Pokuta za nedodané vyúčtování služeb k 2.5.2023

Vložil lenochod, 23. Květen 2023 - 18:10 ::

Správcovská firma stále nedodala vyúčtování, i když by letos měla nejpozději do 2. května. Pokuta by měla být 50 Kč/den, do dne kdy jej dodá. Jak ale tuto pokutu můžeme vymáhat?

  • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Hledal (bez ověření), 23. Květen 2023 - 22:41

Jsou zde nejméně tři pochybení:

  • není dodržen termín,
  • vyúčtování není správné co do výsledné částky,
  • vyúčtování nemá všechny předepsané náležitosti (můžete požadovat pokutu za každou chybějící náležitost).
Vložil nikeid, 8. Červen 2023 - 7:07

Není pravda, že můžete požadovat pokutu za každou chybějící náležitost. Pokuta je za nesplnění povinnosti k doručení vyúčtování jako takového, lhostejno kolik v něm bude chyb. To, co píšete, nemá v ničem právní oporu.

Vložil Justitianus, 23. Květen 2023 - 22:54

Hledal (bez ověření) zde napsal nesmysl. Zatím jde pouze o jedinou nesplněnou povinnost. To jest nedoručení vyúčtování do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

Netušíme ovšem zda se uplatní zákonná výjimka (zavinění druhé strany, nebo stav kdy by nebylo spravedlivé pokutu požadovat).


Justitianus

Vložil Radil (bez ověření), 23. Květen 2023 - 22:38

„Jak ale tuto pokutu můžeme vymáhat?“ (Vložil lenochod, 23. Květen 2023 – 18:10)

Nejlépe

  • všichni, abyste získali co nejvíce,
  • s pomocí advokáta, pokud nemáte právní vzdělání (stejně ho budete potřebovat u vyšších soudů),
  • za každý jednotlivý den prodlení,
  • za každé jednotlivé pochybení.
Vložil § (bez ověření), 23. Květen 2023 - 18:43

Od správcovské firmy pokutu vymáhat nemůžete, správcovská firma za nedodání vyúčtování nenese žádnou odpovědnost. Za dodání nebo i nedodání vyúčtování je zodpovědné svj, ne správcovská firma. Pokutu lze vymáhat soudní cestou, pokud ji svj nezaplatí dobrovolně.

Vložil Pokutant (bez ověření), 23. Květen 2023 - 23:25

Nemusíte se soudit, můžete jít jednodušší cestou a započíst pokutu proti vaší povinnosti (např. proti nedoplatku z vyúčtování (až vyúčtování obdržíte a vznikne-li nedoplatek), nebo proti příspěvku na správu).

Komplikovaná, resp. riziková, je otázka započtení proti zálohám na služby, protože můžete platit zálohu 2000 Kč, započtete 1500 Kč (30*50 Kč), zaplatíte 500 Kč), ale příští rok vzniknou zmatky s vyúčtováním: co když budete mít malou spotřebu a ve vyúčtování vznikne spotřebovaný náklad 10 000 Kč, a SVJ bude spekulovat, zda Vám vrátit přeplatek 12*500 Kč, nebo řekne, že jste neplatili nic…

A pak máte stanovy SVJ, které snížili pokutu na 1 Kč… Můžete započíst 30 Kč/měs.

Vložil Započetl (bez ověření), 24. Květen 2023 - 12:14

„můžete jít jednodušší cestou a započíst pokutu proti vaší povinnosti“ (Vložil Pokutant (bez ověření), 23. Květen 2023 – 23:25)

To je riziková cesta. Započtení posuzuje soud, provést započtení bezchybně neumí ani advokát (protože předem neví, co bude soud posuzovat, resp. jaké bude hledat vady započtení, aby mohl započtení neuznat). Nezapomeňte, že soud ve sporu vlastník × SVJ není nestranný. Mohu Vás ujistit, že když bude soud chtít k započtení nepřihlédnout, učiní tak.

Vložil Vlastník. (bez ověření), 24. Květen 2023 - 17:59

Přesně jak píše pan Započetl.

Pokud provedete započtení, bude následovat žaloba o zaplacení proti Vám ve výši započtené částky a jenom trochu zdatný advokát SVJ Vaše započtení zneplatní. Perfektní neprůstřelné započtení provést nedokážete.

Vložil MartinII, 24. Květen 2023 - 0:43

Tazatel musí nesplnění povinnosti dle § 13 vymáhat po poskytovateli (SVJ) nikoli správní firmě. Poskytovatel musí nesplnění povinnosti vymáhat po správní firmě v závislosti na uzavřené smlouvě.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".