Pitná voda a slepé rameno

Vložil Anonymous, 12. Srpen 2020 - 7:50 ::

Voda je podle příslušné úpravy pitná pouze v případě, že proudí (je předepsána četnost) a současně v rozvodu nejsou slepá ramena se stojatou vodou. S tím souvisí dva problémy:

Jak přimět vlastníka neužívaného bytu, aby pravidelně odtočil vodu? Pokud tak nebude činit, je v rozvodu slepé rameno se stojatou vodou a voda není pitná.

Jiný vlastník si demontoval vodoměr (měl jich v bytě více a vše napojil na jiný) a trubku zaslepil, čímž opět vzniklo slepé rameno se stojatou vodou (ovšem neřešitelné pravidelným odtáčením). Jak to řešit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 12. Srpen 2020 - 22:13
  • Tážete se: „Jak přimět vlastníka neužívaného bytu, aby pravidelně odtočil vodu?“

  Odpověď: Nijak!

  • Tážete se: „… vzniklo slepé rameno se stojatou vodou. Jak to řešit?“

  Odpověď: Na odbočení bytového rozvodu vody nechte nainstalovat zpětný ventil. Délka potrubí od odbočení ke zpětnému ventilu by neměla být delší než dvojnásobek světlosti potrubí (ČSN 75 5409).

  Pan P_V tedy neradí správně: zpětný ventil musí být jako první těsně za odbočovacím T-kusem! Teprve za ním bude hlavní bytový uzávěr, bytový vodoměr atd.

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 13. Srpen 2020 - 12:42

  Vy také neradíte správně. U potrubí o vnitřním průměru do 70 mm nemá být délka těchto odboček větší než 150 mm. Dvojnásobek průměru je jen doporučení. Protože jinak by se Vám tam ten zpětný ventil ani nevešel, když jen samotná potrubní spojka je delší, to by se pak musely předělat celé stoupačky, osadit odbočky se zástřikem a najít dost místa, kam by ten ZV mohl trčet.

  Vložil Justitianus, 13. Srpen 2020 - 15:29

  Pane P_V, moje rada byla – na rozdíl od Vaší – naprosto správná.

  Pokud budete číst právní texty a normy (a budete chtít porozumět jejich smyslu), naučíte se rychle rozeznávat co v nich má charakter doporučení a co je závazné. Závazná část normy by ve větě obsahovala sloveso „musí“, „nesmí“, „nepřipouští se“, „není možné“, „není povoleno“, „zakazuje se“, „nepovoluje se“, atd..

  Nic v tomto smyslu jsem nenapsal! Nikdy a nikde jsem netvrdil, že „dvojnásobek průměru“ je snad něco jiného nežli doporučení.

  Naopak zcela jistě vadná byla Vaše rada – montovat zpětný ventil nikoliv ihned za odbočku, nýbrž až kamsi za hlavní bytový uzávěr. To by se ta zkažená stojatá voda s legionellou dostala pěkně rovnou do hlavního cirkulačního potrubí teplé vody, že ano. A navíc by šlo o zásah do rozvodu ve vlastnictví vlastníka jednotky (část za hlavním bytovým uzávěrem).

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 13. Srpen 2020 - 16:13

  „zásah do rozvodu ve vlastnictví vlastníka jednotky“ ale notak, společné je to až k vodoměru.

  Psal jsem o tom, že co nejblíže k začátku odbočky dát uzávěr a hned za něj ZV. To se do těch 15 cm vejde. ZV je někdy zapotřebí zkontrolovat, vyčistit, vyměnit, a bez uzávěru před ním se bude muset zavírat celá stoupačka.

  Navíc těch 15 cm je tolerováno až do světlosti 70 mm, což je roura megaroura, taková není ani u domovního vodoměru. Do bytu běžně odbočuje 20 mm (světlost 15 mm), což by při stejném objemu stojaté vody vystačilo až na 3 m délky :-) Takže těch 15 cm není zas tak mezních, i když čím méně tím lépe.

  Kdz6 se to vezme kolem a kolem, co když byty ve vyšších podlažích nebudou delší dobu odebírat vodu? Pak je slepé rameno celá část stoupačky. A jak řešit toto…

  Vložil Vladislava (bez ověření), 13. Srpen 2020 - 16:52

  „co když byty ve vyšších podlažích nebudou delší dobu odebírat vodu? Pak je slepé rameno celá část stoupačky. A jak řešit toto…“

  To je situace v našem domě. Byty v nejvyšším podlaží jsou několik let neobývané a mají nulové náměry. Moje výzvy k dodržování předpisů mají nulový výsledek.

  Kdo pomůže? Hygienická stanice? Stavební úřad? Každý předpis má orgán, který na jeho plnění dohlíží.

  Legionela je jiná otázka, která se týká teplé vody. Ta se řeší jinak.

  Vložil ČSN 75 5409 (bez ověření), 13. Srpen 2020 - 8:02
  Vložil Eugen (bez ověření), 13. Srpen 2020 - 13:07

  Kdo je kontrolní orgán, pokud SVJ nezjedná nápravu?

  Máme v domě slepá ramena delší než 150 mm jako důsledek různých zásahů jednotlivých vlastníků, takže voda ve smyslu předpisů není pitná.

  Vložil P_V (bez ověření), 12. Srpen 2020 - 9:52

  Osadit zpětný ventil co nejblíže k začátku odbočky. Nejlépe když je v tom místě zároveň i uzávěr a ZV hned za ním. Udělejte to i na rozvodu TV, pokud ji máte centrálně ohřívanou, tam zas kvůli legionele.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 13. Srpen 2020 - 15:25

  Pokud radíte osadit co nejblíže za odbočku do slepého ramena zpětný ventil (aby se stojatá voda nemohla dostat zpět do stoupačky), tak já radím dát tam rovnou zátku (aby slepé rameno vůbec nevzniklo).

  Vložil Justitianus, 13. Srpen 2020 - 15:47

  Pane Malý, co radíte Vy je bezvýznamné. Vlastník bytu na to bude kašlat. On Vás vůbec nemusí vpustit do bytu, abyste mu prozkoumal jeho bytové rozvody vody a montoval mu nějakou zátku. Ten bytový rozvod je totiž celý v jeho výlučném vlastnictví!

  Navíc nemůžete zaručit, že některý vlastník si bytový rozvod později neupraví – a opět tam vzniknou nějaká slepá ramena se stojatou vodou a s legionellou.

  Jediným rozumným a trvalým řešením je zpětná klapka osazená bezprostředně za odbočkou z hlavního stoupacího potrubí. Půjde o montáž na společné části přístupné zevnitř bytu, proto je vlastník povinen umožnit k ní přístup (§ 1183 zákona č. 89/2012 Sb.).

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".