Neplatič a převod bytu

Vložil praha, 23. Červenec 2010 - 8:56 ::

Máme ve společenství bytových jednotek neplatiče,který platí pouze elektrický proud.Zálohu na vodné,stočné,přís­pěvek do fondu oprav atd neplatí.Při vyúčtování za kalendářní rok nám potom zpráva budov strhne tyto dluhy ze společného účtu.Neplatič to vyřešil tak,že platit nic nebude a byt převedl na družku,se kterou žije ve společné domácnosti více jak rok a mají spolu jedno nezletilé dítě.Jak je to prosím nyní s tím dluhem,který vlastně napáchal „bývalý vlastník“ ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil xmartins, 7. Červen 2012 - 13:08

  Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Cdo 242/2009 nepřechází závazky původního vlastníka na nového vlastníka.

  Vložil lake, 23. Červenec 2010 - 13:38

  Vážený(á) praho,

  pro srovnání uvádím, že u nájemních bytů je zákonný postup ten, že při dluhu nájemce přesahujícím trojnásobek měsíčních plateb se s nájemcem dále nikdo nepárá: vlastník má právo ukončit nájemní vztah bez poskytnutí náhradního bytu.

  Pokud jde o vlastníka jednotky: V okamžiku, kdy od něj nedorazila první měsíční platba, jistě jste jej prokazatelně upozornili (písemně). Když nedorazila ani druhá platba, zaslali jste mu do vlastních rukou výzvu k uhrazení dlužné částky s hrozbou právního vymáhání. Jakmile jeho dluh dosáhl trojnásobku, předali jste věc advokátní kanceláři. Že je to tak?

  Nyní SVJ vymáhá svým jménem dluh na zálohách služeb podle § 9a odst. 3 ZoVB. Dále: vlastníci jednotek se obrátili na soud ohledně neplacení záloh na správu domu a podle § 15 odst. 3 ZoVB jim vzniklo zákonné zástavní právo k jednotce povinného vlastníka. Je tedy vyloučeno, aby dlužník později převedl svou jednotku na jinou osobu. Nemám pravdu?

  lake

  Vložil Holíková (bez ověření), 4. Listopad 2010 - 12:48

  Starší komentář, ale přesně na náš problém. Ráda bych se zeptala, jak postupovat, když výbor dlouhodobě nekoná. Podle toho, co píšete, by to neměl být problém, výbor nám ale tvrdí, že k vymáhání dluhů potřebuje souhlas shromáždění (a ten nemůže dostat, protože shromáždění jsou opakovaně neusnášeníschopná – viz jiné vlákno). Tedy pokud výbor nechce konat, mohu převzít aktivitu já jako vlastník, a tedy postupovat tak, jak píšete? Anebo to vymáhání dluhů od neplatících vlastníků musí realizovat pouze výbor a nikdo jiný?

  Vložil Petr, 4. Listopad 2010 - 13:03

  Myslím, že souhlas shromáždění není třeba. I kdyby to „nějak“ vyplývalo z vašich stanov. Výbor tvrdí … (nahlédněte do stanov), co je v kompetenci výboru. Již se zde řešilo, zda žaloba za společenství či vlastníky (komu patří prostředky a komu dlužník tedy dluží).

  Soud se nebude pídit po zápise shromáždění se souhlasem (naše konkrétní zkušenost). Horší je, zda je dluh vymožitelný (solventnost dlužníka vč. jeho majetku pokud je jeho byt již třeba zastavený).

  Vložil Holíková (bez ověření), 4. Listopad 2010 - 13:21

  Kde se řešilo? Nemůžu to zde najít. Já mám hlavně obavy, abychom nakonec nepřišli o byty nebo nemuseli platit kdoví jaké horentní sumy, až se finanční situace SVJ zhorší natolik, že nebude ani na platby za energie. Zatím to sleduje přesně k tomu. Jinak by mě také zajímalo, jak je možné, že není ani na vrácení přeplatků, když ti, co platí, přece zároveň odvádějí část peněz do rezervního fondu (popsala jsem v jiném vlákně a samostatném tématu „Přeplatky a neplatiči“. To mi docela leží na srdci. Děkuji

  Vložil Petr, 23. Červenec 2010 - 11:28

  Co znamená „strhává“. Správa je najatá výborem, odpovědný je výbor. Správa si nemůže dělat co chce. Prostředky jsou společné. „Strhává“ se to každému platícímu vlastníkovi ? Co máte ve vyúčtování např. vody, nejenom vaši spotřebu ale i spotřebu neplatiče ? V evidenci neplatiče za zálohy správy (tzv. FO) není evidován skutečný jeho stav (úhrada), ale předpis, a platícím je z úhrady „stržen“ podíl z dluhu ? Jak probíhá odhlasovávání roční uzávěrky ?

  Vložil praha, 24. Červenec 2010 - 9:15

  Ano přesně tak,jak píšeš :platícím je z úhrady „stržen“ podíl z dluhu . Ale mě jde o to jak je to s tím převedením bytu na družku ve vztahu k předešlému dluhu.

  Vložil Anonymka (bez ověření), 24. Červenec 2010 - 12:17

  Převedení bytu na družku ve vztahu k předešlému dluhu:

  Původní vlastník odpovídá za dluhy za dobu trvání svého vlastnictví. Ode dne zapsání nového vlastníka v katastru nemovitostí začínají nabíhat případné dluhy novému vlastníku, ale nepřechází na něj dluhy původního vlastníka.

  Takže dluhy do dne převodu musíte vymáhat po původním vlastníkovi… Pokud zůstal bydlet v domě, tak by to neměl být takový problém…i když už nemá byt, stále mu může exekutor obstavit plat a zabavit movité věci v bytě. Horší je, když zmizí a nedá se najít…

  Ale musíte začít konečně jednat a podat žalobu, respektive předat to právníkovi…

  Vložil laco deci (bez ověření), 4. Listopad 2010 - 12:29

  K problematice je možné jen jediné a to přijmout novelu zákona o vlastnictví bytů jak je připravena na MMR s tímto § níže už asi od roku 2008. Jak to ale udělat, aby naše SVJ poslanci vyslyšely a činily nevím, asi budeme muset ty nové v našich obvodech navštívit a informovat znovu o problému, nebo jim zasílat takové maily jak si píšeme.Současná legislativa nám nic neřeší, je to jen o zakázkách pro advokáty, dlouhé a drahé soudní spory a dluhy nám beztak zústanou.

  L.

  (1) Práva odpovídající věcnému břemeni, zástavní či podzástavní práva, váznoucí na budově nebo rozestavěné budově, na jednotkách či rozestavěných jednotkách nebo na některých z nich, anebo na pozemku, přecházejí při převodu vlastnictví jednotky na nabyvatele nabytím vlastnictví jednotky. Jiná práva či povinnosti ze závazků spojených s vlastnictvím jednotky přecházejí nabytím vlastnictví jednotky na nabyvatele v rozsahu uvedeném v prohlášení vlastníka budovy nebo podle zvláštních právních předpisů, popřípadě, je-li to o nich sjednáno. Vždy však musí být ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky sjednáno, že nabyvatel přejímá dluhy dosavadního vlastníka jednotky vůči společenství či správci v případech, kdy společenství nevzniklo, splatné do dne převodu vlastnictví jednotky, které spočívají v nezaplacených příspěvcích na správu domu a pozemku a v nezaplacené úhradě za služby, jinak je smlouva neplatná.

  Vložil Anonymous, 5. Listopad 2010 - 2:12

  „Vždy však musí být ve smlouvě o převodu vlastnictví jednotky sjednáno, že nabyvatel přejímá dluhy dosavadního vlastníka jednotky vůči společenství či správci v případech, kdy společenství nevzniklo, splatné do dne převodu vlastnictví jednotky, které spočívají v nezaplacených příspěvcích na správu domu a pozemku a v nezaplacené úhradě za služby, jinak je smlouva neplatná.“

  Tohle napsal nějaký amatér. Srovnejme s následujícím návrhem:

  „Nabyvatel vlastnictví jednotky přejímá dluhy dosavadního vlastníka jednotky vůči společenství či správci v případech, kdy společenství nevzniklo, splatné do dne převodu vlastnictví jednotky, které spočívají v nezaplacených příspěvcích na správu domu a pozemku a v nezaplacené úhradě za služby.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".