Nevyplacení přeplatků vyúčtování

Vložil ondras666, 6. Srpen 2021 - 3:11 ::

Prosím o radu jak postupovat. Naše SVJ je spravováno osobou, která má živnost založenou na správě nemovitostí. v letošním roce neodeslala vyúčtování služeb. To bylo odesláno až po opakovaných emailech. Ve vyúčtování máme přeplatek 2693,– Kč, které doposud nebyly vyplaceny. Přes opakované kontaktování nám bylo sděleno, že se na to podívá. Ve stanovách SVJ máme uvedeno, že přeplatek bude vyplacen nejpozději do 3 měsíců od data doručení vyúčtování, což již uplynulo. Je nějaká možnost jak postupovat a domoci se svých peněz? Lze zažádat o finanční kontrolu? Díky za rady.

  • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Započetl (bez ověření), 6. Srpen 2021 - 13:02

Proveďte započtení.

Vložil Justitianus, 7. Srpen 2021 - 6:48
  • Není pravda že SVJ je „spravováno osobou, která má živnost“.

Takový nesmysl si vyžeňte z hlavy. Každá právnická osoba si sama zajišťuje svou vlastní správu. A právnickou osobu samozřejmě při tom zastupují členové jejího statutárního orgánu. Vám jde ostatně o něco zcela jiného než je vlastní správa SVJ.: o plnění povinností SVJ vůči jiným osobám podle zákona č. 67/2013 Sb. o službách.

☀ Pokud jde o vyúčtování služeb:
Podle zákona Vám mělo být doručeno do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Pokud k tomu nedošlo, pak máte nárok na pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení. Případně v nižší výši podle rozhodnutí SVJ. Prvním dnem prodlení je den následující po uplynutí zákonné lhůty; posledním dnem prodlení je den doručení vyúčtování.

☀ Pokud jde o vypořádání přeplatků a nedoplatků:
Podle § 7 zákona č. 67/2013 Sb. dojde k finančnímu vyrovnání v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Z nedodržení lhůty 3 měsíce podle vašich stanov neplyne žádná sankce/pokuta, pokud nebyla sjednána ve stanovách. SVJ by mohlo „potrestat“ statutáry jedině snížením odměn za vykon funkce, nebo jejich nahrazením jinými osobami.

Chcete se domoci Vašich peněz a píšete, že už uplynula tříměsíční lhůta od doručení vyúčtování. V tom případě prostě provedete vzájemné započtení, jak už zde napsal „Započetl (bez ověření), 6. Srpen 2021 – 13:02“. Místní blbečci vyminusovali jeho správné tvrzení. To je zde běžné; blbečků je bohužel víc než normálních diskutérů.


Zažádat o finanční kontrolu samozřejmě můžete, jestliže vaše SVJ má podle stanov kontrolní komisi. Pokud kontrolní komise není zřízena, pak můžete o finanční kontrolu zažádat na nejbližší lampárně. Nebo se pokuste prosadit Váš návrh na shromáždění.

Justitianus

Vložil * (bez ověření), 6. Srpen 2021 - 6:12

Koho chcete požádat o finanční kontrolu? Nikdo se tím zabývat nebude, tím se musíte zabývat pouze vy sami. Nejste spokojeni, to má jednoduché řešení. Dejte vašemu slavnému správci výpověď a najděte si spolehlivějšího, nebo si dům spravujte sami. Pokud to nejste schopni udělat, tak to máte tak, jak to máte. Pořád si tady někdo stěžuje na správce. To vám nikdo nevyřeší, to si musíte vyřešit sami. Živnost se zakládá na vydělávání peněz, ne na to, aby si vlastníci spokojeně chrochtali ve svých bytech. A jen tak mimochodem, za to, že nemáte vyplacené přeplatky může vaše svj, ne nějaký externí správce. Ten nemá ze zákona žádnou odpovědnost. Tak se podívejte na svůj výbor a pak do zrcadla. Tam uvidíte, kdo za to může.

Vložil Petr, 6. Srpen 2021 - 14:29

Souhlas s komentářem *, že s SVJ (nevím jak s jinými subjekty) se nechce (např.) Finanční úřad zabývat. Mám osobní zkušenosti, věřte tomu, podával jsme na SVJ stížnost na všechny stupně FÚ v Praze (obvodní, městský až po ten ve Štěpánské ulici). K ničemu to nebylo. Policie (v té době SKPV) moje trestní oznámení odpálkovala, že mám jí do občanskoprávního sporu. Není důležité zda jsem měl či neměl pravdu. Občansko(s)právní spor (žalobu) může podat kdokoli, i na neznámého pachatele. Pokud kde o SVJ, tak i kdyby s vámi nikdo z ostatních (bázlivců), účastníků Nejvyššího orgánu SVJ (shromáždění), do sporu nešel a zůstal jste na žalobu (stížnost) sám.

Vložil Anonymousss (bez ověření), 6. Srpen 2021 - 15:26

Spamer Petr, který jen kopíruje texty, aniž by jim rozuměl, je navíc udavač a sudič. Asi nějaký pirát.

Vložil Petr, 10. Srpen 2021 - 21:55

Pokud se mi něco nelíbí, zvlášť když se mne to týká, tak mi nebude anonymní blb jako ty upírat právo na obranu dle mého uvážení. Pokud neumíš tazateli poradit, tak buď zticha a nekritizuj druhé

Vložil radka2222 (bez ověření), 6. Srpen 2021 - 14:43

spravuje daně a poplatky. není nejen povinen ale ani oprávněn vměšovat se do vztahů vlastníků a „svj“. takže max. zkontroluje jestli vede svj účto v souladu se zákonem, a případně vyměří pokutu, protože daň 99,99 % svj neplatí a nepodává ani přiznání. a rozhodně pokud kontrolu provede, tak to neoznamuje (ani nesmí) stěžovateli, ale jen a pouze zástupci svj. a už vůbec teda nevím, kam jste a hlavně co na FÚ hlásil, neb nejsou ani obvodní, ani městské, jsou jen Územní pracoviště Krajských finančních úřadů. a stížnost na co? že nepřiznává daně? že nevede účto v souladu se zákonem?

Vložil wilda99, 10. Srpen 2021 - 14:47

„Naše SVJ je spravováno osobou, která má živnost založenou na správě nemovitostí. v letošním roce neodeslala vyúčtování služeb. To bylo odesláno až po opakovaných emailech. Ve vyúčtování máme přeplatek 2693,– Kč, které doposud nebyly vyplaceny. Přes opakované kontaktování nám bylo sděleno, že se na to podívá“

  • – – – –

Dle NOZ je osobou odpovědnou za správu domu SVJ, zastupovaný statutáry. Osoba odpovědná může pověřit vedením účetnictví správní firmu apod.. Jednat musíte s osobou odpovědnou, nikoli správcem, jak lze dotazu rozumět.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".