Nový občanský zákoník

Vložil Pavel, 16. Květen 2012 - 0:31 ::
 1. V dubnu 2012 byla vydaná jedna z prvních publikací o novém Občanském zákoníku:

  Eliáš, K. a kol., Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou, Sagit, 2012, 1 120 str., 690 Kč

 2. Účinnost je deklarovaná od 1.1.2014. Vzhledem k tomu, že není dosud „změnový zákon“, který by promítl nový zákoník do několika stovek jiných předpisů je obava, zda toto datum bude konečné (Právní rádce 04/2012 str. 28 a násl.).
 3. Přechodná ustanovení jsou obsažena v paragrafech 3 028 až 3 079. Zejména § 3 028, § 3 036, § 3 041, § 3 042, § 3 054, § 3 055, § 3 056, § 3 064 se budou vztahovat na bytová družstva a SVJ.
 4. Začlenění vlastnického bydlení do NObčZ. I když první záměry na nový ObčZ byly již před rozpadem Československa, tak se stále uvažovalo, že vlastnické bydlení bude upravovat samostatný zákon. Stejně jako je tomu např. na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Rakousku, ve Francii atd. Bohužel nakonec zvítězila koncepce co největšího zákoníku a část vlastnického bydlení byla propašována do NObčZ začátkem roku 2011 po vzoru např. Ruska a Itálie. Důvodová zpráva uvádí, že „Zařazení úpravy do občanského zákoníku umožní zjednodušení a větší přehlednost právní úpravy.“

V NObčZ je tak právní úprava vlastnického bydlení obsažena „zjednodušeně a přehledně“ mj.

 • v § 1158 až 1 222 (bytové spoluvlastnictví)
 • v § 214 až § 302 (spolek)
 • v přechodných ustanoveních
 • v prováděcím právním předpisu, který stanoví mj. co jsou společné části a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku. Tedy oblasti, u kterých nejvíce nejasností a sporů, jsou svěřeny pravděpodobně nějakému podzákonnému předpisu.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 11. Září 2012 - 7:40

  Občas utrousím poznámku, jak je nový občanský zákoník problematický. Zejména jeho účinnost od 2014.

  Dnes proti účinnosti od 2014 vystoupili i soudci:

  http://www.novinky.cz/…-soudci.html

  Cituji:

  „Občanský zákoník znamená totální změnu myšlení, uvažování, institutů, praxe a my se obáváme, že nejširší právnická i laická veřejnost ve zbývající lhůtě nemusí být na všechno připravena.“šéf Městského soudu v Praze Jan Sváček

  Bohužel nejde o odbornou věc, ale o politickou, takže je lepší na odložení účinnosti nečekat.

  Přesto hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".