Použití §13 z.67/2013 Sb

Vložil Anon. (bez ověření), 4. Leden 2019 - 18:39 ::

V §7 zákona 67/2013 Sb je uvedeno v bodě 2): Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.
Činím tímto dotaz zda nesplnění této povinnosti, tj. případ kdy SVJ nezahrne skutečnou výši zaplacených záloh do vyúčtování služeb (uvede nižší částku záloh), lze tento postup považovat za nesplnění povinnosti dle §13 téhož zákona.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Test IQ (bez ověření), 6. Leden 2019 - 8:40

  „Pokud na reklamu poskytovatel reaguje, ale neuzná ji, pak je třeba se soudit“

  Pan Volný lže, nejde „reklamu“ ale o podání NÁMITEK a soudit se NEMUSÍTE. 

  1. vyúčtování je nutné obdržet do 4-měsíců – ne li → sankce: č.1
  2. námitky příjemce je nutné VYŘÍDIT do 30-dnů (nikoli na ně pouze „reagovat“ nebo je „odmítnout bez dalšího“) – ne li → sankce: č.2
  3. VYŘÍZENÍm námitek“ není odpověď stroze popírací nebo nesrozumitelná tzn. námitky příjemce nevyvracející. Pokud taková přijde, pak je vyúčtování i nadále VADNÉ a VADNÉ vyúčtování NENÍ SPLATNÉ.
  4. Nedoplatek z vyúčtování NESPLATNÉHO samozřejmě není nutné hradit (což judikoval i soud). Přeplatek vymůžete zápočtem.

  Ještě doporučuji podat žádost o podklady: ve Vašem případě to může být pouze výpis bankovního účtu SVJ za celý rok, neboť NIC JINÉHO NEPROKAZUJE věrohodněji zálohy, které jste doručil společenství. Je to tedy PRÁVĚ TEN podklad, ze kterého musel rozúčtovatel vycházet, pokud chtěl vyúčtování udělat řádně a prokazatelně správně. Nic jiného.

  Aleluja.

  Vložil Volný (bez ověření), 5. Leden 2019 - 19:17

  Vlastník musí vyúčtování reklamovat. Pak záleží na tom, zda poskytovatel ve lhůtě na reklamu reaguje. Pokud ne, lze § 13 použít. Pokud na reklamu poskytovatel reaguje, ale neuzná ji, pak je třeba se soudit.

  Vložil AsiTak, 4. Leden 2019 - 19:10

  A umíte vypočítat „skutečnou výši zaplacených záloh do vyúčtování služeb“? Příklad: máte měsíční předpis záloh celkem měsíc 3500 Kč, v tom SV 100,– Kč, TUV 500,– Kč … a další položky. Zaplatíte ovšem jen 3450 Kč, za tento měsíc. Kolik budete započítat do vyúčtování za SV a TUV pro tento měsíc?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".