Nezvolené orgány

Vložil Michaela (bez ověření), 20. Únor 2014 - 16:19 ::

Mám dotaz: Dle § 9 odst. 9 ZVB platilo, že dokud/pokud nebyly zvoleny orgány, jejích funkci plní vlastník, kterého spoluvlastnický podíl byl nejméně polovina, nebo jinak vlastníci, kteří se stali členy společenství dnem vzniku SVJ. Jak to bude nově dle NOZu? Odpovídající ustanovení jsem v NOZu nenašla. Přehládla jsem to, nebo to opravdu není v NOZu řešeno? Mám za to, že ustanovení § 1202 NOZ situaci ohledně toho, kdo je statutárním orgánem neřeší.

Děkuji moc za jakékoli podněty a nápady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil správce předseda (bez ověření), 20. Únor 2014 - 16:57

  Právě pro nesmyslnost ustanovení ZoVB o vlastnících v okamžiku vzniku, byla uzákoněna možnost zaplatit si externího předsedu, či výbor. Někde se holt nenajde žádný trouba, aby makal na ostatní a ještě mu nadávali. A navíc, byl trestně odpovědný.

  Vložil karelh, 20. Únor 2014 - 16:57

  Dobrý den, uvedené řeší § 165 odst. 1 ObčZ (NOZ)

  Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p165

  karelh

  Vložil Michaela .. (bez ověření), 20. Únor 2014 - 17:27

  Co tedy dělat, pokud se po 1.1.2014 změnil vlastník (původně měl více než polovinu), který dosud vykonával funkci statutárního orgánu a potom co to nový vlastník koupil tak stihl prodat pár bytů a tím pádem nově už nemá ani tu polovinu vyžadovanou dle ZVB? Budou funkci orgánu vykonávat vlastníci, kteří byli členové SVJ v době vzniku, anebo je nezbytné zvolit/pověřit nový statutární orgán?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".