počet účastníků na schůzi SVJ na jednu bytovou jednotku

Vložil Anonymous, 15. Únor 2008 - 10:28 ::

Dobrý den Vážení,

rád bych se zkušenějších zeptal na následující.Je možné,aby na schůzi společenství vlastníků byl přítomen více jak jeden zástupce vlastníka bytové jednotky?Některé byty jsou v podílovém spoluvlastnictví např.tří až čtyř osob.Jak je to v případě podílového spoluvlastnictví a jak v případě ,že vlastníkem je na katastru pouze jedna osoba k danému bytu?Podle mého názoru je účast více než jednoho z daného bytu problematická z mnoha důvodů.Např.možnost učinit větší nátlak,problém s místy v restauracích pokud by si každý přivedl někoho navíc,nejsem si jist jestli cizí osoby mohou být schůzi SVJ vůbec přítomní z důvodu ochrany informací,které se váží k činností SVJ. Děkuji za odpověd.

petr.novak7@cen­trum.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 15. Únor 2008 - 16:14

  Pokud má daný člověk vlastnické právo k jednotce (i když třeba vlastní jen 1% podíl jednotky), tak má jistě právo se ze zákona účastnit shromáždění, protože je vlastníkem.

  Jde o to, co myslíte tím nátlakem. Nátlak může být i protizákonný. Hlasování by nemělo podléhat žádnému nátlaku (ať již od jednotho nebo 10 vlastníků). Počet míst v zasedací místnosti může být praktický problém a je třeba se s ním nějak vypořádat – záleží na dohodě (případně odhlasování) členů, kde se budou schůze konat. Zákon nestanovuje, zda má jít o restauraci, pronajatou zasedací místnost nebo třeba hřiště před domem. Co se týká ochrany informací, tak vlastník (i když vlastní třeba jen 1% podíl jednotky) má právo na informace stejné jako vlatník 100 jednotek.

  Hlas mají samozřejmě dohromady pouze jeden, ale o tom se nikdo nepře.

  Vložil Anonymous, 15. Únor 2008 - 10:34

  Fakt,že se ke každé jednotce váže max.jeden hlas je jasný.Jedná se o přítomnost vyššího počtu osob z jedné byt.jednotky.Díky za pochopení.

  petr.novak7@cen­trum.cz

  Vložil G.X, 15. Únor 2008 - 11:19

  Domnívám se, že to je jasné: právo být na schůzi má každý ze (spolu)vlastní­ků. G.X.

  Vložil Anonymous, 15. Únor 2008 - 14:25

  právo účastnit se schůze ANO, právo volit, pouze 1 člen domácnosti

  D.P.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".