Okna proplacení

Vložil Anonymous, 12. Červenec 2007 - 13:12 ::

V domě jsme si odsouhlasili výměnu oken za plastová. A vlastníkům, kteří si výměnu provedli dříve to budeme refundovat. Musí na to být souhlas ostatních vlastníků? Jsem přesvědčen, že ne, protože se všem provedla výměna z FO., ale chtěl bych znát Váš názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymous, 30. Leden 2008 - 12:35

  Dobrý den, z pohledu DZ-FO, je třeba, aby výše výplaty vlastníkům, kteří si realizovali výměnu oken již dříve, odpovídala částce, která vychází z alikvotní části zakázky, která byla realizována nyní SVJ. Z tohoto důvodu jsem přesvědčen, že by tato výše měla býti přednesena Výborem SVJ (včetně způsobu výpočtu) k případným námitkám všem vlastníkům. Předejdete tak pozdějším dohadům. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil lake, 21. Říjen 2011 - 7:43

  Pane Vávro,
  nic takového neplyne ani "z pohledu DZ-FO", ani z pohledu zdravého rozumu. SVJ by zaplatilo plnou cenu nových oken za okna již po záruce, starší, která pak bude nuceno měnit dříve. Vzhledem ke kratší životnosti a pravděpodobně neexistující záruce je rozumné počítat s redukcí ceny.

  Proplacená částka je zcela v rozhodovací pravomoci vlastníků jednotek, je však třeba nemást čtenáře nesrozumitelným poukazem na neexistující "pohled DZ-FO".

  lake

  Vložil Pavel, 30. Leden 2008 - 0:23

  Zákon uvedenou situaci neřeší.

  Ale z opatrnosti bych nechal refundaci odsouhlasit nadpoloviční většinou přítomných na shromáždění.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil null (bez ověření), 19. Říjen 2011 - 6:47

  Mám dotaz ohledně proplacení oken. Provedli jsme výměnu oken v domě. Platili jsme hotově a nevyužili jsme žádné dotace. Jak a kolik by se mělo proplatit těm, co si okna měnili dříve za své. Je nějaký vzorec či doporučení na výši částky k proplacení vzhledem k různé kvalitě a stáří individuálně vyměněných oken? Někdo provedl výměnu v době, kdy byly byty ještě města, jiný provedl výměnu již po vzniku SPD. Ten kdo provedl výměnu dříve, měl delší dobu výhodu v lepším komfortu bydlení. Pravděpodobně nikdo nikdy neměl souhlas k výměně buď od původního majitele (města) či od sploluvlastníků (SPD). Je dobré řešení proplatit všem stejně cenu,za kterou se kupovala nová okna? Pro upřesnění, proplacení bude určitě schváleno na shromáždění, jde tedy o to, stanovit kolik komu proplatit.

  Vložil lake, 19. Říjen 2011 - 7:19

  Předpokládám, že okna jsou společnou částí domu. Jinak by Váš dotaz neměl žádný smysl.

  Pokud byste chtěli být přísní a postupovali podle práva, pak ti, kdo si měnili okna ve vlastnictví města, nemají nyní žádný nárok na kompenzaci od SVJ. Měli totiž uplatnit svůj nárok vůči vlastníkovi bytu (městu). Pokud tak učinili (což nevíte), možná dostali částku již proplacenu. Pokud tak neučinili bez zbytečného odkladu, jejich nárok vůči tyehdejšímu vlastníkovi bytu zanikl. V praxi samozřejmě bude záležet na tom, zda je v SVJ vůle proplatit okna i jim, či nikoliv.

  Váš návrh o proplacení není správný. Záleží na tom, co si odhlasujete, ale považuji za nevhodné proplatit částku za nová okna se zárukou, když ve skutečnosti v bytě jsou 10 let stará okna bez záruky, která bude nutné v budoucnu vyměnit o 10 let dříve.

  Pokud jde o plastová okna, jejich životnost nelze přesně odhadnout, snad 40 let? Mohli byste vyjít z časové ceny oken (zůstatkové ceny) počítané podle účetních zásad pro oceňování majetku. Pak by pro okna 10 let stará při rovnoměrném „stárnutí“ vyšla částka 10/40 = 0,75 ceny nových oken.

  lake

  Vložil svejecko (bez ověření), 21. Říjen 2011 - 7:14

  Děkuji za odpověď.Vůle k proplacení oken v SVJ určitě je. Zda jsou či nejsou okna společnou částí domu je rozhodující?? Bydlím ve městě, kde se městské byty prodávaly ve velkém. Vesměs všichni nyní nějakým způsobem paneláky renovují, včetně využití dotací Zelená úsporám či Panel. Smlouvy o převodu vlastnictví vypracovalo město a v bodě, kde se praví co patří k bytové jednotce je uvedeno toto: „K vlastnictví jednotky dále patří toto: vstupní a vnitřní dveře a okna náležící k jednotce“. Z této věty moc moudrý nejsem. Lze si jí vyložit tak, že jsou myšlena vnitřní okna? Žádná vnitřní okna se v bytech nenachází. V každém případě se okna platili ze společných peněz SVJ a i ostatní paneláky ve městě (cca 40 domů, provedly výměnu oken ze společných peněz většinou za pomocí dotací. Je tedy nějaký závažný problém, pokud by se citovaná věta vyložila tak, že okna jsou majetkem jednotlivých vlastníků jednotek?

  Vložil Krupp, 19. Říjen 2011 - 7:28

  Já se naopak domnívám, že by se mělo proplatit totéž, jako je cena nových oken, neboť je to částka, kterou SVJ ušeří za to, že nebude měnit všechna okna. V opačném případě byste museli vyměnit všechna okna, neboť ti, kdo si je již vyměnili, budou pravděpodobně požadovat také jejich výměnu, aby měli nová okna, stejně jako ostatní.

  Jirka

  Vložil lake, 19. Říjen 2011 - 7:48

  Pane Kruppe, podle Vaší logiky byste za ojeté auto z bazaru měl zaplatit nachlup přesně stejnou částku jako za nové, neboť „nákupem starého auta jste ušetřil částku za nákup nového“.

  Co budou či nebudou vlastníci některých jednotek požadovat je bezvýznamné. O výměně společných oken rozhodne shromáždění tříčtvrtinovou většinou podle skutečné potřeby a podle skutečného stavu oken. Nikoliv podle toho, co kdo požaduje. Okna 10 let stará netřeba měnit.

  lake

  Vložil Krupp, 19. Říjen 2011 - 8:04

  Paralela s autem z bazaru je zcestná a popisuje něco zcela jiného. Nechme si každý svůj názor a tazatel si vybere. Stejně rozhodne shromáždění.

  Jirka

  Vložil svejecko (bez ověření), 21. Říjen 2011 - 7:18

  Děkuji za odpověď.Vůle k proplacení oken v SVJ určitě je. Zda jsou či nejsou okna společnou částí domu je rozhodující?? Bydlím ve městě, kde se městské byty prodávaly ve velkém. Vesměs všichni nyní nějakým způsobem paneláky renovují, včetně využití dotací Zelená úsporám či Panel. Smlouvy o převodu vlastnictví vypracovalo město a v bodě, kde se praví co patří k bytové jednotce je uvedeno toto: „K vlastnictví jednotky dále patří toto: vstupní a vnitřní dveře a okna náležící k jednotce“. Z této věty moc moudrý nejsem. Lze si jí vyložit tak, že jsou myšlena vnitřní okna? Žádná vnitřní okna se v bytech nenachází. V každém případě se okna platili ze společných peněz SVJ a i ostatní paneláky ve městě (cca 40 domů, provedly výměnu oken ze společných peněz většinou za pomocí dotací. Je tedy nějaký závažný problém, pokud by se citovaná věta vyložila tak, že okna jsou majetkem jednotlivých vlastníků jednotek?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".