Počet osob × změny v počtu osob

Vložil Anonymous, 3. Srpen 2021 - 20:21 ::

Podle § 1177 zákona 89/2012 Sb. vlastník jednotky oznamuje počet osob (bez pokuty), zatímco podle § 12 zákona 67/2013 Sb. příjemce služeb oznamuje změny v počtu osob (pod pokutou, oznámit počet osob se nepožaduje). Co je počet osob (např. tři osoby, 7,36 osoby ad.) i změny v počtu osob (např. přibyla jedna osoba, ubylo 2,78 osob ad.) je zřejmé. Není třeba uvádět, že oznámit změnu v počtu není totéž jako oznámit počet a oznámením (nového, změněného) počtu zákonná povinnost oznámit změnu v počtu splněna není.

Těžko soudit, proč to moudrý zákonodárce požaduje zrovna takto, nicméně zákon platí tak, jak je napsán. Právní normy je třeba číst pečlivě.

To, že se jedná o jinak definované osoby, se zde už řešilo.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.