Neplacení příspěvků za garáž

Vložil jan.dvoracek, 12. Srpen 2011 - 21:38 ::

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás požádat o správné řešení mé situace. Bydlím 2 roky v bytovém domě, kde byl nyní zvolen nový výbor, jehož jsem členem. Novým výborem bylo zjištěno, že vlastníci dvou garáží, které jsou součástí domu (s příslušnými podíly v katastru nemovitostí), nikdy neplatili příspěvky na údržbu a správu domu, do tzv. fond oprav. S jedním vlastníkem vyřešeno vše ke spokojenosti obou stran, ale ten druhý již v našem bytovém domě nebydlí, rovněž dluží od r. 2008 nyní částku kolem 30.000,– Kč, kterou do konce loňského roku částečně splácel, nyní nic a naprosto nás ignoruje, jak při písemném, tak osobním styku. Věc bude řešena podáním platebního rozkazu, ale jak naložit s tou garáží. Lze po něm soudně vymáhat i tyto příspěvky, přestože předpis vyhotovený na ně doposud vystaven nebyl, ale povinnost platit je dána zákonem o vlastnictví bytu? Jinými slovy, když se ten dotyčný chová tak, jak se chová, tak se chcem zachovat přiměřeně a vymáhat kompletně vše, na co bychom mohli a měli mít nárok. Nový výbor chce svou funkci plnit svědomitě, tak se omlouvám, pokud by někomu tento dotaz přišel jako banalita. Uvítám jakékoli rady a doporučení. Děkuji a s pozdravem. Jan Dvořáček

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 14. Srpen 2011 - 9:31

  Pane Dvořáčku,

  popisujete dva údajné „dlužníky“, kteří nikdy neplatili zálohy na správu domu, protože „předpis vyhotovený na ně doposud vystaven nebyl“. Zároveň ale tvrdíte „ten druhý (…) rovněž dluží od r. 2008 nyní částku kolem 30.000,– Kč“.

  Vaše dvě tvrzení si vzájemně protiřečí. Za dlužníka můžete označit pouze tu osobu, které byl sdělen (shromážděním schválený) předpis záloh podle § 15 odst. 2 ZoVB. Takový předpis záloh (není-li proti němu vznesena reklamace) je také účinný. Dlužník se marným uplynutím lhůty v předpisu uvedené stává dlužníkem po lhůtě splatnosti. Teprve pak lze vůči němu vymáhat dlužnou částku a úrok z prodlení (ať platebním rozkazem či jinak).

  Vy ale popisujete případ, kdy dvěma vlastníkům (či bývalým vlastníkům) nikdy nebyl doručen rozpis záloh podle § 15 odst. 2 ZoVB. Neporušili tedy žádnou ze svých zákonných povinností a není zatím co vymáhat. Nejstarší část pohledávky může již být promlčena.

  lake

  Vložil Clever (bez ověření), 14. Srpen 2011 - 14:38

  Já jsem to pochopil tak, že dluh 30.000 Kč souvisí s bytem (druhý dlužník v domě též bydlel). Společenství příspěvky za garáž(e) původně nepředepisovalo, ale teď by to chtěli zpětně.

  Předpokládám také, že garáže jsou nebytové jednotky (jinak dotaz nedává smysl) a druhý dlužník vlastnil byt a garáž. Osobně bych tyto dvě věci nespojoval. Pokud je dluh 30.000 Kč za byt bezesporný, tak bych k tomu další dluh za garáž nepřidával, ale vymáhal bych ho zvlášť (až ho správně vyčíslíte).

  Vymáhat můžete i promlčený dluh. Dlužník musí namítnout promlčení (což nejspíš udělá).

  Vložil jan.dvoracek, 14. Srpen 2011 - 14:21

  Vážený pane Lake,

  neřekl bych, že si protiřečí. Abych Vám to upřesnil. Ti dva vlastníci garáže měli zároveň ve vlastnictví i byt. Tzn., že dluh 30 tis. vznikl za neplacení za ten samotný byt, do kterého není zahrnuta garáž, ta je v katastru nemovitostí oddělena od samotné bytové jednotky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".