.pdf místo .xml

Vložil Anonymous, 28. Květen 2022 - 21:16 ::

Paní Radko2222,

pokud pošlu daňové přiznání datovou schránkou místo ve formátu .pdf místo v požadovaném .xml, má to nějaké důsledky? Který zákon to řeší?

  • daně

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Korky0202, 29. Květen 2022 - 6:00

Dobrý den,

bohužel, na Vaší otázku se nedá přesně odpovědět, protože není zřejmé, jaká osoba takové podání vůči FS ČR podává. Zda je daňový subjekt povinen činit toto podání elektronicky a tudíž podat daňové přiznání (včetně některých příloh) ve formátu XML. Zda je datová schránka daňového subjektu, či tak činí osoba, která má daňovou schránku a daňový subjekt zastupuje.

Pokud se jedná o daňový subjekt, který má datovou schránku prostřednictvím, které se podává, ať už ze zákona či dobrovolně, máte povinnost tak činit elektronicky a ve formátu XML.

Nicméně mám zkušenost, že (některé) Úřady jsou benevolentní a takové podání přijmou a do 5 dnů (jak ukládá daňový řád při jiných podání) Vám zašlou potvrzení, že toto přiznání přijali, i když jim takovou povinnost zákon neukládá.

Jinak, co se týká legislativy:

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více např. zde: https://www.financnisprava.cz/…ici-predpisy

Nicméně platí, že nejen daňové přiznání, ale i některé přílohy, musíte zaslat v datovém formátu XML dle EPO datové struktury.

Některé přílohy k daňovému přiznání z příjmů musíte zasílat v zadané struktuře, která je zveřejněna na EPO a formátu XML. Jedná se konkrétně o tyto údaje:

  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty (druhové/účelové členění) a z Rozvahy pro podnikatele (vyhláška č. 500/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy a z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné finanční instituce (vyhláška č. 501/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro pojišťovny (vyhláška č. 502/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, z Rozvahy, z Přehledu o změnách vlastního kapitálu a z Přehledu o peněžních tocích pro zdravotní pojišťovny (vyhláška č. 503/2002 Sb.),
  • vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty a z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (vyhláška č. 504/2002 Sb.).

Pokud mohu doporučit, využijte portálu mojedane.cz, kde vyplníte či načtete přiznání ze souboru XML a datovou schránku využijte k přihlášení k DIS a podání.

Vložil Vyvraceč omylů (bez ověření), 29. Květen 2022 - 11:10

Korky se mýlí, když používá datovou schránku a daňovou schránku jako synonyma. Jedná se o dva rozdílné instituty. Povinnosti plynoucí z datové schránky plynou z § 72/6 saňového řádu. Daňová informační schránka je uvedena v § 69 až 69b daňového řádu.

Vložil Korky0202, 29. Květen 2022 - 13:02

Dobrý den,

bohužel, na Vaší otázku se nedá přesně odpovědět, protože není zřejmé, jaká osoba takové podání vůči FS ČR podává. Zda je daňový subjekt povinen činit toto podání elektronicky a tudíž podat daňové přiznání (včetně některých příloh) ve formátu XML. Zda je datová schránka daňového subjektu, či tak činí osoba, která má
/* špatně napsáno – daňovou */ datovou schránku a daňový subjekt zastupuje.

Vložil Korky0202, 29. Květen 2022 - 12:44

Máte pravdu mám tam překlep, kde mám mít v prvním odstavci o zastupování uvedeno „datovou schránku“…

Nicméně je nepoužívám jako synonyma. Což je zřejmé z další části příspěvku, včetně závěru, jak bych doporučil postupovat.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".