Odstoupení pověřeného vlastínka

Vložil Vacky, 8. Leden 2009 - 21:51 ::

Zrovna jsem prodal byt, který je v SVJ. Jsem pověřený vlastník tohoto SVJ (zapsaný v OR). Tuto funkci po mě nikdo nechce převzít. Už jsem měli 3 schůze a jediný co na nich slyším: ´já to nechci´. Zajímalo by mě jáká je možnost na odstoupení s této funkce. A je to vůbec zákoné, že tuto funci vykonávám i poté co nejsem vlastíkem v SVJ? Samozřejmě že ve stavovách je základní verze podle zákona o SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vizi, 9. Leden 2009 - 7:25

  Laicky bych řekl, že pověřeným vlastníkem již nejste, protože ZoVB definuje pověřeného vlastníka ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru (§9 odst. 7). No a jelikož jste byt prodal, nejste vlastníkem žádné jednotky a nemůžete být ani pověřeným vlastníkem.

  Pokud tomu je jak jsem uvedl (a není v tom nějaký fígl), tak bych shromáždění (či ostatním vlastníkům) oznámil, že podáváte návrh na změnu v rejstříku společenství z důvodu zániku vašeho "mandátu" a že pokud se nedohodnou na osobě vašeho nástupce (nebo nezvolí výbor), pak se stávají statutárními zástupci všichni, kteří byli členy v okamžiku vzniku SVJ (§9 odst. 9).

  Vložil JarekSVJ, 9. Leden 2009 - 8:13

  Ještě víc laicky bych řekl, my máme ve stanovách, že pověřený vlastník nebo člen výboru může být pouze vlastník bytu v domě…

  Vložil Petr, 9. Leden 2009 - 11:18

  Nelaicky bych upozornil na stanovy vzor společenství zde http://spolecenstvi.okinfo.cz/…iku-jednotek

  Orgány Společenství čl. VI

  Společná ustanovení

  (8) Člen voleného orgánu společenství může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí písemně oznámit orgánu společenství, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy tento orgán odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím 30 dnů ode dne doručení oznámení. Pověřený vlastník musí své odstoupení z funkce písemně oznámit shromáždění. Účinky jeho odstoupení nastávají dnem následujícím po nejbližší schůzi shromáždění, nejpozději však uplynutím 60 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.

  Tak o čem je debata ?

  Vložil Ano (bez ověření), 9. Leden 2009 - 12:37

  Rozesmálo mne, že svůj názor vydáváte za nelaický.

  Laický je hned z několika důvodů:

  1. debata je o odstoupení pověřeného vlastníka, nikoliv o nějakém statutárním zástupci, což je nedefinovaný pojem
  2. stále tu tapetujete výňatky ze vzorových stanov, které ale nejsou obecně závazné
  3. předání funkce je mnohem složitější, než si dokážete představit

  Možná trocha skromnosti by neuškodila.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".