Odstoupení od smlouvy na dodávku elektřiny

Vložil helena (bez ověření), 18. Listopad 2023 - 13:09 ::

Mám smlouvu na dodávku elektřiny s obchodníkem „A“ na dobu neurčitou. Počátkem září jsem distančně podepsala novou smlouvu s obchodníkem „B“, zahájení dodávek duben 2024. Obchodník „A“ mě teď přesvědčil, abych u něho zůstala. Tak zůstávám.

Podle mých chabých znalostí smlouvu šlo vypovědět s obchodníkem „B“ do 14dní po podepsání ( už je pryč ), nebo výpověď lze podat až v prvních 15dnech dodávek od obchodníka „B“, tj. v první polovině dubna 2024. Obchodník „A“ mně sdělil, že u obchodníka „B“ nebudu ani „vteřinu“

Je to tak, či není? V paragrafech NOZ ani EZ jsem takovou možnost nenašla – pravda, nejsem právnička.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 18. Listopad 2023 - 13:19

  Pletete si výpověď smlouvy s odstoupením od smlouvy. To jsou dvě různé záležitosti.
  Ohledně možnosti výpovědi viz smlouva, kterou jste podepsala. My přece neznáme její obsah.

  Justitianus

  Vložil helen (bez ověření), 18. Listopad 2023 - 23:58

  Máte pravdu. zkusím upřesnit. Je tedy možné odstoupit od podepsané smlouvy na dodávku elektřiny , jak je uvedeno v původním textu, s dodavatelem „B“ v době po 14dnech od podpisu smlouvy a před dnem první potencionální dodávky ? Už jsem se polepšila ?

  Vložil Justitianus, 19. Listopad 2023 - 11:10
  • helen: „Je tedy možné odstoupit od podepsané smlouvy na dodávku elektřiny … v době po 14 dnech od podpisu smlouvy a před dnem první potencionální dodávky ?“

  Po uplynutí hůty 14 dnů od podpisu smlouvy je už naprosto bezvýznamné kdy začne (nebo kdy má začít) potenciální dodávka el. energie od dodavatele B.

  Možnost odstoupení od smlouvy je v tomto případě možná pouze postupem podle § 1829/4, a to do jednoho roku (počítáno od uplynutí lhůty čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy).

  Pro úspěšné odstoupení podle § 1829/4 budete povinna tvrdit, že jste jako spotřebitel nebyla před uzavřením smlouvy poučena o právu odstoupit od smlouvy v rozsahu podle ustanovení § 1820/1/i. Dodavatel B může naopak tvrdit a prokazovat, že jste poučena byla. Zda může své tvrzení i prokázat – to netuším.

  Pro běh jednoroční lhůty je bezvýznamné, zda dodávka el. energie od dodavatele B byla nebo nebyla zahájena.

  § 1820 Sdělení před uzavřením smlouvy

  Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“), nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, (…)
  i) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis (…).

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".