odstoupení z výboru SVD bez zvolení nového výboru

Vložil mn (bez ověření), 16. Červen 2011 - 17:33 ::

Dobrý den, mám dotaz, zda může odstupit domovní výbor společenství vlastníků domu bez zvolení nového výboru na shromáždění, které nebylo usnášení schopné? Tomuto výboru jsme na shromáždění 6.6.2011 předali reklamaci vyúčtování za teplo 2010, dopisem bylo nám odpovězeno 16.6.2011, že již nemohou naši reklamaci řešit, protože odstoupili z funkce ke dni 1.6.2011. Na zápise ze schůze ze dne 6.6.2011 je však napsáno, že odstupují ke dni 6.6.2011. Můžete nám prosím poradit, jak tuto situaci máme řešit dál, kdo nyní bude svolávat shromáždění? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lolek (bez ověření), 17. Červen 2011 - 0:03

  no bez zvolení nového Výboru to asi nepůjde. Nic to ale nemění na uplatnění reklamace. Reklamaci je jen nutno podat prokazatelně. Pokud to bylo jen verbálně u odstoupivšího Výboru a nemáte zápis o uvedeném, pak to uplatněte písemně neprodleně znova. Bude se tím muset bezpochyby zabývat Výbor nový.

  Zjevně jste 6.6. nikoho nezvolili. Pak se musí najít „někdo-kdokoli“ (čl.VII/6 zák.371/2004) kdo obejde členy a udělá totéž co by dělali členové SVJ – svolá Shromáždění a zvolíte nový Výbor. (podle mne by to ale měl udělat dosavadní Výbor, protože Vás bezpochyby zastupuje buď do zvolení nového Výboru nebo do výmazu v rejstříku Společenství… viz. také §9/9 ZoVB)

  Vložil karelh, 16. Červen 2011 - 19:52

  Dobrý den, neznám Vaše stanovy, ale vzorové říkají toto:

  Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství. Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Pověřený vlastník musí své odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li tyto orgány zvoleny, plní jejich funkci člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru poklesl pod 3 členy, nebo není-li ve funkci pověřený vlastník.

  Takže když to shrnu tak, záleží na tom kdy bylo oznámeno písemně výboru odstoupení jednotlivými členy a kdy výbor toto odstoupení projednal.

  karelh,

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".