného, nikoli však dovoleného ve vztahu k účelu sledovanému pachatelem. Není proto trestné použití dovoleného prostředku k tomu účelu, ke kterému je určen (např. hrozba věřitele, že přistoupí k výkonu rozhodnutí, jestliže mu dlužník nezaplatí).
  Naproti tomu pohrůžka jinak dovoleným, anebo dokonce společensky prospěšným prostředkem nebo postupem může být pohrůžkou jiné těžké újmy, jestliže nejde o prostředek či postup dovolený k danému účelu.
  I v případě, kdyby byl pachatel přesvědčen o správnosti a důvodnosti svého jednání, nemůže být toto jednání prostředkem k tomu, aby na poškozeném vynucoval, aby něco konal, opomenul nebo trpěl (srov. rozhodnutí č. 10/1979-II., přiměřeně též č. 31/2004 a č. 27/1982 Sb. rozh. tr.).“

  (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1352/2014, ze dne 26.2.2015)

  Zajímavé je, že soud protiprávní jednání považuje za trestné i v případě, kdy pachatel byl přesvědčen o správnosti svého postupu. To by dopadalo na podřízené pracovníky družstva, kteří vykonávali protiprávní příkazy předsedy MBA.

  Snaha družstva dosáhnout podpisu uznání dluhu je jednoduše vysvětlitelná: u soudu by se na podvod přišlo. Družstvo se snaží nic netušícího vlastníka jednotky vmanévrovat do situace, kdy sám podepíše uznání – a tím se prakticky vydá do rukou údajného věřitele. Každý soud by v takovém případě vyložil uznání dluhu jako přiznání, že vlastník skutečně dluží. Z nastražené pasti by už nebylo úniku.
  -----------------------------------------------------

  Jsou to šmejdi. Čekají na každou Vaši chybičku. Obyčejný člověk musí být neustále ve střehu, pokaždé vystartovat okamžitě proti každému nesprávnému slovu v usnesení shromáždění, proti každé nesrozumitelné položce v předpisu plateb, proti každému nezákonnému požadavku. Protože pokud toto neuděláte, dostanou Vás šmejdi tam, kde Vás chtějí mít.

  lake

  Vložil Terezie SVJ (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 19:40

  „soud protiprávní jednání považuje za trestné i v případě, kdy pachatel byl přesvědčen o správnosti svého postupu.“

  Z které přesně věty soudu své tvrzení dovozujete? Nic takového tam nečtu, ale možná jsem něco přehlédla.

  Terezie SVJ

  Vložil Pub (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 5:39

  všichni statutáři Vašeho družstva (00051560) vystupují v dokumentech s titulem. Pan Miroslav Gudzek má „MBA“ – to je ale jen nadstavba pro několik primitivních účetních kurzů nabiflených po večerech. Měl by mít alespoň Bc-vzdělání ale je zjevné že nemá. Je li tedy „Miroslav Gudzek“ pouze zámečník s dobrou vyřídilkou jako svého času kovář – ministr Miller, pak se není čemu divit, že se podepíše pod takové sdělení.

  Vložil PELE (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 9:39

  A co chcete, funkce ve větších družstvech ještě v 90. letech stihli obsadit bývalí funkcionáři svazarmu a odborářského hnutí, kteří stihli vystudovat maximálně tak VUML. Kdo z nich má aspoň střední ekonomickou školu, je za Boha. Titul Bc. z nějaké soukromé školy také není žádnou výhrou, staří absolventi středních ekonomických škol a obchodních akademií mají většinou vyšší znalosti, než absolventi některých VŠ.

  Vložil PanPalino x (bez ověření), 4. Listopad 2015 - 7:03
  Vložil Emanuel (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 8:30

  K sepsání smlouvy o uznání dluhu – šílenost, prostě to zkouší.

  Vložil PELE (bez ověření), 4. Listopad 2015 - 10:14

  Hm,co na to říct. Není tam datum odeslání 1. dubna?

  Osobně bych asi panovi MBA odpověděl něco podobně vtipného.

  Vložil PanPalinocc (bez ověření), 4. Listopad 2015 - 13:28

  Bohužel ne 20.10.2015

  Vložil lake, 4. Listopad 2015 - 11:37

  Výzva není až tak směšná. Jde o souběh více trestných činů, spáchaných v organizované skupině.

  Můžete podat trestní oznámení a označit za pachatele buď předsedu družstva, nebo družstvo, nebo (nejlépe) obě osoby. Počet pachatelů není konečný, může se průběžně rozšiřovat.

  Můžete klidně (máte-li čas a náladu) zajít na družstvo a požádáte o předložení dohody o uznání dluhu. Papír si ponechejte jako důkaz a odevzdejte vyšetřovateli. Zjistěte si při tom s kým na družstvu jednáte (kdo konkrétně Vám ten papír předal). Zjistíte si i kdo je nadřízený této osoby. Obě jména v trestním oznámení uvedete.

  Dále bych podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu vydírání, případně trestného činu útisku. Je Vám totiž vyhrožováno, že proti Vám bude vedeno soudní řízení, jestliže se nepodvolíte a nezaplatíte cizí dluh, aniž byste měl povinnost jej zaplatit. Podle mne jde jednoznačně o vydírání či útisk páchaný v organizované skupině, ale to nechť posoudí vyšetřovatel.

  lake

  Vložil Terezie SVJ (bez ověření), 4. Listopad 2015 - 18:24

  Pane Laku,

  nyní píšete o „souběhu více trestných činů, spáchaných v organizované skupině“. Dříve jste psal, že každý má právo po každém vymáhat soudně peníze, dokonce jste takový postup v obdobné situaci doporučoval. Že by takový postup představoval trestný čin či „souběh více trestných činů“, to jste nám prve zamlčel.

  Nezměnil jste názor? Pokud ne, v čem je rozdíl?

  Terezie SVJ

  Vložil PELE (bez ověření), 3. Listopad 2015 - 21:54

  Máte možnost výzvu naskenovat a vložit sem? Osobní údaje samozřejmě zamažte.

  Vložil lake, 4. Listopad 2015 - 3:56

  Neexistuje nic takového jako „pohledávka na bytu“. Jedině že by byla jištěna zástavním právem na jednotce dlužníka.

  Samozřejmě nemáte povinnost nic hradit za jinou osobu. Ustanovení § 1186 odst. 2 nestanoví nabyvateli jednotky žádnou povinnost. Tahají Vás za nos.

  Doporučuji, abyste ihned podal trestní oznámení pro trestný čin podvodu ve stadiu pokusu. Označte ty osoby, které se na tom podílejí, poskytněte písemné důkazy a doložte o jakou výši částky jde. Trestného činu podvodu (§ 209 trestního zákoníku) se může dopustit i právnická osoba, ve Vašem případě družstvo.

  Nenapsal jste, zda jde o SVJ(2000). V tom případě jde o dům s jednotkami(1994). V souladu s § 3063 NOZ se nabývá jednotka v domě podle dosavadních právních předpisů. Nejen že je nepoužitelný § 1186, ale celá část NOZ o bytovém spoluvlastnictví je nepoužitelná jako celek, protože se nevztahuje na jednotky(1994), ani na právní poměry v SVJ(2000), ani na spoluvlastnické vztahy mezi vlastníky jednotek(1994) navzájem.

  lake

  Vložil ))) (bez ověření), 3. Listopad 2015 - 20:54

  Proč původní vlstník dluží paníze správci, kterým je SBD? Jak může mít SBD pohledávku na cizím bytě, nebo jste kupoval byt od SBD? Jste nebo nejste společenství, máte svůj účet? Vy jste si s bytem převáděl na sebe taky nějaké dluhy původního vlastníka? O jské dluhy se jedná, napište podrobnější informace. JIsté je, že pouhou koupí bytu nemáte povinnost hradit žádné cizí dluhy, žádné cizí dluhy na vás nepřechází automaticky, v § 1186 odst.2 nic takového není.

  Vložil PanPalinoccc (bez ověření), 3. Listopad 2015 - 21:11

  Ještě jsem nezjistil proč dluží puvodni majitel spravě SBD peníze . Byt je v osobním vlastnictví. Jsme společenství vlastníku pod správou SBD. Žadne dluhy jsem na sebe nepřeval.

  Vložil PavelII (bez ověření), 4. Listopad 2015 - 22:09

  Není to Váš problém a Vaše starost. Jedinou rozumnou radu zde dal LAKE. Jedná se o drzý podvod ze strany správce a je třeba se bránit.

  Vložil ))) (bez ověření), 3. Listopad 2015 - 21:37

  Na téma přechod dluhů je tady několik vláken. Zadejte si nahoru do vyhledávače přechod dluhů a vlákna si pozorně prostudujte. Najdete tam výklad tzv. přechodu dluhů podle NOZ. Čtětě pozorně zejména výklad od autora „lake“. Na mínusování nekoukejte, to je tady takový folklor mínusovat i dotazy.

  Vložil Petr, 4. Listopad 2015 - 12:17

  Pro zajímavost se dotázejte také předchozího vlastníka na jeho názor. Pokud neuhradil zálohu služeb za leden 2014, tak asi neuhradil ani příspěvek na správu domu a pozemku. Ten výbor nevymáhá ? Předpokládám, že do 27.1 užíval byt prodávající. Zeptejte se výboru (účetní), proč nevymáhá nedoplatek (zřejmě malá částka, to ale není rozhodující) po něm.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".