Nové stanovy SVJ

Vložil Anonymous, 28. Říjen 2010 - 13:19 ::

Dobrý den, zajímalo by mě, máme schválené nové stanovy a zajímalo by mě jak je máme poslat na Obchodní rejstřík? … nebo jestli se změna stanov někde musí posílat? K.L.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Říjen 2010 - 3:05

  Podle § 10 odst. 2 ZoVB výbor nebo pověřený vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém zvolení podat návrh na zápis do rejstříku. K návrhu na zápis se přikládají schválené stanovy společenství.

  Podle §32 odst. 2 ObchZ návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do obchodního rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin.

  Podle §32 odst. 3 ObchZ návrh na zápis zapisovaných údajů musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

  První stanovy (přijaté na prvním shromáždění) jsou jednoznačně povinnou součástí sbírky listin. Povinnost vložit je do sbírky listin má statutární orgán SVJ.

  Domnívám se, že nelze obhájit názor, že pro nové (později upravené) stanovy by měl platit zcela jiný režim, při němž by již taková povinnost statutárnímu orgánu nevznikla. Naopak platí, že povinnost „podat návrh bez zbytečného odkladu“ je teba vztáhnout jak na obchodní rejstřík, tak na rejstřík SVJ.

  Z uvedeného mi vyplývá, že je povinností výboru zajistit, aby v rejstříku SVJ byla vždy vložena platná a účinná verze stanov.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Říjen 2010 - 7:23

  SVJ se neřídí ObchZ, ale ZoVB resp. Obč.Z.

  Pěkný den.

  Vložil lake, 30. Říjen 2010 - 8:24

  Pane AnonymousX,
  Váš názor je nesprávný, neboť je v rozporu s § 10 odst. 4 ZoVB. Doporučuji Vám nahlédnout do tohoto zákona.

  Pokud jde o výslovně zákonem danou povinnost vložit do sbírky listin stanovy (mnou v první větě citovaný § 10 odst. 2 písm. (c) ZoVB), zřejmě ani k tomu nemáte nic relevantního.

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Říjen 2010 - 11:07

  Pane lake,

  proti uvedenému § 10 odst. 2 písm. © ZoVB) jsem nic nenamítal. Nebo jste si snad něco v tom smyslu vyložil z mého příspěvku ?

  Doporučiji vám více uvažování a smířlivější tón vašich příspěvků.

  Pěkný den

  Vložil Pavel, 30. Říjen 2010 - 7:37

  Pane AnonymousX,

  obecně máte pravdu.

  Ale existuje § 10/4 ZoVB podle kterého platí pro rejstřík, jeho vedení a řízení ve věcech rejstříku obdobně ustanovení ObchZ a OSŘ.

  Toto ustanovení je vadné, podle doslovného výkladu by na rejstřík SVJ nebylo možné použít jiné předpisy, které se týkají OR např. vyhlášku 562/2006 Sb., VN 503/2000 Sb., Vnitřní a kancelářský řád pro OR aj.

  Aby i rejstřik SVJ mohl fungovat tak se aplikace výše uvedených předpisů dovozuje z analogie a nikoliv obdobným použitím právních předpisů.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 30. Říjen 2010 - 11:03

  Ano, existuje §10/4, který se týká vedení a řízení rejstříku… Diskutovat zde o vadnosti či platnosti tohoto ustanovení nemá asi smysl.

  Otázka byla na zápis stanov. Tato povinnost je dána (podle mého názoru) ustanovením §10/2c). Otázkou je kdy. Doporučil bych „bez zbytečného prodlení“, ale může být postačující, když se platné stanovy zašlou při zápisu nové volby statutárního orgánu.

  Pěkný den

  Vložil Pavel, 30. Říjen 2010 - 0:03

  K.L.,

  odpověď na Vaši otázku je ukryta v § 10/4 ZoVB.

  Je ale ukryta mimořádně dobře, protože se neví, zda se použijí taková ustanovení, která mají pouze procesní povahu, nebo i taková ustanovení, která mají jinou než procesní povahu (Čáp str. 167).

  Své pochybnosti o rejstříku SVJ podrobně rozvádí Holejšovský na str. 155–248 aniž by poskytl jednoznačné stanovisko.

  Vzhledem k nejasné právní úpravě Vám za neuložení úplného znění stanov do rejstříku SVJ pravděpodobně sankce nehrozí. Jednejte podle svého uvážení.

  Snad jedinou jistotou je, že mimo rejstřík SVJ (kde se neví) se změna stanov nikam jinam neposílá.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 30. Říjen 2010 - 1:19

  když uvádíte zdroje: nemohl by jste uvádět LINK nebo ISBN? Ze slova „Čáp“ a ani „Holejšovský“ toho moc nezjistím. děkuji rivr

  Vložil Pavel, 30. Říjen 2010 - 7:12

  Pane rivr,

  naposledy jsem o literatuře o SVJ psal 28.10.:

  http://www.portalsvj.cz/…-ohledne-svj

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".