Parkování v Brně a právo

Vložil Anonymous, 12. Listopad 2021 - 22:05 ::

Co říká právo:

  • Údaje, které stát ve svých registrech vede, není třeba státu dokládat.
  • Není možné žádat kopii občanského průkazu (zkuste pořídit kopii občanského průkazu u notáře a napište, jak jste dopadli).

Co vyžaduje statutární město Brno od řidiče, který chce v Brně parkovat:

  • Dokládat vlastnictví vozidla, dokládat trvalý pobyt, dokládat vlastnictví nemovitosti
  • Kopie občanského průkazu a dalších dokladů
  • AML zákon

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Brno (bez ověření), 3. Červenec 2023 - 14:37

Problémů je více:

  • Podle mapy koncem roku 2024 už nezaparkujete nikde. A to ještě není zřejmé, zda to je konečný stav, a nebo bude ještě hůř.
  • Mapa je zpracovaná ledabyle, hranice oblastí někde vede středem ulice, někdy blíže kraji ulice, někdy po kraji ulice, někdy zcela mimo ulici, a není zřejmé, zda jde o nepřesnosti zakreslení oblastí, a nebo co to znamená, tj. zda mohu nebo nemohu zaparkovat po obou stranách ulice, jenom po jedné straně a nebo po žádné straně v daném úseku ulice.
  • Infolinku obsluhuje pracovník, který nedokáže odpovědět a vysvětlit pravidla, ale ještě více vadí, že navíc není zdvořilý. Práce ho zjevně nebavím, ať si najde jinou práci, práce je dostatek.
Vložil Vlastnice (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 13:53

Zajímavější je spíš to, že zákon říká, že údaj o trvalém pobytu má evidenční charakter a neplynou z něho žádná práva ani povinnosti.

Nově se podle tohoto údaje hradí odpad a parkování.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 17:07

už dvakrát jste se oháněla zákonem, ale odkaz prd:-( škoda, mohla jste nás obohatit o znalosti zákona :-)

Vložil Justitianus, 15. Listopad 2021 - 9:25

Radko, odpověď na Váš dotaz je triviální.

Pořizování kopií občanských průkazů a cestovních dokladů je upraveno v zákoně č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a v zákoně č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech. Oba uvedené předpisy stanoví výslovný zákaz pořizování kopií těchto dokladů.

Zákaz se týká pořizování kopií jakýmikoliv prostředky. Z tohoto zákazu platí pouze 2 výjimky, kdy lze pořizovat a uchovávat kopie: (1) speciální právní předpis (např. zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), a (2) případ kdy občan dal dobrovolně výslovný souhlas ke kopírování.

Parkování v Brně nesmí být spojováno s kopírováním osobního dokladu. Úřad je oprávněm zjistit (zkontrolovat) totožnost osoby žadatele. Nesmí však podmiňovat udělení parkovacího oprávnění pořízením kopie osobního dokladu. Pokud ouředník trvá na kopírování osobního dokladu, pak porušuje zákon.

Justitianus

Vložil Pavel, 17. Listopad 2021 - 23:30

Občane/občanko,

v § 8 odst. 11 AML zákona je uvedeno: „Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona, a to bez souhlasu klienta.

Hezký den!

Pavel

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 14:13

budete u toho, kde je v zákoně, že: údaj o trvalém pobytu má evidenční charakter a neplynou z něho žádná práva ani povinnosti. K OBJEKTU ani k vlastníkovi nemovitosti. Údaj o trvalém pobytu občana je považován za administrativní záležitost a nezakládá žádná užívací práva. ale právě to ADMINISTRATIVNÍ je důležité. jak byste stanovila vy „bydliště“ ohledně modrých zón?

Vložil Parkoval (bez ověření), 3. Červenec 2023 - 18:23

„jak byste stanovila vy „bydliště“ ohledně modrých zón?“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 – 14:13)

Zóny parkování nevyřeší. Řešení existuje a je jiné.

Vložil § (bez ověření), 17. Listopad 2022 - 11:44

„jak byste stanovila vy „bydliště“ ohledně modrých zón?“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 – 14:13)

Pojem bydliště je definován v právních předpisech. Není podstatné, jak by bydliště stanovila diskutérka.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 14:10

asi jste si nevšimla mojí žádosti, abyste své tvrzení uvedené níže doložila odkazem na zákon a §. děkuji.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 8:53

Není možné žádat kopii občanského průkazu – to jste prosím vyčetl kde? samozřejmě, že kopii lze žádat, a lze ji pořídit, ale jen se souhlasem držitele průkazu. nesouhlasíš, neparkuješ. co na tom není jasného? BTW – já teda musela jen doložit vlastnictví bytů a UKÁZAT OP.

Vložil Vlastník nemovitostí v Brně (bez ověření), 4. Prosinec 2022 - 19:22

„já teda musela jen doložit vlastnictví bytů a UKÁZAT OP.“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 – 8:53)

Na každý byt jste dostala jedno parkovací povolení za 200 Kč? Nebo jak to funguje při více nemovitostech? Můžete s jedním automobilem parkovat ve více zónách, kde máte nemovitosti? Nebo je každý automobil svázaný jenom s jednou nemovitostí?

V Brně už jsou zóny i na periferii.

Vložil Vlastnice (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 9:16

„nesouhlasíš, neparkuješ“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 – 8:53)

Tak přesně tohle zákon zakazuje. Zákon zakazuje podmiňovat poskytnutí jakékoli služby souhlasem s pořízením kopie občanského průkazu.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 9:56

prosím na odkaz příslušného zákona a §. (tím netvrdím, že nemáte pravdu, jen o něm nevím)

Vložil Vlastnice (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 11:20

Ani Finanční úřad nemůže požadovat kopii občanského průkazu.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Listopad 2021 - 11:36

a vy snad víte o tom, že by ji někdy požadoval? nebo to tu někdo tvrdil? a co to má společného s tématem a mým dotazem? můžete prosím uvést odkaz na vaše původní tvrzení?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".