Odstoupeni funkce predsedy SVJ

Vložil Marie Hlinkova (bez ověření), 24. Květen 2022 - 12:23 ::

Dobry den, prosim o radu jak postupovat kdyz spolecenstvi vlastniku nema zadneho predsedu, resp. Stavajici predseda, ja, odstupuje z funkce a nema za sebe nahradu, resp. Na schuzy spolecenstvi se o tuto funkci nikdo neprihlasil. Navic dle stavajicich aktualnich stanov moje funkce predsedy jiz uplynula kdyz byla stanovena jen na 5 let. Predem moc dekuji za odpoved. Marie Hlinkova, predseda SVJ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Korky0202, 27. Květen 2022 - 20:45

  Dobrý den,

  pokud vaše SVJ nezvolilo předsedu, protože Vám uplynulo funkční období, které bylo uvedeno ve Stanovách, obraťte se na místně příslušný Krajský soud.

  V tomto případě se aplikují §§ týkající se spolku v NOZ – §165 OZ jmenuje chybějící členy statutárního orgánu soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem.

  Bohužel, pro Vás, to může skončit tím, že Vám tuto funkci „opatrovníka“ Soud svěří, protože jste byl právě předsedou. A toto „opatrovnictví“ bude osoba, kterou Soud určí, vykonávat až do doby, než Shromáždění zvolí statutární orgán dle Stanov.

  Vložil Opatrovník (bez ověření), 28. Květen 2022 - 7:10

  „Vám tuto funkci „opatrovníka“ Soud svěří“ (Vložil Korky0202, 27. Květen 2022 – 20:45)

  Opatrovník musí s výkonem funkce souhlasit.

  Vložil Korky0202, 28. Květen 2022 - 9:29

  Opatrovnictví je určitá forma krajního řešení. A dle judikatury Soud opatrovníka jmenuje a přihlíží pouze k zájmům opatrovance – v tomto případě SVJ. Nehledí se právní zájem možných opatrovníků.

  Prosím doložte tedy své tvrzení o tom, že Opatrovník musí souhlasit. V tomto případě platí, že Opatrovník se stává účastníkem řízení, až v případě jeho jmenování: viz 29 Odo 1154/2003 nebo 27 Cdo 1875/2018.

  Což nám potvrzuje i § 7 zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních

  (1) Jestliže někdo z těch, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, se neúčastní řízení od jeho zahájení, soud, jakmile se o něm dozví, jej přibere do řízení jako účastníka. Proti takovému usnesení není odvolání přípustné.

  Vložil CD (bez ověření), 28. Květen 2022 - 6:30

  že opatrovník musí se svým opatrovnictvím souhlasit. Představa, že soud rozhodne, že někdo bude vykonávat nějakou funkci je absurdní…

  Vložil Korky0202, 28. Květen 2022 - 9:31

  Mohu jen zkopírovat, co jsme napsal jinde. Nehledě na to, že opatrovníkem se stáváte ihned poté, co Soud takto rozhodne, protože se účastníkem řízení stáváte až tehdy, když se stanete opatrovníkem:

  Opatrovnictví je určitá forma krajního řešení. A dle judikatury Soud opatrovníka jmenuje a přihlíží pouze k zájmům opatrovance – v tomto případě SVJ. Nehledí se právní zájem možných opatrovníků.

  Prosím doložte tedy své tvrzení o tom, že Opatrovník musí souhlasit. V tomto případě platí, že Opatrovník se stává účastníkem řízení, až v případě jeho jmenování: viz 29 Odo 1154/2003 nebo 27 Cdo 1875/2018.

  Což nám potvrzuje i § 7 zákona č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních

  (1) Jestliže někdo z těch, o jejichž právech nebo povinnostech má být v řízení jednáno, se neúčastní řízení od jeho zahájení, soud, jakmile se o něm dozví, jej přibere do řízení jako účastníka. Proti takovému usnesení není odvolání přípustné.

  Vložil CD (bez ověření), 28. Květen 2022 - 11:11

  Stačí si vzít k ruce jeden z nejdůležitějších právních předpisů..Listinu základních lidských práv a svobod , konkrétně : Čl.4, bod 1: Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod… kde máte dále v legislativě povinnost vykonávat funkci opatrovníka SVJ , pokud Vás soud jmenuje? Čl. 9, bod 1: Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. Stačí ???

  Vložil Korky0202, 28. Květen 2022 - 13:31

  Spojujete dva pojmy jmenování opatrovníkem a výkon funkce. Je něco jiného být jmenován a tím se stát účastníkem řízení, a funkci vykonávat.

  Dále do diskuze zapojujete pojem nucených prací a služeb, takže byste si měl nejdříve tento pojem nastudovat, abyste zjistil, že se jedná o práci, která je pod pohrůžkou trestu.

  Je nutné si uvědomit, že opatrovnictví právnické osoby, je institutem („krajní nouze“) a zasahuje do práv a povinnosti všech účastníků. A má určité odlišnosti od opatrovnictví fyzické osoby, např. nelze ustanovit „obecného opatrovníka“.

  To znamená, pokud Soud na základě nějakých informací určí (jmenuje) někoho jako opatrovníka právnické osoby (ta osoba nemusí být přítomna na uvedením jednání) stává se účastníkem řízení. A proti tomuto se nelze odvolat, jak jsem psal.

  Nicméně může následně vyrozumět Soud, že nemůže vykonávat funkci opatrovníka a uvede důvodu. Toto musí provést písemně. Případně, pokud zná možnosti či okolnosti, koho lze ustavit a kdo neodmítne vykonávat opatrovníka , může Soudu navrhnout někoho jiného.

  Zároveň platí, že Soud může opatrovníků jmenovat více a určit rozsah jeho činností. A samozřejmě platí, že pokud Vás Soud jmenuje opatrovníkem, můžete činnosti, které jsou Vám svěřeny, svěřit zase někomu dalšímu – např. správcovské firmě.

  Spousta SVJ má příkazní smlouvu s nějakou firmou a většinou i v ní zakotveno, že příkazník souhlasí případně s ustavením jako opatrovník pro případ, že by nedošlo ke zvolení statutárního orgánu. Nicméně nevíme, zda je to tak u zmiňovaného SVJ.

  Vložil CD (bez ověření), 28. Květen 2022 - 16:04

  Pojem nucená práce je i taková práce, pokud není vykonávána „obětí“ dobrovolně. Listina základních lidských práv je nadřazená všem zákonům, není možné , aby soud rozhodoval v rozporu s touto Listinou. Vážený Korky, doba nevolnictví skončila. Nikdo nemůže nikoho nutit k tomu, aby vykonával práci, kterou vykonávat nechce a aby ještě za její výsledky nesl zodpovědnost. Vy si to pravděpodobně pletete s funkcí opatrovníka v rodinných záležitostech. Babička byla zbavena svéprávnosti a hledá se pro ni opatrovník… a je proto logické, že by to měl být někdo z rodiny. Pak ano, pak můžete psát eventualně o krajní nouzi. Opatrovníkem SVJ v rámci ČR mohou být teoreticky miliony subjektů. Nicméně i v těchto záležitostech soud soudí tak, že se sejde s dotčenými a rozhodne. Žádný soud nefunguje tak, že soudce v nepřítomnosti všech vynese rozsudek během minuty… A to, co jste napsal ohledně smluv s „opatrovnickou“ doložkou, to je další nesmysl. O opatrovníkovi rozhoduje soud, nikoliv dohoda statutárního výboru SVJ a správcovské firmy. Toto se spíše řeší plnou mocí. Statutární orgán vydá správcovské firmě plnou moc a správcovská firma koná. Samozřejmě, má to výhodu v tom, že statutární orgán „nemusí nic dělat“, ale představuje to cestu do pekel v tom, že vám správcovská firma může hodně dobře a rychle vytunelovat vaše účty…

  Vložil Korky0202, 28. Květen 2022 - 17:26

  Nemíním se s vámi přít do morku kostí. Nechť si každý udělá svůj názor.

  Nicméně znovu opakuji, že SVJ může mít smlouvu, kde tato opatrovnická doložka bude, a Soud, k ní standardně přihlíží, protože je to v zájmu SVJ. Taková doložka je legální i v oblasti rodinného práva.

  A znovu Vám opakuji, že někoho jmenovat, neznamená ho k něčemu nutit. Jde o to, aby daná osoba (ať už právnická či fyzická) mohla být účastníkem řízení, protože se například nemusí jednat o osobu z řad vlastníků.

  A vaším úkolem je začít komunikovat se Soudem, že opatrovnictví nebudete vykonávat z toho a toho důvodu. To znamená na Vás, nečinit žádné úkony v rámci svěřeného opatrovnictví.

  Případně, pokud s tím souhlasíte, můžete okamžitě jednat a nemusíte vyrozumívat Soud o tom, že souhlasíte se jmenováním a ujmete se výkonu opatrovníka v tom rozsahu, který Vám určil Soud.

  A babičku s platností NOZ nelze zbavít svéprávnosti. Úplné zbavení svéprávnosti dnes není možné a i omezení musí být vždy jen dočasné a má svá jasná pravidla.

  Vložil CD (bez ověření), 24. Květen 2022 - 14:09

  není na doživotí. Nefunguje to tak, jak v oné staré řecké báji, že dokud nepředáte veslo někomu jinému, tak budete muset veslovat až do smrti. Pokud uplynulo Vaše funkční období jste člen SVJ se všemi právy a povinnostmi jako jakýkoliv jiný člen SVJ. Být ve Vašem postavení, asi bych oznámil členům, že nemají výbor/předsedu a že by si měli zvolit nový výbor/předsedu s tím, že novému odevzdáte všechnu dokumentaci a necháte se vymazat z OR. Lepší je ale to řešit dopředu. Když budete vědět, že funkci nebudete chtít vykonávat a že se Vaše funkční období blíží ke konci… je dobré všem vlastníkům sdělit tuto skutečnost a vyzvat je k vyjádření, zda tuto pozici nechce za vás někdo vykonávat. Pokud se někdo přihlásí… OK… vlastníci jej na shromáždění zvolí a dotyčný to za vás převezme. Pokud se nikdo z vlastníků nenajde, poté bych našel někoho z externích zdrojů .

  Vložil Mazal (bez ověření), 24. Květen 2022 - 13:18

  Nechejte se vymazat z veřejného rejstříku a vyzvěte SVJ k převzetí listin, pokud nějaké máte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".