"podivný" bod ve smlouvě o koupi bytu

Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 17:55 ::

Dobrý den,

chci se zeptat, zda je normální, aby si prodejce bytu (město), zadalo do kupní smlouvy mezi novým vlastníkem (občanem) a sebou bod, který uvádí, že se vlastník po koupi bytu zavazuje k tomu, že si nechá svůj majetek (byt) spravovat nějakou konkrétní organizací? Myslím si, že na toto nemá právo. Domnívám se, že o tom, kde si SVJ nechá svůj majetek spravovat rozhodne až SVJ na své první schůzi. V případě, že město v tomto bodě postupovalo nesprávně, je možné, že by nastat problém s tím, že je smlouva v tomto znění již schválena zastupitelstvem měs­ta?

Zvědavec

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 30. Říjen 2007 - 11:39

  Vážený pane Zvědavec. Původní vlastník, ve vašem případě město, vypracovává „Prohlášení vlastníka“ v souladu s §4, odst.2, písm.h), kde je uvedeno: „pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku, včetně označení osoby pověřené správou domu.“

  Do jednotlivých kupních smluv se přenáší (opisuje) označení osoby pověřené správou domu.

  Po ustavení společenství máte možnost v souladu s ustanovení ZoVB a stanovami změnit osobu pověřenou správou domu.

  Matějka

  Vložil FilipN, 30. Říjen 2007 - 11:43

  To by znamenalo, že změnit osobu pověřenou správou domu je možné pouze tak, že se současně změní prohlášení vlastníka. Při jiném postupu by nastal rozpor se schválenými a platnými dokumenty, což by bylo možné napadnout (např. při reklamaci rozúčtování).

  Vložil Anonymous, 30. Říjen 2007 - 11:57

  Dobrý den, stanovení správce při vzniku SVJ, je pro přechod na režim SVJ, aby v začátku nedošlo ke stavu, kdy správa nebude žádná. SVJ – respektive shromáždění na svém jednání může nadpoloviční většinou všech rozhodnout o správci novém., s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 19:24

  To není podivný bod. Je to povinná součást prohlášení vlastníka – určit správce. Později lze správce změnit rozhodnutím kvalifikované většiny vlastníků na výroční schůzi.

  Vložil Pavel, 29. Říjen 2007 - 18:48
  1. Město asi chce, aby do doby, než se byty rozprodají a kdy v domě má město stále velký podíl, tak aby správce byl někdo, kdo se osvědčil. (Proto, že se jedná o malou domů pro někoho známého nemám informaci, ale nevylučuju to.)
  2. Kupní smlouva je dohodou dvou stran, byt přece kupovat nemusíte, nebo můžete s městem jednat o vypuštění sporného bodu.
  3. Velmi záleží na tom, k čemu se vlastně zavazujete a zda je tam nějaká sankce pro porušení Vašeho závazku. Může se stát, že se jedná pouze o nějakou proklamaci bez sankce a po vzniku SVJ se může na shromáždění rozhodnout o změně správce.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil JarekSVJ, 29. Říjen 2007 - 18:37

  Od města je to rozumné, a chválihodné, že si dali takový bod do smlouvy. Nenechají Vás od začátku plavat samotné ve správě domu.

  Vložil Anonymous, 29. Říjen 2007 - 18:12

  Pokud jde o ujednání na přechodnou dobu, neviděl bych v tom problém.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".