Nouzový stav pokračuje od 15.2.2021

Vložil Justitianus, 15. Únor 2021 - 9:42 ::

Usnesení vlády České republiky č. 125 ze dne 14.2.2021
Vláda vyhlašuje nouzový stav na území ČR od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.
Usnesení je dostupné na webu vlády ČR: https://www.vlada.cz/…tav-0125.pdf.

Usnesení vlády České republiky č. 126 ze dne 14.2.2021 o přijetí krizového opatření
Týká se maloobchodu, služeb, knihoven, kulturních institucí, atd.
Dostupné na webu vlády ČR: https://www.vlada.cz/…hod-0126.pdf.

Usnesení vlády České republiky č. 127 ze dne 14.2.2021 o přijetí krizového opatření
Týká se zejména omezení pohybu a shromažďování osob.
Dostupné na webu vlády ČR: https://www.vlada.cz/…hyb-0127.pdf.

Justitianus

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 16. Únor 2021 - 11:03

Objevily se v médiích dohady různých „právníků“, a přidal se i předseda Senátu Miloš Vystrčil: Prý je vyhlášení nouzového stavu protiústavní.

Tomu se musím jen zasmát. Zase ukazují, že neznají platnou a účinnou právní úpravu!

Vláda potřebuje souhlas sněmovny pouze v případě, kdy hodlá již existující nouzový stav prodloužit. Vláda však nepotřebuje souhlas sněmovny k vyhlášení nouzového stavu. O tom nerozhoduje ani sněmovna, ani Senát, ba dokonce ani předseda Senátu Vystrčil do toho nemá co mluvit.

Pokud se snad některým členům parlamentu nelíbí co vláda dělá v rámci svých ústavních pravomocí, pak působí poněkud směšně.

  • Členové parlamentu měli 20 let na to, aby upravili ústavní pravomoci vlády.
  • Měli 12 let na to, aby změnili znění krizového zákona č. 240/2000 Sb..

Neudělali vůbec nic. A teď se jim nelíbí, že vláda postupuje přesně podle pravidel, které zákonodárce schválil už před 20 a 12 lety.

Justitianus

Vložil ob (bez ověření), 16. Únor 2021 - 12:02

Opozice v parlamentu a senátorů je banda blblů. Tato banada blbů neuznává vůbec nic, jenom to. co chce ona, to co chci „já sám“, Já , já, já, jenom já. To je ta správná demokracie. Nic jiného nezuznávají.Oni neuznávají ani zákony. Jaké jsou zákony je nazajímá.

Vložil anonymouse (bez ověření), 16. Únor 2021 - 12:50

Největším blbem se stal svým podněcováním žaloby k ÚS, ten krpatec ,co si zřejmě již dlouho nic „Nezastrčil“.

ÚS to nebude řešit, dokud sněmovna NS nezruší a ta ho nezruší, dokud ÚS nerozhodne, že na to má právo. Čili opět pravý Český Kocourkov, aby ne za ty peníze:-)

Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Únor 2021 - 11:16

*Vláda potřebuje souhlas sněmovny pouze v případě, kdy hodlá již existující nouzový stav prodloužit. *Vláda však nepotřebuje souhlas sněmovny k vyhlášení nouzového stavu. S tím nelze nesouhlasit.

Ale… vláda formálně vyhlásila nový nouzový stav, ale fakticky šlo o prodloužení stávajícího (stejné důvody, bezprostředně navazující). takže je to prodloužení NS bez souhlasu sněmovny.

je to to samé, jako např. u OČR. pokud jej lékař ukončí a vzápětí vystaví nové na stejné nemoci (což občas udělají, neb placeno je jen 9 dní a snaží se tím obejít zákon), jde o obcházení zákona a posuzuje se jako prodloužení původního OČR, tj. sice „omluvenka v práci“ ale nikoliv placená.

Vložil Covid 19 (bez ověření), 16. Únor 2021 - 13:04

Smutné je, když zdraví občanů je druhořadé a je až za touhou po politické moci opozice. S tak velkou pandemií, která již jeden rok trápí celý svět, naše zákony nepočítaly. Měly by se tedy změnit tyto zákony. Tzv. ústavní právníci v podstatě řekli, že se nemůže vyhlásit ihned nový nouzový stav, ale že se musí počkat až se počet nakažených raketově zvedne spolu s počtem zemřelých. Pak je již možné nový nouzový stav vyhlásit, protože bude jiná právní situace. Není to na facku?

Informace z okolních států jsou podobné, zmatečně to řídí skoro všude v Evropě. Navíc neschopná EU ani není schopna zařídit dost vakcín, raději zvyšuje byrokracii. Závidím Velké Británii, že se dokázalo oprostit od toho neschopného molocha. I jinde si vedou lépe, např. Izrael. Nebo USA, pod vedením nenáviděného Donalda, má několikanásobně větší proočkovanost, než EU vedené neschopnými byrokraty.

Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Únor 2021 - 13:18

Smutné je, když zdraví občanů je druhořadé … no já bych řekla třetiřadé. na prvním místě mají moc a své ego, na druhém prachy, a na třetím množná zdraví lidí. to bylo krásně vidět ve čtvrtek, kdy prodloužení NS zamítli – projevy v duchu – babiš to má za to, že s námi nejedná, že říkal že nás nepotřebuje, atd. atd. a to, že se 10 mega lidí stalo rukojmími těchto hrátek ty naše představitele nijak nezajímalo, jen to, že to nandají babišovi. to ale nic nemění na tom, že pondělní vyhlášení NS není v souladu s ústavou.

Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Únor 2021 - 11:49

ještě bych dodala, že divadlo s hejtmany taky bylo v rozporu se zákonem. Podle zákona o krizovém řízení žádost hejtmana o vyhlášení nouzového stavu je vázána na předchozí vyhlášení stavu nebezpečí v kraji, jehož opatření následně nestačí ke zvládnutí krizové situace.

Vložil radka2222 (bez ověření), 31. Květen 2021 - 8:38

Jako obiter dictum Ústavní soud dodává, že ústavní zákon o bezpečnosti České republiky nelze vykládat prostřednictvím běžného zákona o krizovém řízení. Jestliže pak ústavní zákon o bezpečnosti České republiky kogentně stanoví, že vláda může vyhlásit nouzový stav nejdéle na dobu 30 dnů a uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny (čl. 5 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 2), jiný postup při prodloužení nouzového stavu není možný. Nezmění-li se skutečnosti, na základě kterých byl vyhlášen nouzový stav, nelze „nově“ vyhlásit nouzový stav vládou od okamžiku, kdy „povolený“ nouzový stav skončil a Poslanecká sněmovna s jeho prodloužením nesouhlasila. Stanoví-li § 3 odst. 5 krizového zákona pravidlo, že „Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu“, především to není možné vykládat tak, že jde o jakousi výjimku ve vztahu k možnosti prodlužování nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákon o bezpečnosti. Žádosti musí obligatorně předcházet vyhlášení stavu nebezpečí a teprve na základě zhodnocení situace závěr, že není „možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí“ (§ 3 odst. 5 krizového zákona). Navíc jde o pouhou žádost hejtmana/ů, kterou není vláda vázána.

Vložil Justitianus, 31. Květen 2021 - 14:10

Nikoliv, Radko. ÚS napsal v březnu totéž, co jsem tu psal já v únoru. Je to stejné jako přes kopírák – i když soudce-zpravodaj Vladimír Sládeček jistě neopisoval od Justitiana, ale došel ke stejnému závěru na základě ústavně-právní úvahy a doplnil rozšířené zdůvodnění.

Cituji tedy z usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/21 ze dne 14.03.2021 (zveřejněné dne 25.03.2021). Ústavní soud ODMÍTL návrh skupiny poslanců na zrušení usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu. Takže Justitianus měl pravdu.

Argumentace Ústavního soudu:

13. Právní povahou rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu se Ústavní soud zevrubně zabýval již v usnesení sp. zn. Pl. ÚS 8/20 (dále také zejména v usneseních sp. zn. Pl. ÚS. 11/20, Pl. ÚS 105/20 a Pl. ÚS 111/20) a dospěl zejména k následujícím závěrům (v podrobnostech se odkazuje na první z citovaných usnesení).
14. Speciální procedurální formu soudního přezkumu rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu obecně nepředpokládá ani ústavní pořádek, ani zákon o Ústavním soudu. O nepřezkouma­telnosti vládního vyhlášení nouzového stavu v režimu správního soudnictví i v režimu ústavního přezkumu panuje shoda v komentářové literatuře (viz např. Rychetský, P., Langášek, T., Herc, T., Mlsna, P. a kol. Ústava České republiky; Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 1154–1155; či Mareš, M. a Novák, D. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 53).
15. Vláda nouzový stav vyhlašuje na základě ústavního zákona, a činí tak v rámci své exekutivní funkce, která nemá povahu správní, nýbrž ústavní. (…)
16. Ze stejných důvodů nelze rozhodnutí vlády o nouzovém stavu považovat ani za (jiný) právní předpis ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy nebo § 64 odst. 2 zákona o Ústavním soudu. V případech přezkumu právních předpisů je příslušnost Ústavního soudu vymezena především předmětem řízení: Ústavní soud nemůže přezkoumávat právní akty, které (..) právním předpisem nejsou z hlediska formy (…), obsahu (…) či funkce (…) [srov. Filip, J., Holländer, P., Šimíček, V. Zákon o Ústavním soudu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 224].
17. Ústavní soud nemá Ústavou ani zákonem o Ústavním soudu stanovenu pravomoc takové rozhodnutí vlády přezkoumávat (…). Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu je však – jako ústavní akt – oprávněna přezkoumat Poslanecká sněmovna (jde vlastně o ústavně politickou kontrolu v mimořádné situaci), která je může i zrušit. Existuje tedy relevantní parlamentní kontrola (…).
18. Již z předcházející judikatury Ústavního soudu (srov. např. usnesení sp. zn. Pl. ÚS 8/20, Pl. ÚS 11/20) lze připomenout, že neobsahuje-li samotné rozhodnutí o nouzovém stavu ve smyslu čl. 6 odst. 1 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky přímo konkrétní krizová opatření, je jeho přímý a „izolovaný“ přezkum Ústavním soudem v zásadě vyloučen, neboť v takovém případě jde primárně o akt vládnutí politické povahy.
19. Navrhovatelka v právě souzené věci (sice) akceptuje právní názor, že rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu představuje „akt vládnutí“, který je přezkoumatelný Poslaneckou sněmovnou (…) nepožaduje přezkoumání důvodnosti rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu, avšak požaduje přezkoumání ústavnosti přijetí tohoto rozhodnutí. Ústavní soud v této souvislosti musí připomenout argumentaci uvedenou výše (pod body 14. a 17.), ze kterých jasně vyplývá, že Ústavní soud nedisponuje obecnou pravomocí přezkoumávat usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu.
(…)
21. Ústavní soud ostatně připomíná, že Poslanecká sněmovna již příslušný krok ústavně právní kontroly učinila. A sice usnesením ze dne 18. 2. 2021 č. 84, které bylo uveřejněno pod č. 84/2021 Sb. v částce č. 34/2021 Sb., jímž zrušila nouzový stav (…).
(…)
23. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud návrh na ústavněprávní přezkum usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu odmítl jako návrh, k jehož projednání není příslušný.

Ještě podotknu, že Radka si z celého judikátu vybrala jenom právně nezávazný odstavec č. 22 obiter dictum. Ten se ovšem nezabývá tím co se stalo v únoru, ale zabývá se pouze tím co se nestalo, avšak mohlo by se případně v budoucnu možná stát za určitých speciálních podmínek.

Zkrátka Justitianus měl zase pravdu, a Radka si to nechce přiznat.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 31. Květen 2021 - 14:57

přečtěte si ještě jednou bod 22, a pak plantejte nesmysly.

Vložil Justitianus, 31. Květen 2021 - 15:21

Hlupačka radka2222 není schopna označit ty údajné nesmysly, které prý „plantám“.
Radko, když nemáte žádné argumenty k věci, nežvaňte naprázdno. Děkuji.

Justitianus

Vložil Justitianus, 16. Únor 2021 - 11:42

Radko, ani Vy nerozumíte právu. Nepřekvapila jste. Řadíte se po bok pana Vyskočila a těch, kdo si říkají „ústavní právníci“.

Jestliže vláda je oprávněna vyhlásit nouzovýstav na dobu až 30 dnů, pak jí nic nebrání v tom, aby jej vyhlašovala třebas i opakovaně. Citujte laskavě ustanovení celostátně účinného právního předpisu, které by vládě zakazovalo vyhlásit nouzový stav opakovaně.

Vaše nepodložené domněnky mi nestačí. A nic jiného než domněnky a přání nemáte. Připomínáte mi tu paní z reklamy na nátěrovou barvu Antirezin: „Maminko, až budeme ten plot natírat příště, Vy už tady nebudete.“

Justitianus

Vložil JaVa, 16. Únor 2021 - 11:46

„Vláda je oprávněna vyhlásit nouzový stav na dobu až 30 dnů“ bez souhlasu sněmovny.

Selský rozum mi říká,že sněmovna je oprávněna tento nouzový stav zrušit a to pokaždé, když ho vláda vyhlásí na dobu delší než 30 dnů. Což se zatím nestalo.

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Justitianus, 15. Únor 2021 - 11:07

V usnesení vlády č. 127 ze dne 14.2.2021 je omezeno konání zasedání právnických osob, což platí i pro shromáždění SVJ a pro schůze výboru:

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. (…) omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, tak:
  • a) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95,
  • b) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  • c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
  • d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu; (…).

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".