netopí se

Vložil Anonymous, 4. Listopad 2008 - 20:52 ::

Vážení, u nás v domě máme společenství vlastníků.Všichni jsme majiteli bytů (22 bytů).Nový výbor nás už 2. rok terorizuje zimou, vnoci se netopí, ráno od 6 do 8 h a odpoledne od 17 h asi do 19 h. Ve 4 ráno už je tu fakt zima i při teplém podzimu.Členové výboru na žádosti neragují, na řeči, že je otopné období, reagují arogantně, abychom dělali dřepy. Nespokojena je asi polovina lidí, ale bojí se poněkud hrubých postupů výboru. Jejich křiku,a le i nadávek apod. Jsou nějaká pravidela? Máme kotelnu dole v domě, kterou sami obhospodařujeme, resp. nyní výbor.

Děkuji, Cempírková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 1. Prosinec 2008 - 20:45

  Ráda bych Vám napsala, jaká jste chudinka. Bohužel Vás zklamu. Znám Vás velice dobře, proto tvrdím: „Chudáci jsou vlastníci bytů, kteří bydlí s Vámi v jednom domě.“ Přeberte si to jak chcete…

  Vložil Liška (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 19:36

  Dle mého laického názoru se u Vás opravdu topí velmi málo a nedivím se, že jste polovina nespokojená. Jsem mladý, takže bez tepla se mohu obejít, ale pro starší občany to musí být děsné. Teď je sice teplo, ale když píšete, že netopení probíhá už druhý rok… No není nad to být svým vlastním pánem. Určitě jste v právu, jen se musíte sejít všichni. Samozřejmě můžete podat stížnost na jednání výboru.

  Vložil Věra Cempírková (bez ověření), 7. Listopad 2008 - 9:54

  Jenže kam podat tu stížnost?Výboru?

  Vložil Šárka (bez ověření), 7. Listopad 2008 - 12:38

  Přesně tak, výboru s popisem toho, nač si stěžujete, a s uvedením svých argumentů a odkazů na příslušné předpisy. Pokud neuspějete, tak tuto záležitost předneste na nejbližším shromáždění vlastníků. Jestliže s vámi bude souhlasit potřebná většina vlastníků, můžete usnesením uložit výboru, aby zajistil nápravu. Ale nezapomeňte, že o společné záležitosti, kterou společné vytápění domu je, rozhoduje většina. Šárka

  Vložil Vizi, 7. Listopad 2008 - 12:20

  Shromáždění vlastníků jednotek, to je nejvyšší orgán společenství a sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neboli bych se obrátil na výbor se žádostí o svolání shromáždění a pokud to odmítne nebo bude ignorovat, pak bych ve spolupráci s ostatními nespokojenými vlastníky svolal shromáždění sám.

  Vložil Anon (bez ověření), 4. Listopad 2008 - 21:18

  To se tady už řešilo a nikdo zatím nenapsal, kde je uloženy povinnost vytápět dům.

  Vložil Anonymousxx (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 7:56

  Vše o vytápění v : 194/2007 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

  Vložil Anon (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 8:08

  Projektové teploty, topná sezóna, to vše je v právních předpisech. Ale kde je uložena povinnost provozovat kotelnu v domě? To je zde základní otázka.

  Vložil Anonymousxx (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 12:16

  Povinnost provozovat kotelnu v domě souvisí od počátku s projektem a následně s kolaudační rozhodnutím pro dům. Pokud SVJ samo provozuje kotelnu jen pro bytové účely, pak musí mít samo stanovena vlastní pravidla provozu s ohledem na kotelnu a své potřeby (provoz, obsluhy, režim,rozúčtování atp.). Kotelna podléhá rovněž specifickému právnímu režimu provozu, kontrol atp. Pokud pro SVJ tuto službu (provoz kotelny, výrobu tepla atp.) provozuje jiný subjekt, pak určitě přes smluvní vztah, kde jsou podrobnostii i pro provoz.

  Vložil JarekSVJ, 5. Listopad 2008 - 18:43

  Dobrá odpověď.

  Vložil Anonymousbdyxygy (bez ověření), 4. Listopad 2008 - 21:36

  Výbor tady v žádném případě není aby terorizoval, Výbor by měl v první řadě dodržovat stanovy svj a plnit usnesení shromáždění – jinak odvolat a vemte to sám do svých rukou, pokud má SVJ vlastní kotelnu, divím se proč nejsou něco jako pravidla topení součástí stanov, jinak samozřejmě jsou zákonné normy kdy má být zahájena topná sezona atd. nepíšu z domu takže vám nemůžu citovat číslo příslušné vyhlášky ale hledejte na netu. JarekSVJ.

  Vložil Věra Cempírková (bez ověření), 4. Listopad 2008 - 21:45

  Děkuji za podporu, ráda bych to vzala do svých rukou, ale nepodařilos e to na schůzi, kde bylo jen pár lidí. Našla jsem si už nějaké právní dokumenty, ale všude se mluví o jakési teplotě dané projektem a tomu nerozumím. Kdybyste měl něco konkrétnějšího, třeba odkaz na iternet, tak Vám budu vděčná. Cempírková

  Vložil Pavel777 (bez ověření), 1. Prosinec 2008 - 22:01

  Před rokem jsme na tom byli podobně, takže jsem tady taky hledal radu. Nakonec jsme vyměnili jak výbor, tak provozovatele kotelny a od té doby máme klid, neboť máme chod kotelny pod kontrolou. Zároveň jsme provedli i její modernizaci, takže do způsobu vytápění už nám nezasahuje obsluha podle toho, jestli mu někdo vynadá, že má v bytě zimu či vedro, ale naprosto nestranná automatika… :-)

  Vložil Anonymou (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 6:50

  Cituji „Nespokojena je asi polovina lidí…“. A pak cituji „ale nepodařilos e to na schůzi, kde bylo jen pár lidí“.

  Vím že Vám to nepomůže, ale k tomu lze říct jediné dobře vám tak, tím myslím tedy jako dům jako celek.

  Ale aby nechyběla nějaká rada – dle stanov většinou může svolat schůzi nejen výbor ale i dostatečný počet lidí. Obejděte tedy lidi, svolejte schůzi klidně bez výboru, výbor odvolejte, nechte třeba sebe nebo někoho jiného zvolit do výboru a pak topte jak je třeba. Jiná rada snad ani není!

  P.L.

  Vložil Anon (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 8:14

  Nelze věc uzavřít stylem „Dobře Vám tak“. Tady je někdo krácen na svých právech s možným následkem poškzení zdraví a má právo na nápravu závadného, zdraví bezprostředně ohrožujícího stavu. Povinnost účastnit se schůzí naopak stanovena není.

  Stačí tedy najít, kde je stanovena povinnost vytápět dům. To zde zatím nikdo nenapsal, zejména v ZoVB to není.

  Dále, na koho se obrátit, aby poskyt nouzový radiátor, případně nouzové (vytápěné) přístřeší.

  Vložil Anon (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 8:06

  Určitý počet lidí nemůže schůzi přímo svolat, ale může dát podnět statutárnímu orgánu ke svolání schůze.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 8:20

  No pokud se mluví o stanovách tak se to může vždycky lišit. U nás může schůzi svolat určitý počet lidí. A to právě pro takové případy kdy je třeba odvolat výbor.

  Jak chcete odvolat výbor bez svolání schůze? A myslíte že výbor sám svolá schůzi kde by měl být odvolán?

  Už je to tu zase – někdo není spokojen s prací výboru a tak hledá možnosti kde co udat, jak na výbor někoho poštvat. Ale v první řadě by měli lidé z domu výbor odvolat a zvolit jiný!

  Ale já to chápu, každý by dával výbor nejradši až k soudu a vyhnal ho na Sibiř ale když se hledá nový člen výboru tak to je najednou ticho!

  P.L.

  Vložil Anon (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 9:44

  Nepsal jsem, že je možné výbor odvolat bez svolání schůze. Jenom jsem psal, co uvádí ZoVB: je třeba nejprve prokazatelně dát podnět ke svolání schůze, potom vyčkat zákonem stanovenou dobu, a teprve když statutární orgán nekoná, jsou iniciátoři oprávněni svolat schůzi přímo a vést ji.

  Vložil Šárka (bez ověření), 4. Listopad 2008 - 23:41

  Pokud si správně vzpomínám, tak dům by se měl vytápět na projektovanou teplotu (cca 20°C). Podle počtu ochlazovaných stěn (ty, co nesousedí s jinou místností) se teplota zvyšuje o 1–2°C. V noci je možné zařadit tzv. noční útlum. Podívejte se do energetického zákona, tam najdete podrobnosti. Šárka

  Vložil PetrF (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 9:46

  Opravdu energetický zákon, tj. zákon 458/2000 Sb.?

  Ten vytápění domu vůbec neřeší. Nebo jsem něco přehlédl?

  PetrF

  Vložil Šárka (bez ověření), 5. Listopad 2008 - 23:16

  § 76 a další. Ale my jsme se na tento zákon odvolávali při řešení opačného problému, a to přetápění domu (s úspěšným výsledkem). Ale dají se tam najít i argumenty pro případ nedostatečného vytápění. V diskutovaném případě se zřejmě jedná o individuální názory na vhodnou teplotu v bytě. Pokud tam mají přes den alespoň těch 20–21°C, tak s tím paní nic nenadělá. Spíš bude třeba zaměřit se na zbytečné úniky tepla (netěsnící okna apod.) Šárka

  Vložil PetrF (bez ověření), 7. Listopad 2008 - 10:06

  Vážená paní Šárko,

  asi čtu špatně, ale v § 76 zákona 458/2000 Sb. ani v následujících § nenacházím oporu pro povinnost vytápět dům, ač bych ji tam rád našel…

  PetrF

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".