Platba za výtah

Vložil Jaranov (bez ověření), 10. Květen 2019 - 14:09 ::

Dobrý den , koupila jsem byt v SVJ.Byt se nachází v prvním patře a byla jsem informována,že v platbách je zahrnuta i platba za užívání výtahu.Jak mám postupovat,když výtah užívat nebudu a nechci tedy za ně ani platit ? Slyšela jsem,že v některých domech to tak mají.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil a (bez ověření), 12. Květen 2019 - 20:14

  Ano, my to tak máme. Taky začínáme prvním patrem (nemáme žádné přízemí). Majitelé bytů v 1. patře výtah nepoužívají a nemají ji tedy ani v předpisu plateb jako službu.

  Vložil Pavel, 12. Květen 2019 - 7:29

  Jaranov,

  odpověděl jsem Vám již 28.6.2018:

  https://okolobytu.cz/…ni-za-vytah/

  "Jaranov,

  jako spoluvlastník výtahu se nemůžete vyhnout placení nákladů souvisejících se samotnou existencí výtahu jako jsou opravy, údržba, revize.

  Hrazení nákladů spojených s užíváním, jako je elektřina, je někde upraveno tak, že z něho jsou vyloučeny osoby, které výtah neužívají resp. nemohou užívat, protože nemají od výtahu čip.

  Změna pravidel rozúčtování cen služeb je v kompetenci shromáždění podle § 1208/e NOZ.

  Víte o jakou částku se ročně jedná?

  Hezký den!"

  Co je na mé odpovědi nejasné?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Hrubý (bez ověření), 12. Květen 2019 - 10:27

  Napsal jste:

  „jako spoluvlastník výtahu se nemůžete vyhnout placení nákladů souvisejících se samotnou existencí výtahu jako jsou opravy, údržba, revize.“

  Rozúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytů, tedy i nákladů na provoz výtahu upravuje zákon č. 67/2013 Sb. (ZOS). Tento zákon však neřeší které konkrétní náklady do „ceny“ té které poskytované služby lze zahrnout. V § 2 písm. d) ZOS se pouze uvádějí náklady, které zahrnout nelze: „nákladem na služby nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu“. Náklady na spotřebu elektřiny na provoz výtahu, na údržbu (např. mazání) a na běžné opravy výtahu tedy zahrnout lze. Problematický je pravidelný čtvrtletní servis, jenž zřejmě zahrnuje jak revize (které jsou z nejasných důvodů zákonem vyloučeny), tak i údržbu či drobné opravy.

  Vložil Pavel, 13. Květen 2019 - 8:22

  Pane Hrubý,

  ve svém příspěvku jsem vycházel z toho, co musí vlastník platit z titulu vlastnictví a co se platí z titulu vlastního provozu výtahu.

  I když nebude výtah v provozu, tak se musí provádět údržba, opravy, revize atd.

  Když nebude výtah v provozu, tak se elektřina nebude hradit.

  Alespoň jsem takto viděl několik pravidel pro rozúčtování služeb.

  Pokud si do služeb chcete zahrnout i údržbu a opravy a nebude to v rozporu se zákonem, je to Vaše právo. Já vycházím z logiky věci.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil tep (bez ověření), 11. Květen 2019 - 10:00

  Máme trakční výtah o nosnosti 420kg. Náklady na elektřinu, revize, servis a ND pokrývají měsíční příspěvky 150 Kč na jeden byt – to je cca 5 Kč na den a byt. Když si poraníte nohu (to Vám nepřeji) i ty schody do 1. patra Vám budou dělat problémy – a co větší nákupy? Občas v bytě potřebujete vyměnit ledničku, pračku, kdo to má tahat po schodech? Co když k Vám dojede návštěva na invalidním vozíku, to ji odbudete pod schody? Až zestárnete, i těch pár schodů do 1. patra Vám mohou dělat velké problémy. A co pak? To se budete doprošovat, aby Vám pak povolili jezdit výtahem? A co když na shromáždění vlastníci Vám pak řeknou NE? Oni se totiž po celou dobu starali, aby byl výtah v provozu.

  Dívám se na výtah jako na svislou MHD. Pokud jsem zdráv a nevleču nic těžkého, jdu domů po schodech, beru to jako tělocvik pro své zdraví. Když si ale nesu domů 8 piv ve sklenicích, neváhám použít výtah. Je to dobrý služebník a vyplatí se na něho přispívat, i když máte pocit, že se bez něho teď obejdete.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 11. Květen 2019 - 12:31

  Tepe,

  mělo by být odlišeno rozúčtování nákladů za službu za používání výtahu (elektická energie, údržba) a nákladů na správu (revize, opravy, modernizace výtahu)

  Vložil tep (bez ověření), 11. Květen 2019 - 16:13

  U nás je tomu jinak, protože výtah pořídila a provozuje na svůj náklad skupina vlastníků – výlučných uživatelů této společné části domu. Takže platí současně jak správu, tak náklady na provoz výtahu a ještě si shromažďují prostředky na větší opravu v budoucnu. Kdo nemá zájem o používání výtahu, anebo patřil k odpůrcům zabudování výtahu do domu, nedal a nedá na výtah ani haléř.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 10. Květen 2019 - 16:57

  Změnit pravidla pro rozúčtování služeb tak, aby „neuživatele“ výtahu nějak zohlednila. Rozhodnout o tom může shromáždění.

  Vložil JaVa, 10. Květen 2019 - 17:13

  „Rozhodnout o tom může shromáždění.“

  Shromáždění vlastníků může rozhodnout o vynětí některých vlastníků neužívajících výtah, pouze z placení za spotřebovanou elektrickou energii.Na všechny ostatní náklady, spojené s jeho provozu schopností ,revizemi, údržbou atd.,je i tento(vyňatý) vlastník povinen přispívat, neboť se jedná společnou část domu, které je i on spoluvlastníkem­.Samozřejmě, pokud není v PV, uvedeno něco jiného.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 11. Květen 2019 - 12:26

  A co stanovy, pokud je v nich uvedeno něco jiného (stanovi musí obsahovat způsob rozúčtování služby)? Bude platné pouhé rozhodnutí shormáždění bez změny stanov?

  Psal jste o vynětí pouze v případě elektické energie. Do služby za užívání výtahu nepatří ale pouze spotřeba elektrické energie, nýbrž také údržba výtahu.

  Vložil JaVa, 11. Květen 2019 - 16:07

  1)„A co stanovy“?. Pokud je v nich uvedeno něco jiného než v PV( § 1166/89/2012 Sb.,) pak jsou tyto stanovy vadné!

  2)„Do služby za užívání výtahu nepatří také údržba výtahu“.

  Je velmi důležité přesně definovat,„čo také“, si pod pojmem „údržba výtahu“ představujete?

  Jenže právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán je ze zákona zodpovědný za údržbu společného majetku všech spoluvlastníků jednotek v domě( § 1189/89/2012 Sb.,),tudíž i o údržbu výtahu,který je dle § 1160 NOZ ve spojení s § 5 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 366/2013 Sb. definován jako společná část domu)a který tito vlastníci společně,dle velikosti spoluvlastnického podílu vlastní a také jsou povinni, na jeho údržbu(udržování v bezpečném a provozu schopném stavu) přispívat a udržovat v bezvadném stavu(§ 1175–1183/89/2012 Sb.,) !

  cituji z :http://magazin.obyvatele.cz/…-v-ramci-svj

  Příspěvky na provoz výtahu v rámci SVJ 10 Květen 2017

  Dotaz: Ve Společenství vlastníků jednotek je výtah společnou částí domu. Služba provoz výtahu zahrnuje pouze používání výtahu, tj. náklady na elektřinu?

  Náklady na údržbu výtahu, tj. servis a opravy jsou hrazeny z příspěvku na správu domu? A podílí se na nich všichni vlastníci jednotek podle velikosti podílu? Nebo je tomu jinak? Předem děkuji za odpověď. Nosková Jitka

  Odpověď: Dobrý den, jak uvádíte, výtah je společnou částí domu. Provoz výtahu, tj. náklady na elektřinu je jednou ze služeb, které se v rámci SVJ 1× ročně vyúčtovávají. S provozem výtahu ale také souvisí i náklady na pravidelný servis a případné opravy a tyto jsou hrazeny z fondu na správu domu a pozemku, kam příspívají všichni vlastníci v daném SVJ dle velikosti svého spoluvlastnického podílu. Přeji pěkný den, Jan Halík

  konec citace.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Jan77 (bez ověření), 10. Květen 2019 - 19:35

  V zásadě souhlasím. Tazatelka by měla vyjasnit , za co ta platba fakticky je. Nemůže to být „užívání“ – musí to být něco, co generuje náklady (elektřina, revize, zkoušky, opravy…) a pak se lze bavit tom, do které kategorie to spadá.

  Vložil Bydlil (bez ověření), 11. Květen 2019 - 16:24

  „Nemůže to být „užívání“ – musí to být něco, co generuje náklady (elektřina, revize, zkoušky, opravy…)“

  Samo užívání (přesněji možnost užívání) generuje náklady, je to nadřazený pojem pro Vámi uváděné položky. Formulace užívání výtahu je zcela v pořádku.

  Vložil Petr, 11. Květen 2019 - 18:43

  „Byt v I. patře a byla jsem informována,že v platbách je zahrnuta i platba za užívání výtahu.Jak mám postupovat,když výtah užívat nebudu a nechci tedy za ně ani platit ? Slyšela jsem,že v některých domech to tak mají.“

  „jsem informována,že v platbách je zahrnuta i platba za užívání výtahu“ To jste slyšela nebo to máte uvedeno v rozpise záloh ?

  „Jak mám postupovat,když výtah užívat nebudu a nechci tedy za ně ani platit“ Nastudujte bohatou diskusi (platba „za výtah“ zde na toto théma.

  „Slyšela jsem,že v některých domech to tak mají“ To jste slyšela kde ?

  • – – – – – – – – – – – – – – –

  Je potřeba se snažit hledat zde nebo jinde, ne jen položit dotaz a věřit tomu, co jste slyšela a pasivně čekat na odpovědi.

  Chvilku jsem hledal za vás a něco pro vás mám

  okolobytu.cz/fo­ra/otazka/plat­ba-za-vytah/

  portalsvj.cz/dis­kuse/platba-za-vytah-jen-u-osob-ktere-ho-uzivaji

  www.svjaktualne.cz/…9mbKTrAPMMA/

  Můžete pokračovat v hledání

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  A o jakou částku měsíčně jde ? Co budete říkat, až budete platit revizi a opravu výtahu a pořízení výtahu nového po x letech ?

  Vložil JaVa, 12. Květen 2019 - 8:00

  První dva Vaše odkazy, nejsou funkční zkuste je, prosím, upravit.

  Např.:https://okolobytu.cz/…ni-za-vytah/

  Děkuji a přeji hezký den.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".