Nová vyhláška 269/2015 Sb.

Vložil Vladkaa, 30. Listopad 2015 - 12:54 ::

Dobrý den,

mám dotaz naše SVJ si na shromáždění schválilo jinou směrnici pro rozúčtování tepla. Výsledek jsme zanesli do stanov. je pro nás tato vyhláška také závazná. Nebo jsou nadřazenější naše stanovy.

Děkuji za radu

  • rozúčtování
  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil pirát (bez ověření), 8. Listopad 2017 - 19:56

Teplá voda rozpočet na osoby Otázka:
Případě poskytování spotřeby teplé vody BD rozúčtovalo spotřebu 30% TUV na m2 bytů a 70% podle měřáku.Ale zákonu 269/2015 § 6 ods. d se píše že to má být poskytování teplé vody průměrný počet osob . Spotřebu přece ovlivńuje počet osob v bytě ,a né m2 bytů. Je to vydírání senióru ,kteří zůstavají na dožití ve svých bytech! Zákon je více ,než provaděcí vyhláška !! č.269/2015 § 6 Vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb Ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru příjemce služeb v m [2], v případě poskytování teplé vody průměrný počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, Odpoved: Odpověď Artav:::::::::­::::::::::::::::::::::::­:::::::::::::::::::::
Úhrada dodávek teplé vody se stanoví podle zákona 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb., kde je v §6, odst.(2) uvedeno, že základní složka nákladů se účtuje podle podlahové plochy bytu. Předpis č. 269/2015 Sb. je jen prováděcí vyhláškou, která určuje podíly základní a spotřební složky a kde se v §6 uvádí jaká data mají být uvedena ve vyúčtování pro uživatele jednotlivých jednotek. Počty osob užívajících byt se použijí jen v některých výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici údaje měřidel, např. jsou-li v domě bytové vodoměry bez platného ověření.

Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 19:42

Samozřejmě je pro Vás nová vyhláška závazná, pokud se na vás vztahuje povinnost instalace „měřičů“. Na rozdíl od té současné nepřipouští jiné rozúčtování nákladů na vytápění ani při souhlasu všech vlastníků.

Vložil Tupost (bez ověření), 12. Květen 2017 - 7:29

Znate tu reklam z TV: „Každý loupežník si určuje své pravidla „
1 V jedné části je,že se mate chovat ekologicky!
/šetřit ovzduší,uhlí ,plyn,vypínat topení když odchazíte z bytu, nepřetápět byt atd./
2 A hned ve výhlašce je,že když šetříte ,chovate se ekologicky,
tak zaplatíte 80% z průměrů nákladu za dům. Ten člověk co to vymyslel a prosadil,tak chtěl co ? Abychom více topili ,přinášeli větší zisk teplárna ? Protože“on“ má tam akcie. Čisté nebe ?

Vložil JarmiK (bez ověření), 17. Září 2018 - 14:44

Souhlasím s příspěvkem. Přímo tragický dopad této vyhlášky na úsporné domácnosti dokládám skutečným příkladem a čísly:

V domě existují 2 stejné byty, jsou pouze zrcadlově umístěné vůči centrálnímu schodišti. Oba mají stejnou výměru a stejný počet obvodových a vnitřních zdí. 1.byt spotřeboval 30 228 jednotek tepla (tj.v Kč 18 857,–), po aplikaci vyhlášky zaplatil 14 730,– Kč 2.byt spotřeboval 4 038 jednotek tepla (tj, v Kč 7 352,8 Kč), po aplikaci vyhlášky zaplatil 12 025,5 Kč.

Je toto MOŽNÉ!!!???

1. byt spotřebuje 6 x víc a platí POUZE o 2 700 víc!!

Kdo předložil a hlavně proč pí. Šlechtová toto podepsala v době tolik zmiňovaného ekologického chování? Proč šetrní platí za rozhazovačné? Kde je tolik diskutovaná otázka úspor a dopadů na životní prosředí?

Věřím, že nová ministryně pí.Dostálová vyhlášku přehodnotí (zruší) a navrátí rozpočet nákladů na předchozí stav (před r.2016). Nezbývá nám než ve spravedlnost věřit.

Vložil aaaaa (bez ověření), 17. Září 2018 - 15:04

Karel Šlechtová preferuje teplo, to je celé. A není pí. ale sl., pokud zkratkou pí. nemyslíte něco jiného, pak souhlasím s pí.

Vložil Kolaudant (bez ověření), 17. Září 2018 - 17:30

Karla má určitě VŠ. Tím pádem je to paní, i kdyby nebyla vdaná, ty trumpeto

Vložil Tupost (bez ověření), 12. Květen 2017 - 7:23

Znate tu reklam z TV: „Každý loupežník si určuje své pravidla „
1 V jedné části je,že se mate chovat ekologicky!
/šetřit ovzduší,uhlí ,plyn,vypínat topení když odchazíte z bytu, nepřetápět byt atd./
2 A hned ve výhlašce je,že když šetříte ,chovate se ekologicky,
tak zaplatíte 80% z průměrů nákladu za dům. Ten člověk co to vymyslel a prosadil,tak chtěl co ? Abychom více topili ,přinášeli větší zisk teplárna ? Protože“on“ má tam akcie. Čisté nebe ?

Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 20:17

Pan Vojtěch nemá pravdu. Viz citovaný nález Ústavního soudu. Ten dopadá ne veškeré vyhlášky i jiné podzákonné právní předpisy.

Tvrzení pana Vojtěcha je třeba označit za směšné za situace, kdy samotný NOZ hned v § 1 dává návod jak se odchýlit od zákona: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“.

lake

Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 20:28

Lake se mýlí,

je ve veřejném zájmu motivovat vlastníky jednotek k úspoře nákladů na vytápění, proto zákon č. 67/2013 stanovuje způsob rozúčtování podle náměrů. Na toto kogentní ustanovení zákona č. 67/2013 nelze uplatnit § 1 odst. 2 NOZ.

Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 20:44

Žvaníte, Vojtěchu. Nejste schopen prokázat, že by ve veřejném zájmu bylo rozúčtovat postupem, který je v rozporu s dobrými mravy.

Ta část vyhlášky (§ 3 odst. 2) je prostě absolutně neplatná, i kdybyste se naučil stát na hlavě a přitom zpívat árii vodníka z Dvořákovy Rusalky.

Dal jsem odkaz na usnesení Ústavního soudu: jistě je ve veřejném zájmu, aby při „černém“ odběru elektrické energie musel odběratel uhradit částku odpovídající vzniklé škodě. Ale Ústavní soud jasně řekl, že vyhláška rozporná s dobrými mravy musí být ignorována a soudce je povinen řídit se namísto ní zdravým rozumem a obecnými pravidly.

Ale jak vidím, Vy jste poselství Ústavního soudu nepochopil, nebo jste si to vůbec nepřečetl. To je pak každá diskuse zbytečná.

lake

Vložil Vojtěch (bez ověření), 30. Listopad 2015 - 21:05

Pane lake,

no a co, že podle ÚS měl být nějaký konkrétní postup podle vyhlášky řešící „černý odběr“ elektrické energie v rozporu s dobrými mravy. My přece řešíme úplně jinou vyhlášku. Rozúčtování tepla nebude nikdy úplně spravedlivé. O vyhlášce 269/2015 žádný soud nerozhodl, že je v rozporu s dobrými mravy. Dokud se tak nestane, tak si mudrujte co chcete, ale je naprosto jasné, že naprostá většina SVJ se řídit vyhláškou bude.

Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 21:25

Vojtěchu, utíkáte z diskuse. Neřešíme zde vůbec zda se vyhláškou bude nebo nebude někdo řídit. Nic takového jsem zde nenapsal – to je pouze Váš zástupný problém.

Předmětem této diskuse je fakt, že vyhláška je v rozporu s dobrými mravy v ustanovení § 3 odst. 2. To je fakt, který plyne z fyzikálních principů přenosu tepla (druhá věta termodynamiky).

Z toho plyne, že příslušná část vyhlášky je absolutně neplatná. A Vás štve, že tento fakt nejste schopen nijak vyvrátit. To je opět jenom Váš osobní problém …

Mimochodem, projevujete se jako právní analfabet, když nedokážete porozumět vlivu judikatury Ústavního soudu na rozhodování soudů nižších stupňů.

lake

Vložil RadekV, 1. Prosinec 2015 - 12:14

Jak se tou vyhláškou někdo může řídit?

Je neúplná a zmatená.

Vložil lake, 1. Prosinec 2015 - 14:04

Je zbytečné mudrovat o vyhlášce.

Podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. platí, že povinná instalace stanovených měřidel, ani zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, se nevztahuje na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.

Takže pokud v domě nerozúčtujete náklady na vytápění, neinstalujte si žádné indikátory. To je přece velmi jednoduché.

Vyhláška č. 269/2015 Sb. na tento případ pamatuje. Podle § 3 odst. 3 této vyhlášky platí, že „v zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovatel služeb spotřební složku rozdělí mezi příjemce služeb stejným způsobem jako složku základní“.

lake

Vložil Vojtěch (bez ověření), 1. Prosinec 2015 - 16:12

Samozřejmě, že bude postup od 1.1.2016 jiný než popisuje lake.

SVJ jako poskytovatel služby na vytápění je vždy povinno rozúčtovávat náklady na vytápění. Vyplývá to ze znění zákona o službách č. 67/2013 Sb. účinného od 1.1.2016, konktrétně z § 6 odst. 1 a odst. 2.

Odst. 1 upravuje rozúčtování nákladů na vytápění poskytovatelem služby – SVJ v případě, že není stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění podle vhlášky č. 194/2007 Sb. (§ 7a)

Odst. 2 upravuje rozúčtování nákladů na vytápění poskytovatelem služby – SVJ v případě povinnosti instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů podle vhlášky č. 194/2007 Sb. (§ 7a).

Z uvedených odstavců je zřejmé, že poskytovatel služeb SVJ rozúčtovává službu vytápění ať je nebo není stanovena povinnost povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů podle vhlášky č. 194/2007 Sb. (§ 7a)., tzn. vždy.

Na SVJ poskytovatele služby vytápění podle zákona o službách se lakem zmiňované ustanovení vyhlášky č. 194/2007 Sb.(odst. 4 § 7a) nevztahuje.

Nové znění zákona o službách č. 67/2013 Sb. na rozdíl od znění platného do 1.1.2016 nepři­pouští jiné rozúčtování nákladů na vytápění ani při souhlasu všech vlastníků (v novém znění vypadl ze znění platného do 1.1.2016 tento text § 6(1) „(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek.“

Vložil Vladkaa, 2. Prosinec 2015 - 12:58

Dobrý den, děkuji za informace. Jen z toho pořád nejsem moudrá. Pokud jsme SVJ, které má nainstalované měřiče tepla, ale uvažujeme k návratu rozúčtování podle plochy, bude to s platností nové vyhlášky možné. Děkuji

Vložil Vojtěch (bez ověření), 2. Prosinec 2015 - 19:46

Podle plochy rozúčtování už možné nebude. Vyplývá to z § 6(2) zákona o službách č.67/2013 Sb. účinného od 1.1.2016:

„(2) Pokud je jiným právním předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměrů vodoměrů na teplou vodu, rozdělí se náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na složku základní a spotřební. Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“

Vložil lake, 1. Prosinec 2015 - 16:33

Nežvaňte zase, Vojtěchu. V domě nemusí probíhat žádné rozúčtování nákladů na vytápění. Vlastníci mohou hradit konečné úhrady na základě dvoustranných smluv se SVJ bez jakéhokoliv rozúčtování čehokoliv. V tom případě nevzniká ani povinnost instalovat indikační přístroje.

Samozřejmě, že právě na toto se vztahuje vyhláška č. 194/2007 Sb.: nerozúčtuje-li se, nevzniká povinnost instalovat indikátory.

lake

Vložil Vojtěch (bez ověření), 1. Prosinec 2015 - 16:53

Pane lake,

nevymýšlejte zase hlouposti o konečných úhradách na základě dvoustranných smluv se SVJ bez jakéhokoliv rozúčtování čehokoliv.

Vámi zmiňované ustanovení odst.4 § 7a) vyhlášky č. 194/2007 Sb., podle kterého platí, že se povinná instalace stanovených měřidel, ani zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění nevztahuje na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě se vztahuje úplně na jiné případy než na SVJ. Jedná se např. o rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Vložil lake, 1. Prosinec 2015 - 17:13

Vojtěchu, pletou se Vám vlastní fantazie s obsahem právního předpisu. Prokažte co tvrdíte.

lake

Vložil RadekV, 30. Listopad 2015 - 19:50

Ovšem tato ani žádná jiná vyhláška či zákon, neříká, jak ono rozúčtování provádět.

Vložil lake, 30. Listopad 2015 - 16:13

Je známo, že nová vyhláška je v rozporu s dobrými mravy v § 3 odst. 2 (určení postupu při úpravě výpočtové metody). Takže absolutně neplatnou právní úpravou nejste vázání.

Přečtěte si nález Ústavního soudu I. ÚS 668/15. Text je dostupný na webu Ústavního soudu zde: http://www.usoud.cz/…68_15_an.pdf.

Zjistíte, že můžete ignorovat část vyhlášky, a namísto toho si klidně stanovte vlastní pravidla rozúčtování. Pravidla musí pouze být v souladu s obecnými občanskoprávními vztahy a nesmí porušovat dobré mravy.

Ústavní soud v nálezu odmítl zrušit konkrétní vyhlášku, která byla zjevně v rozporu s dobrými mravy. Namísto toho nařídil soudcům, že mají myslet vlastní hlavou. Soudce je povinen vyhlášku neaplikovat nebo ji aplikovat jen zčásti a ve zbytku postupovat podle obecné občanskoprávní úpravy.

Informace o nálezu ÚS: http://www.usoud.cz/…spravedlive/

lake

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".