Podávání účetních závěrek do sbírky listin se zkratkou v.r.

Vložil Pavel, 8. Červenec 2022 - 22:10 ::

1)§ 66/c zákona č. 304/2013 Sb. vyžaduje, aby ve sbírce listin byly mj. účetní závěrky.

2)§ 18/3 zákona č. 563/1991 Sb. vyžaduje, aby k účetní závěrce byl připojen podpisový záznam statutárního orgánu.

3)Problematikou zveřejňování účetních závěrek se obsáhle zabýval koordinační výbor 464/18.11.15, který byl uzavřen 16.12.2015 s tím, že problematika konverze spadá do kompetence Ministerstva vnitra.

4)Výsledkem je již po 6 letech nařízení vlády č. 25/2021 Sb., které do § 18 NV 351/2013 Sb. od 1.2.2021 doplnilo, že účetní závěrka může být „podepsána“ tak, že se za příjmení osoby, která účetní závěrku podepsala, doplní zkratka v.r.

5)Doporučuji tedy do Přílohy v účetní závěrce nebo na Rozvahu doplnit jméno a příjmení statutárního orgánu, který ÚZ podepsal, se zkratkou v.r.. Jinak se nebude jednat o zveřejněnou účetní závěrku, ale o nějaké nepodepsané formuláře s možností sankcí.

Hezký den!

  • účetnictví

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Podpis (bez ověření), 8. Červenec 2022 - 23:36

Pane Pavle,

pokud se jedná o větu § 18 NV 351/2013 Sb. Podpis osoby, která listinu podepsala, lze na listině podané v elektronické podobě nahradit slovy „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“, které se uvedou u příjmení této osoby., pak z ní nevyplývá povinnost zakládanou listinu podepsat, ale pouze to, jak/čím lze podpis na listině v elektronické podobě nahradit.

Plyne odněkud povinnost zakládanou listinu opatřit podpisem? Co je podpisem právnické osoby? Může jím být (pouze) otisk razítka?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".