Oprava elektrického rozvodu na chodbě

Vložil vit.hotarek, 29. Listopad 2021 - 8:04 ::

Dobrý den přeji,

rád bych poprosil o právní názor na následující situaci.

V domě došlo ke spálení starého hliníkového vodiče na chodbě mezi elektroměrem a bytovým jističem, což způsobovalo výpadky elektřiny u mne v bytě. SVJ zařídilo opravu/výměnu vodiče, ale opravu chce vyúčtovat mně.

Podle Nařízení vlády 366/2013 Sb. a par. 6, odstavce b) se říká, že:

"Společnými částmi domu jsou dále:

  1. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem"

Což je přesně výše zmíněný vodič. Nicméně jsem se se na různých webech dočetl, že je podstatné, jak je vlastnictví vymezeno v Prohlášení vlastníka, které zatím nemám k dispozici.

Chápu to tedy správně, že pokud je vlastnictví této části rozvodů určeno v Prohlášení vlastníka, má toto větší právní sílu než úprava v nařízení vlády?

Mnohokrát děkuji za názor.

  • společné části

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 20:53

Odpověď na Vaši otázku: ANO.

ps: Vodiče anebo kabelu?

Vložil Justitianus, 29. Listopad 2021 - 17:03

Pane Hotárku, v celém nařízení vlády je kogentní pouze jediná věc: výpočet podlahové plochy bytu jednotce. Vše ostaní jsou pouze nezávazná tvrzení, někdy i dost popletená a zmatečná.

Nařízení vlády je použitelné jako vodítko v případě, kdy prohlášení je vadné a mlčí o některé části domu. Pak nezbude než vyjít z obsahu nařízení vlády, protože něčí ta část přece být musí. Soud by nejspíše rozhodl v souladu s NV č. 366/2013 Sb..


Mimochodem, P_V se mylí. Žádná věc není a nemůže být ve výlučném užívání jen tak „z principu“. Jetliže společná část je ve výlučném užívání vlastníka jednotky, je tomu tak proto, že to je výslovně uvedeno v prohlášení.

Justitianus

Vložil P_V (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 18:41

Když je na kabel napojený jen ten byt a k jinému účelu ten kabel určen není, to je přeci princip výlučného užívání. Nebo snad existují dvě různá výlučná užívání, praktické a právní?

Vložil Justitianus, 30. Listopad 2021 - 9:07

Pane P_V, vylučné užívání je samozřejmě jen jedno jediné. Existují však různé důvody ze kterých je osoba oprávněna výlučně užívat konkrétní věc.

  1. První důvod: osoba je vlastníkem věci a užívá ji právem vlastníka (ius possidendi, ius utendi, ius fruendi). Zda tazatel je vlastníkem elektrické přípojky zjistí v prohlášení.
  2. Druhý důvod: osoba není vlastníkem věci a užívá ji na základě smlouvy s vlastníkem. Pod tento případ řadíme např. nájemní smlouvy, nebo vylučné užívání společné části domu vlastníkem jednotky na základě prohlášení (vlastníka budovy).
  3. Třetí důvod: osoba není vlastníkem, avšak je dobrověrným držitelem (domnívá se, že jí náleží vlastnické právo k cizí věci).

Pouze v prohlášení je nutno hledat které části domu jsou ve vlastnictví vlastníka jednotky, které části domu jsou společné ve výlučném užívání vlastníka jednotky, a které části jsou společné ve společném užívání. Neznalost prohlášení nikoho neomlouvá (nemůže se dovolávat dobré víry).

Pokud vadné prohlášení mlčí o některé části, teprve pak lze podpůrně vyjít z nařízení vlády č. 366.

Justitianus

Vložil P_V (bez ověření), 30. Listopad 2021 - 13:35

Kabel mezi elektroměrem a bytem je určen k výlučnému užívání vlastníkem toho bytu prostě proto, že kdyby ho užíval někdo jiný, byla by to krádež energie. Jinak než výlučně se užívat nedá, ať už smlouva je nebo není. Výlučnost je zde jaksi implicitní. Nutně to tedy znamená, že pokud je kabel společná část, prohlášení obsahuje vadu, že tam není ta výlučnost uvedena. Ale kvůli té implicitnosti by to ani jinak být nemohlo.

Vložil Zdeno (bez ověření), 2. Prosinec 2021 - 18:58

To že je daný kabel určen v „výlučnému“ užívání dané jednotky je jasné, o tom nemá smysl diskutovat. Ovšem na vlastnictví toho kabelu to nemá moc vliv – opravdu záleží, co je v prohlášení vlastníka.

Umím si představit dost důvodů, proč by měl být tento kabel ve společném vlastnictví – např. to, že nemusí být snadno dostupný a je zazděn (a ta zeď bude asi společná). Pro opravu bude nutné vysekání ze zdi, je možné, že kabelů tam vede více, tak aby nedošlo k poškození dalších… – opravdu je lepší, aby pak nutnou opravu řešil a dozoroval výbor (za SVJ) a ne konkrétní vlastník (který by si sice svůj přívod možná opravil, ale poškodil X jiných).

Vložil Justitianus, 30. Listopad 2021 - 13:48
Opakovaně fantazírujete o nesmyslech.

Platí obsah prohlášení.

Jsou to jen tři slova; kterému z nich jste neporozuměl?

Justitianus

Vložil P_V (bez ověření), 30. Listopad 2021 - 14:44

Je hezké že jste právním výkladem dospěl k něčemu, ale zkuste to prakticky realizovat. Jak si v praxi představujete to nevýlučné užívání kabelu, pokud ta výlučnost není v prohlášení explicitně zmíněna?

Vložil člensvj (bez ověření), 30. Listopad 2021 - 18:14

Pokud by kabel mezi elektroměrem a bytovým jističem nebyl společnou částí domu, tak by ho dle mého soudu SVJ ani neopravovalo :-)

Kdo ví. Je tak těžké se dotázat, kdo je vlastníkem kabelu a na základě čeho chce SVJ úhradu?

Vložil P_V (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 16:40

Ať už to je Vaše nebo ne, z principu je to věc ve Vašem výlučném užívání, takže byste si údržbu měl hradit Vy.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".