objednání služby nájemníkem

Vložil dajda4, 19. Prosinec 2009 - 11:14 ::

Jsme SVJ je možné bez předchozí domluvy s představenstvem si objednat zámečnickou pohotovost v 9 hod. večer ,aby otevřela dveře vedoucí ke sklípkům a zaplatit tak přemrštěnou částku a toto požadovat na SVJ.Ve všední den by tato služba vyšla na třetinu ceny. Děkuji Dajda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 19. Prosinec 2009 - 13:31

  Píšete o SVJ, ale máte "představenstvo" a "nájemníky"??? Není Vám zřejmě jasné, zda jste SVJ nebo družstvo (a nám ostatním také ne).

  Nájemce nemá právo nic objednat jménem SVJ ani jménem družstva . Nechť tedy zaplatí službu zámečníka a s případnou náhradou škody ať se obrátí na pronajímatele bytu, s nímž má uzavřenu nájemní smlouvu. Bude muset prokázat, že poruchu zámku nezpůsobil sám (možná zalomil klíč?). Dále bude muset prokázat, že byl v časové tísni a věc nesnesla odkladu.

  Vás jako SVJ (jste-li SVJ?) se to ale nijak netýká. Jde o záležitost mezi nájemcem a pronajímatelem bytu.

  lake

  Vložil Trochusezamyslel Antonín (bez ověření), 19. Prosinec 2009 - 20:27

  „Nájemce nemá právo nic objednat jménem SVJ ani jménem družstva.“

  Smlouvy o pohotovostní (havarijní) službě bývají sjednány právě proto, aby se na ně v případě nutnosti mohl obrátit kterýkoli uživatel domu. Statutární orgán nemá povinnost být trvale přítomen v domě, ani být trvale dostupný.

  Je třeba rozlišovat objednání služby a její úhradu.

  Vložil lake, 19. Prosinec 2009 - 21:46

  Pro Trochusezamyslel Antonín:
  Jménem SVJ jedná výbor nebo pověřený vlastník. Za výbor vystupuje navenek předseda; jde-li o písemný právní úkon, podepisuje předseda a člen výboru. Jménem SVJ lze jednat na základě udělené plné moci (nejlépe písemné, např. smlouvy se správcem). Žádné výjimky nejsou, ani pro havarijní službu.

  Tedy opakuji a doplňuji:
  Ani nájemce ani vlastník jednotky nemá právo nic objednat jménem SVJ ani jménem družstva.

  V úpřípadě havárie nechť koná tak, aby odvrátil hrozící škodu; při tom jedná za sebe, nikoliv jménem SVJ. Že společenství pak uhradí fakturu, je jiná věc.

  lake

  Vložil dajda4, 19. Prosinec 2009 - 22:42

  Děkuji za odpověd.Av případě že nejde o havárii,ani o odvrácení škody a vlastník bytové jednotky to objedná u zámečnické pohotovosti, je SVJ to povinno zaplatit? Nebo je to věc toho kdo tuto službu objednal?

  Vložil lake, 20. Prosinec 2009 - 0:32

  Pokud k poškození došlo vinou vlastníka:
  Vlastník jednotky je povinen na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na (...) společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají. (§13/2 ZoVB)

  Pokud na poškození nenese vlastník žádnou vinu:
  Jde o jednatelství bez příkazu podle §742 a následujících Občanského zákoníku.

  Pokud uznáte, že vlastník nezpůsobil poškození zámku sám, má podle mého názoru nárok na účelně vynaložené náklady na jeho opravu. Měli byste mu proplatit částku odpovídající tomu, co by SVJ zaplatilo za novou zámkovou vložku + práci zámečníka bez expresního/nočního příplatku.

  lake

  Vložil dajda4, 19. Prosinec 2009 - 20:37

  Chápu případ havárie ,ohrožení majetku apod.Ale myslím, že v případě přístupu do sklepa to není tak důležitá věc,aby nepočkala do druhého dne.To by pak mohli vlastníci takto řešit přístup do sušárny,kolárny apod.Je poškozený zámek tak přece nebude čekat ,potřebuje kolo apod. Myslím,že by se tato služba měla používat pouze opravdu v nutnosti.

  Vložil vladislav, 19. Prosinec 2009 - 13:15

  Objednávání služeb je oprávněn provádět pouze statutární orgán SVJ.Kdo používá sklípky? Co v nich je, že bylo nutné otevřít k nim vedoucí dveře ve 21 hodin?Kdo službu objednal,ať si jí zaplatí.Vyjímkou by bylo,kdyby šlo o poruchu ve společných prostorách,nebo zařízení.

  Vložil dajda4, 19. Prosinec 2009 - 13:26

  Sklípky jsou nájemníku a údajně tam nájemnice chtěla podestýlku pro křečky. Nejednalo se o poruchu ohrožení na životě apod.

  Vložil dajda4, 19. Prosinec 2009 - 13:36

  Oprava sklípky jsou určeny majitelům bytů k užívání a jednalo se o majitelku bytu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".