Omítka kolem oken

Vložil Roman (bez ověření), 22. Červenec 2020 - 6:32 ::

Majitelka bytu si nechala vyměnit okna. Po SVJ žádá opravu venkovních omítek u těchto oken a stavební znečištění po výměně. Omítka byla porušena od první výměny oken, kdy dům vlastnilo město. Má na to právo. Zbývající majitelé bytových jednotek si stavební začištění hradili sami.

  • společné části

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 22. Červenec 2020 - 7:06
  • Romane, napsal jste: " Omítka byla porušena od první výměny oken, kdy dům vlastnilo město."

Takže jde o závadný stavební stav domu, který přetrvává od okamžiku vzniku SVJ a týká se i omítky okolo jiných oken na fasádě. To samozřejmě má být opraveno z příspěvků na správu domu. Majitelka bytu může žádat cokoliv uzná za vhodné. Vyhověno jí bude, pokud o opravě fasády domu rozhodne ten, kdo je k tomu podle stanov SVJ oprávněn (buď statutární orgán, nebo shromáždění).

Není možné požadovat po majitelce bytu, aby nahradila škodu z poškození společných částí, nebo aby uvedla omítku kolem oken do původního stavu (§ 1183 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.). Přesně tohle už totiž udělala. Původní stav domu byl „poškozená a znečistěná omítka okolo oken“. Nový stav po výměně oken v bytě je „poškozená a znečistěná omítka okolo oken“. Majitelka obnovila původní stav, jak jí ukládá zákon.

Není její chybou, že výbor se o dům řádně nestará.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".