NOZ § 1208 písm. f

Vložil Pavel, 22. Květen 2016 - 16:23 ::

V jiném vláknu se diskutuje mj. o výkladu § 1208 písm. f:

http://www.portalsvj.cz/…-a-stanovami#…

K uvedenému výkladu mám jiný názor.

§ 1208 písm. f v bodech 2 až 6 popisuje vlastně změnu Prohlášení vlastníka návazně na § 1169.

Podle ZoVB § 11/4 se mohlo hlasovat o některých věcech, které jsou obsahem prohlášení podle § 4 ZoVB 75% přítomných hlasů. Jiné věci vyžadovaly 100% hlasů.

Podle § 1169/2 se ke změně Prohlášení vyžaduje dohoda DOTČENÝCH vlastníků a souhlas většiny vlastníků.

Nadále je tedy vyloučeno, aby se např. změnila podlahová plocha jednotky, účel užívání či změna podílu na společných částech, pokud s tím dotčený vlastník nesouhlasí.

NOZ tedy upravuje změnu Prohlášení proti ZoVB jinak, ale ne hůře než ZoVB. Naopak za platnosti ZoVB se muselo vyžadovat 100% hlasů např. při tom, když se jedna místnost měla stavebně a právně připojit k jiné jednotce. Nyní stačí dohoda dotčených vlastníků a většina hlasů všech vlastníků.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Cyril (bez ověření), 23. Květen 2016 - 16:52

  Cožpak při jakékoliv změně plochy/podílu nejsou dotčeni ve svém důsledku všichni? – Takže logicky 100% souhlas.

  Cyril

  Vložil Jar (bez ověření), 22. Květen 2016 - 23:42

  Jak to mysléte, pane Pavle? „NOZ tedy upravuje změnu Prohlášení proti ZoVB jinak, ale ne hůře než ZoVB. Naopak za platnosti ZoVB se muselo vyžadovat 100% hlasů např. při tom, když se jedna místnost měla stavebně a právně připojit k jiné jednotce. Nyní stačí dohoda dotčených vlastníků a většina hlasů všech vlastníků.“ Ta místnost patří komu? Všem? Já ji chci, jsem dotčený vlastník, takže pak už jen většina řekne ano, a je moje OK?

  Jar

  Vložil Pavel, 22. Květen 2016 - 23:55

  Jar,

  pokud by někdo měl 3+1 a sousední byt by byl 1+1, tak podle ZoVB by museli souhlasit všichni, že se jedna místnost od bytu 3+1 stavebně a právně připojí k 1+1 a vzniknou dvě 2+1.

  Podle NOZ s tím musí souhlasit pouze dotčení 2 vlastníci a nadpoloviční většina všech.

  Já se domnívám, že je to zlepšení.

  Rozhodně to neznamená, jak je tu někdy nesmyslně uváděno, že shromáždění rozhodne, že se Vám jedna místnost odejme např. pro kancelář výboru. Resp. je to možné, pokud s tím budete souhlasit.

  A k Vašemu příkladu, pokud by byla jedna místnost všech a Vy byste měla zájem o připojení ke svému bytu, tak by museli souhlasit dotčení spoluvlastníci, tj. všichni. Druhá podmínka většiny by ztratila smysl.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Dvořáková (bez ověření), 23. Květen 2016 - 5:55

  Platí to i pro užívání společných prostor, například společného balkónu?

  Musí se dotčení spoluvlastníci domluvit mezi sebou, když jeden z nich chce, aby mohl balkón používat pouze on?

  Nebo rozhodne společenství, že ho bude používat pouze jeden vlastník, a toho druhého na patře se ani nemusí dotazovat?

  Vložil X (bez ověření), 23. Květen 2016 - 9:49

  Dohoda všech jistě přichází v úvahu, ale na tu bych nespoléhal.

  Podle toho, co se tu dříve psalo, stačí většinové rozhodnutí shromáždění. Vyloučeným spoluvlastníkům náleží náhrada. Já bych to řešil pronájmem. Výnos z pronájmu si dělí všichni spoluvlastníci prostoru (včetně nájemce, je-li spoluvlastníkem) podle velikosti spoluvlastnického podílu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".