Novela Směrnice o energetické účinnosti

Vložil Pavel, 3. Březen 2019 - 14:14 ::

Moudrá EU přichází se Směrnicí EP a R (EU) č. 2018/2002 ze dne 11.12.2018, která novelizuje Směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti:

https://eur-lex.europa.eu/…/CS/TXT/PDF/?…

Zajímavé jsou např. změnové body novely č. 6, 7, 9, 10.

Minimální četnost informací je v Příloze VIIa/2.

Implementace má být do 25.6.2020.

Hezký den!

P.S.

V současné době je projednáván ST 413 ve zrychleném čtení. Ten je také pozoruhodný:

"Jedním požadavkem směrnice o energetické náročnosti je vystavování průkazů energetické náročnosti na viditelném místě v případě budov často navštěvovaných veřejností. Právě tento požadavek byl transponován do českého právního řádu pouze částečně, tzn. pouze pro budovy orgánů veřejné moci. V ostatních případech, kdy je průkaz energetické náročnosti budov zpracováván, není tento požadavek v zákoně o hospodaření energií stanoven. Tento stav je rozporován Evropskou komisí v řízení o porušení povinnosti podle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) č. 2016/2131.

S ohledem na možné uložení pokuty Soudním dvorem EU je potřebné tento stav nekompletní transpozice napravit."

Takže vystavením průkazů energetické náročnosti na viditelném místě se dosáhne snížení energetické náročnosti!

  • PENB

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Lachim Nilz, 4. Březen 2019 - 10:16

Ovšemže se dosáhne snížení energetické náročnosti. Je však nutno vystavit dostatečný počet průkazů

Vložil vlastník2 (bez ověření), 3. Březen 2019 - 17:02

Bytové domy nejsou budovy navštěvované veřejností. Když já půjdu do veřejného domu, nebo do domu pro veřejnost, tak mě PENB zcela jistě zajímat nebude. Dokonce mi bude ukradený. Že se vystavením PENB na viditelném místě dosáhne snížní energetické náročnosti, o tom vůbec nepochybuji, vždyť o tom rozhodli eurostrejci, tak to musí být pravda.

Vložil Pavel, 3. Březen 2019 - 18:15

Vlastníku2,

jako optimista předpokládám, že na bytovém domě, který nemá žádnou pronajatou místnost, kam by chodila veřejnost, nikdo nebude požadovat, aby PENB někdo vyvěsil na viditelném místě.

Už si nejsem jistý, jak dopadnou polyfunkční domy, které mají v přízemí obchody a v 1. patře kanceláře.

ST 413 bod 51

51. V § 7a odst. 1 písmeno d) zní:

„d) umístit průkaz v budově způsobem podle prováděcího právního předpisu, pro kterou nastala povinnost si ho opatřit podle odstavce 1 písm.a) nebo odstavce 2 a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 500 m2, nebo podle odstavce 1 písm. b) a jejíž energeticky vztažná plocha je rovna nebo větší než 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností,“.

DZ k bodu 51.

"Jedná se o transpoziční ustanovení evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Směrnice stanovuje povinnost umístění průkazu na nápadném a dobře viditelném místě v případě budov užívaných orgány veřejné moci a budov, které jsou často navštěvované veřejností a jejichž energeticky vztažná plocha je větší než 500 m2. Touto úpravou dochází k nápravě výtky Komise o způsobu transpozice směrnice o energetické náročnosti budov.

Povinnost se vztahuje výše uvedené budovy, které podle jiných ustanoveních zákona o hospodaření energií mají průkaz zpracovaný.

Směrnice o energetické náročnosti budov nedefinuje pojem „budova často navštěvovaná veřejností“ a přístup k transpozici příslušných ustanovení jednotlivých členských států se liší.

Navržené ustanovení se inspirovalo preambulí směrnice, kde je uveden ukázkový výčet budov, které jsou často navštěvované veřejností: „které jsou často navštěvovány veřejností, jako jsou obchody a nákupní střediska, supermarkety, restaurace, divadla, banky a hotely“.

Existují tlupy státních úředníků, kteří musí vykazovat nějakou „práci“.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 4. Březen 2019 - 12:46

Pavle, v sousedním paneláku předseda už několik let marně bojuje s privátem. Lze takto navštěvovaný dům (resp. v daném případě jen vchod) považovat za dům navštěvovaný veřejností?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".