Plná moc vs GDPR

Vložil Vlk (bez ověření), 20. Březen 2018 - 7:44 ::

Dobrý den, letos V červnu chceme svolat schůzi shromáždění SVJ. A jako vždy někteří vlastníci se nechají zastupovat na základě plné moci. Prosím o radu co může nebo nemůže být v plné moci uvedeno, aby bylo vyhověno obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)? V současné době na formuláři Plné moci máme:

 1. jméno zmocnitele a zmocněnce;
 2. r.č. nebo IČ (v případě že jednotku vlastní realitka)zmocnitele a zmocněnce;
 3. adresu a číslo jednotky zmocnitele;
 4. podpisy zmocnitele a zmocněnce
 5. a protože jsme v minulosti měly problém, že lidé nosily přeškrtané a nesrozumitelně vyplněné a „ošipkované“ plné moci tak jsme před cca 2 roky doplnili i větu „Výbor SVJ plnou moc přijal a bere na vědomí dne …“ s kolonkou na jména a podpisy za výbor.

Za fundované rady předem děkuji Vlk

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svoboda a60986 Pavel (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 20:43

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 21. Březen 2018 - 12:04

  Nehledejte vzory na intu, jsou tam ještě i podle starého OZ. Pročtěte si v OZ Zastoupení, Smluvní zastoupení. Na co rozdávat rč? U některých jednání zákon uvádí požadavky. A nemusí být nutně písemná.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Březen 2018 - 14:22

  Plná moc obsahuje jméno a příjmení zmocnitele a zmocněnce včetně data nar. a trvalého bydliště. Dále obsahuje meritum věci tedy k čemu slouží a v jakém rozsahu, datum a podpisy. Nic jiného tam nepatří. Zapisovatel do zápisu ze shromáždění pak konstatuje, že vlastník xy byl zastoupen plnou mocí ze dne d. Ta je pochopitelně přílohou orginálu zápisu.

  Vložil Chico (bez ověření), 23. Březen 2018 - 15:41

  Bohužel nejde jen o neuvedení rodného čísla: viz níže

  Co považuje GDPR za osobní údaje Osobní údaje jsou ve stávající směrnici z roku 1995 i v GDPR definovány jako veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

  Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem.

  Vložil Mirek Š. (bez ověření), 20. Březen 2018 - 13:47

  Dle zák č. 89/2012 sb. (NOZ) nejde o plné moci ale o zmocnění, které nemusí být potvrzeno notářem.

  Zmocnění se vyžaduje pouze u SJM ( společné jmění vlastníků) na konkrétní shromáždění

  mirek

  Vložil bcd (bez ověření), 20. Březen 2018 - 8:39

  Z čeho vyplývá, že plná moc musí být písemná?

  Vložil Mirek Š. (bez ověření), 20. Březen 2018 - 13:49

  Ze zákona 89/2012 sb. ( NOZ) pouze u SJM ( společné jmění manželů )

  Mirek

  Vložil plná moc (bez ověření), 20. Březen 2018 - 10:02

  https://www.bezplatnapravniporadna.cz/…ku-2014.html Zmocnění v svj může samožřejmě být i ústní, nemusí být písemné. Členové výboru nejsou kontrolním orgánem plných mocí, které členové svj někomu udělí. Člen svj nemá žádnou povinnost dávat plnou moc členovi výboru. Člen výboru se nemůže stavět do pozice kontrolora plných mocí a dokonce do pozice toho, kdo je oprávněný členy svj zastupovat.

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 20. Březen 2018 - 10:28

  Bez písemné plné moci bych vás nepřipustil na jednání našeho shromáždění, které je pouze pro členy SVJ. Jak byste prokázal, že jste nějakou plnou moc obdržel? Nebo je to předčasný pokus o Apríla?

  Vložil Mirek Š. (bez ověření), 20. Březen 2018 - 13:51

  Opětně není pravdou, že na konané shromážění mají přístup pouze vlastníci daného společenství.

  Mirek

  Vložil plná moc (bez ověření), 20. Březen 2018 - 10:33

  Já vím, mistře, že se domníváte, že jste ředitelem zeměkoule v svj a že jste oprávněný ovládat vlastníky podle svých představ. Ale nejste.

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 20. Březen 2018 - 10:47

  Takže argument nemáte, pouze prudíte. Také přístup.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Březen 2018 - 8:21

  K identifikaci vlastníka (zmocnitele) stačí jen číslo bytu a v zásadě by stačilo pouze uvedení jména, pokud v katastru nenajdete shodu jmen.

  Několikrát jsem se soudil a samozřejmě advokáti zpočátku zkouší jít snazší cestou, tedy zpochybnit plné moci. Soudci vždy konstatovali, že zmocnitel byl dostatečně identifikován pouze jménem a příjmením (jelikož z katastru – LV – lze ověřit, že on je tou osobou).

  U zmocněnce dle mého názoru je pro identifikaci vhodné uvést jméno a příjmení, datum narození, popřípadě trvalý pobyt.

  Adresát plné moci má možnost oprávněnost zmocnění ověřit např. telefonicky, nebo dodatečné po konání schůze. Jednou jsem tak z opatrnosti coby skrutátor učinil.

  Všiml jsem si, že rejstříkové soudy loni přestaly u SVJ skenovat do sbírky listin plné moci, coby přílohu zápisů ze schůze. Loni jsem několikrát nahlížel do rejstříkových spisů a zatím úřednice neprotestovala, když jsem si plné moci fotil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".