Platba předepsaných záloh po splatnosti

Vložil Loreta, 21. Srpen 2015 - 12:05 ::

Dobrý den, může mi prosím někdo poradit, jak zaúčtovat platbu předepsaných záloh za účetní období 2014 a to za měsíc prosinec, která byla uhrazena po datu splatnosti v lednu roku 2015? Je možné tuto platbu zahrnout do roku 2014 jako příjmy příštích období? Za kvalitní poradu děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil L.H. (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 13:15

  Dobrý den, v prosinci zaúčtujete předpis 311/324. A v lednu klasicky platbu 211(221)/311. Na konci roku budete mít v rozvaze na 311 pohledávku. Proč to chcete účtovat jako příjem příštích období? LH

  Vložil Loreta, 21. Srpen 2015 - 13:34

  No já ne, ale náš účetní mě stále přesvědčuje o tomto podle mě nesprávném účtování. Já stále trvám na pohledávce za vlastníkem, nedá si to vymluvit.

  Vložil lake, 21. Srpen 2015 - 15:20

  Loretto, o jaké pohledávce za vlastníkem zde píšete?

  Přijetím zálohy vzniká ze zákona závazek SVJ vůči plátci zálohy ve stejné výši. Tento závazek musí být v účetnictví SVJ zachycen. Závazek SVJ zanikne teprve s provedením ročního vyúčtování služeb a s vypořádáním přeplatků a nedoplatků, které z tohoto vyúčtování vyplynou.

  lake

  Vložil Důchodce (bez ověření), 25. Srpen 2015 - 17:44

  Pane Lake. Jestli tomu dobře rozumím tak o předpisu záloh se vůbec neúčtuje.Ve stanovený den splatnosti vzniká SVJ pohledávka.Do­poručuji proto účtovat o stanoveném předpisu záloh v den splatnosti a tím dodržet účetní předpis o účtování záloh.Předpis záloh zpracovat do saldokonta každého z členů SVJ včetně všech možných a předpokládaných potřeb pro automatické zpracování nutné agendy v souvislosti s členstvím v SVJ. Nebudu vyjmenovávat jakých různých potřeb lze využít. Na základě zpracování předpisu záloh členů do saldokonta a vyčísleným předpisem měsičních záloh s termínem splatnosti budou splněny i podmín- ky pro správné účtování. V provedeném vyúčtování budou vyčísleny rozdíly skutečných nákladů proti poskytnutým zálohám (kromě nesprávného účtování)jen jako přeplatky či nedoplatky a dále ovlivněny odchylným placením stanovených záloh dle předpisu. Všechny tyto vlivy lze snadno vyčíslit a vypořádat přeplatky a nedoplatky záloh proti skutečným nákladům kromě vlivu nesprávného účto- účtování. K tomuto způsobu účtování a řízení SVJ je ovšem zapotřebí dokonalého softwaru kterého jak se domnívám mnoha SVJ chybí, stejně jako dokonalé znalosti předpisů o účetnictví SVJ. Bohužel účetnictví našeho SVJ tako- možnosti nemá. Důchodce.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 16:47

  vysvětlení pro Lake:
  viz příspěvek předcházející, vložil LH…„zaúčtujete předpis 311/324“ z toho:
  „Loretto, o jaké pohledávce za vlastníkem zde píšete?“ o zápisu předpisu na účtě 311.. o tom, že vlastník má zálohu uhradit.
  „Přijetím zálohy vzniká ze zákona závazek SVJ vůči plátci zálohy ve stejné výši“ to je zápis předpisu na účtě 324 … o tom, že SVJ má zálohu vyúčtovat.

  Vložil lake, 22. Srpen 2015 - 6:41

  Vysvětlení pro Poznámku:

  Zřejmě neberete do úvahy, že není prosinec 2014. Tazatelka tedy nemůže nic „zaúčtovat v prosinci na 311/324“. Účetní knihy loňského roku jsou už uzavřeny, máme konec srpna 2015.

  Jestliže se tazatelka dnes ptá jak má účtovat o záloze přijaté v lednu, je už hoooooodně pozdě. Ta záloha se přece už stala součástí konečného vyúčtování v dubnu! To už je tedy uzavřená záležitost.

  Termín pro doručení vyúčtování vlastníkům podle § 7 zákona č. 67/2013 Sb. již uplynul (byl do 30. dubna). Součástí konečného vyúčtování byly všechny UHRAZENÉ zálohy vlastníkem jednotky (včetně zálohy uhrazené po splatnosti v lednu), a vůči těmto zálohám se zúčtoval náklad, který na vlastníka připadl podle rozúčtování služeb roku 2014.

  Po provedení konečného vyúčtování má smysl přihlížet k neuhrazeným (či pozdě uhrazeným) zálohám pouze pro účely vyčíslení poplatku z prodlení podle § 13 odst. 2 zákona č. 67/2012 Sb..

  lake

  Vložil Pub (bez ověření), 24. Srpen 2015 - 16:11

  Předpis č. 67/2012

  = Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí


  pečlivost, pečlivost, pečlivost to je to, co nám tu chybí :)

  Vložil Loreta, 21. Srpen 2015 - 17:23

  Rozumím, co pan Lake píše. Neuhrazením předepsané zálohy nevzniká pohledávka, ale podle ročního vyúčtování, v případě vyúčtovaného ročního nedoplatku. Ale mě zajímá, jestli je možné účtování neuhrazení předepsaných záloh účty 385/311 v prosinci roku 2014, platba byla přijata v roce 2015.

  Vložil Lenkaaaa (bez ověření), 24. Srpen 2015 - 18:36

  Účty časového rozlišení se používají k tomu, abychom do daného roku dostali výnosy nebo náklady, které souvisí s daným rokem. V tomto případě nejde o žádné výnosy, tedy časové rozlišení nákladů a výnosů je neopodstatněné. (Jako příklad použití je nájemné za rok 2014, které je splatné v roce 2015, ale časově spadá do roku 2014, tudíž se musí dostat do výnosů roku 2014 – a k tomu se použije tento účet – to se však netýká tohoto případu.)

  Vložil Loreta, 24. Srpen 2015 - 19:12

  Nejsem účetní, mám jen kurz účetnictví a vím, že to tak je. Jak ale vysvětlit našemu účetnímu, že použil nesprávný účet? Stále trvá na svém, že účtoval správně a má vše potvrzené odborníkem na účetnictví. Asi budu hledat nového účetního. Děkuji za příspěvek.

  Vložil K.C. (bez ověření), 21. Srpen 2015 - 19:38

  Předpis plateb účtujete celý rok stejně, tak jak napsal L.H. 311/324. Úhrada bez ohledu, kdy byla zaplacena, se účtuje na 311. Tím vyrovnáte účet 311 a účet 324 se vyrovná až při vyúčtování roku.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".