Odměny členům výboru

Vložil Soba, 19. Leden 2020 - 9:50 ::

Dobrý den, do stanov jsme dali větu : nerozhodne-li shromáždění vlastníků jinak, náleží členům výboru za práci ve výboru odměna ve výši 1000 kč/měsíc předsedovi a 500 kčú měsíc členovi výboru. Členové výboru až do jejich odvolání shromážděním a volbě nového výboru si odměnu nevypláceli a při připomínkách k práci výboru vždy argumentovali, že to dělají zadarmo. Po odvolání těchto členů však uplatňují nárok na odměnu tři roky zpět. Jejich žádost bude zařazena na nejbližší shromáždění. Prosím o názor na možnost, že se shromáždění rozhodne „jinak“ a fiannční odměnu jim z důvodu dlouhodobého neplnění povinnost dle stanov* neodsouhlasí. Díky.

*(např. nesvolali za dva roky žádnou schůzi, nepředkládali účetní uzávěrku , neprováděli v rozporu se stanovami výběrová řízení na nákladnější opravy domu apod.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil RD (bez ověření), 22. Leden 2020 - 11:25

  V této záležitosti mne zajímají možnosti technického provedení vyplacení odměny členům výboru s uvedeným zpožděním. Obecně se přispěvatelé shodují, že členové výboru by měli mít nárok na výplatu odměny. Dejme tomu, ale jak to provést? Nevím, zda došlo ke změně pravidel odměňování, v minulosti byly tyto práce považovány pro odměňování za závislou činnost. Tzn. v praxi by se jednalo o uzavření dohody o pracovní činnosti, ta však musí být uzavřena písemnou formou, k čemuž zřejmě nedošlo. K DPČ by také patřilo před výplatou odměny zpracování výkazu provedených prací. Ty také očividně zpracovávány nebyly. Obecně se domnívám, že konkrétní právní akt je nutný a nestačí jen text stanov. Na druhou stranu ztráta nároku na odměnu ze závislé činnosti podle zákoníku práce není jednoduchá a teď odpověď neznám. I když uvedený případ přináší řadu dalších otázek, jako např. jak může fungovat bez finanční závěrky, jak jinak by SVJ mohlo hospodařit? Spíše bych si tipnul, že výbor vedl jednoduché účetnictví a tazatel se domáhá podvojného, ne, že by 3 roky v domě neznali náklady domu. Uzavřu-li to, myslím, že text ve stanovách nestačí a byl-li výbor tři roky v dané věci nečinný, nemůže se nyní domáhat ex post nápravy, ale mohu se mýlit. Jaký máte na věc názor, či jaká je u vás praxe při odměňování členů výboru? Podle zákoníku práce či jinak?

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 20. Leden 2020 - 0:14

  Také souhlasím s tím, že odměny členům odvolaného výboru jsou podle práva. Něco jiného by bylo, pokud by ve stanovách bylo uvedeno, že odměny se vyplácejí zpětně. Pokud to ve stanovách není, tak soud velmi pravděpodobně rozhodne ve prospěch odvolaných členů výboru. V praxi není normální, aby někdo rok pracoval a pak se dozvěděl, že nic nedostane. Zodpovědnost totiž měl celý rok i kdyby nic neudělal a jak píšete, tak výbor minimálně zajišťoval nákladnější opravy domu.

  Chtělo by to slyšet i druhou stranu. Možná když byl starý výbor podle jeho názoru neprávem odvolán, tak se rozhodl pro výplatu odměny i když původně chtěl vykonávat funkci zdarma.

  Vložil Zdenek 22, 19. Leden 2020 - 10:30

  Věta „nerozhodne-li shromáždění vlastníků jinak“ je ve vašich stanovách nadbytečná, protože shromáždění může vždy rozhodnout o výši odměn členům výboru.

  Jakékoliv takové rozhodnutí ale nemůže mít zpětnou účinnost, může platit jen pro období od okamžiku rozhodnutí.

  Je písemný záznam, např. formou zápisu z jednání výboru, že členové výboru budou vykonávat svou funkci bezplatně? Pokud ne, tak nevyplacené odměny jsou závazkem společenství vůči (odvolaným) členům výboru a musí jim být vyplacena.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 19. Leden 2020 - 13:46

  Doplňuji předchozí příspěvek Zdenek 22:

  Soudím, že členové statutárního orgánu mají na odměnu nárok. Nesou totiž svoji kůži na trh, a to ve prospěch ostatních členů SVJ. Dělat funkci zadarmo je jen gesto.

  V jedněch stanovách stojí: „Členové volených orgánů SVJ mají právo na odměnu. Její výši schvaluje shromáždění. Schvaluje se čistá odměna. Rozdělení odměny na volené orgány je v pravomoci výboru.“ Vhodný sled úkonů: Schválení stanov, stanovení odměny, volba orgánů. Když se nenajdou ochotní kandidáti, zvýší se odměna a volí se znovu atd. Dosáhne se tak tržní výše odměny.

  Jestliže byly odměna a její výše jednou schváleny, už se o ní nehlasuje a dosud nevyplacená odměna se vyplatí. Něco jiného znamená, že místo měsíční relativně nízké částky se vyplatí najednou částka vysoká. Asi to udělá paseku v daních, účetní poradí.

  Vložil Externus (bez ověření), 19. Leden 2020 - 19:34

  Zdenek 22:
  U nás se každoročně schvalují odměny za předchozí rok, tedy zpětně.

  „Je písemný záznam, např. formou zápisu z jednání výboru, že členové výboru budou vykonávat svou funkci bezplatně?“

  Vždyť „Při připomínkách k práci výboru vždy argumentovali, že to dělají zadarmo“.
  A po třech letech najednou otočili?

  25Malý:
  „Nesou totiž svoji kůži na trh, a to ve prospěch ostatních členů SVJ.“

  Ovšem, třeba tím, že „Např. nesvolali za dva roky žádnou schůzi, nepředkládali účetní uzávěrku , neprováděli v rozporu se stanovami výběrová řízení na nákladnější opravy domu apod.“.

  Práce ve výboru není zdolávání osmitisícovky bez jištění, jak zde někteří neustále opakují.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 19. Leden 2020 - 21:41

  „Nesou totiž svoji kůži na trh, a to ve prospěch ostatních členů SVJ.“

  Jak kde. U nás výboři konají proti zájmům ostatních členů SVJ.

  Vložil ik (bez ověření), 19. Leden 2020 - 22:13

  Vlastníku bytu a co Vám brání neschopný výbor odvolat a nahradit ho. Máte tu možnost. Je-li nespokojená velká část vlastníků není to žádný problém a pak můžete předvést jak se to má dělat správně v zákonných mezích.

  Vložil René (bez ověření), 19. Leden 2020 - 23:16

  „co Vám brání neschopný výbor odvolat a nahradit ho. Máte tu možnost.“

  Vlastník bytu má podle Vás možnost odvolat výbor? Jak jste na to přišla? Tuto činnost Vám zaplatím. Jsem taky vlastník bytu.

  Vložil JarekSVJ, 20. Leden 2020 - 9:46

  Vlastník bytu nemůže odvolat výbor ale může : 1.iniciovat dle stanov svolání shromáždění kde bude bod odvolání výboru, na tohle ale musí mít dostatečnou podporu vlastníků( svolání shromáždění a pak odvolání) . Nejenom výbor může svolávat shromáždění ale i část vlastníků – podívat se do stanov. 2.nebo na běžném shromáždění kritizovat výbor, žádat o nápravu a mluvit o převolení výboru

  ALE KDO NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ VÝBOR – MĚL BY TO BÝT V PRVNÍ ŘADĚ INICIATOR ODVOLÁNÍ .....

  Vložil Anus (bez ověření), 20. Leden 2020 - 18:28

  Ale co když se privilegia nahradit výbor dobrovolně a svobodně vzdá ve prospěch jiné osoby? Když nebude moci „předvést jak se to má dělat správně v zákonných mezích“, neměl by obdržet alespoň peněžitou náhradu?

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 20. Leden 2020 - 0:16

  ik píše o velké části nespokojených vlastníků. Ti pochopitelně mohou odvolat výbor. Jedinec nic nezmůže.

  Vložil Skálová (bez ověření), 20. Leden 2020 - 0:45

  „ik píše o velké části nespokojených vlastníků“, píše Jdoucí kolem

  Nikoliv. ik píše o jednom vlastníkovi bytu, kterého na začátku věty výslovně oslovuje „Vlastníku bytu“ a dále se táže, co jednomu vlastníku bytu brání výbor odvolat a nahradit.

  ik píše doslova takto:

  „Vlastníku bytu a co Vám brání neschopný výbor odvolat a nahradit ho.“

  O žádné velké části vlastníků ik nepíše.

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 20. Leden 2020 - 0:56

  Cituji ik: „Je-li nespokojená velká část vlastníků není to žádný problém .....“ Jinak přeji hodně zdraví, zejména duševního.

  Vložil Soba, 19. Leden 2020 - 10:56

  Soba

  ano,s tím by se dalo souhlasit, ale lze pak namítnout, že shormáždění nemohlo rozhodnout, protože je výbor nesvolal, ač na to byl verbálně upozorněn a slíbil schůzi udělat?? Nebo namítnete, že jsme si shromáždění mohli svolat sami bez výboru ? Díky

  Vložil Jan77 (bez ověření), 20. Leden 2020 - 8:37

  Ano je to tak, vlastníci mohli svolat shromáždění sami, pokud jich byl dostatek.

  Navíc vy ale přece píšete, že členové výboru byli odvoláni; tedy minimálně jedno usnášeníschopné shromáždění proběhlo- tam příležitost odměny upravit (na nulu) byla.

  Vložil Soba, 24. Leden 2020 - 12:23

  OK… jenom informace, že dostal důvěru jiný výbor, který ten chlívek po odvolaném musí dát do pořádku a není tedy důvod to ve stanovách měnit. Váš příspěvek se staví na stranu, že to lze udělat zpětně, ale to zřejmě(jak jsem to pochopil) v tomto případě není možné. Soba

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".