Neoprávněné platby z účtu SVJ na soukromé účely předsedkyně

Vložil SVJ ME (bez ověření), 23. Květen 2020 - 7:39 ::

1.Předsedkyně našeho SVJ měla schváleno výborem SVJ proplácení svého telefonu pro soukromé potřeby a potřeby SVJ, zjistili jsme, že to využila dokonale, platili jsme telefon i manželovi a vnučce, chystáme trestní oznámení, je šance a bude trestně odpovědna? Dle našeho názoru je to trestné. 2.Předsedkyně našeho SVJ po naší dlouholeté důvěře a z její strany citové výmluvy „ty mi neveříš…“ neprováděla od roku 1998 učetnictví. V květnu 2019 byla výborem po několikáté vyzvána, aby předložila dokumenty, kdo nám dělá učetnictví. To se už lekla a narychlo mimo vědomí zbylých členů výboru SVJ provedla dodatečné dodělání učetních roků 20156,2017,2018 a 2019, našla si učetní, se kterou uzavřela sama smlouvu bez druhého člena výboru SVJ, v našem případě musí za výbor uzavírat právní smlouvy vždy dva členové výboru SVJ, učetní provedla platby, vždy v různých časech a různých částkách. Přišlo se na to následující rok v lednu, kdy po několikáté odmítala popisovat platby z účtu SVJ a výmluva, že neví, jak se to popisuje. Bylo jí to v internetovém bankovnictví ukázáno, na základě toho popsala platby z účtu SVJ a zjistilo se, že platíme učetní měsíčně v částce 3 tis kč a za dodělávané ročníky učetnictví učetní, které nedělala odešlo v různých částkách cca 105 tis kč. Takže dle našeho názoru je i toto jednání předsedkyně trestné, protože uzavřela smlouvu, která je právně neplatná pro SVJ a na základě právně neplatné smlouvy provedla neoprávněné platby učetní bez vědomí výboru SVJ a bez schválení shromáždění jakož nejvyššího orgánu společenství. Trestní oznámení se připravuje, čeká se 28.5.2020 na zasedání shromáždění, kde volíme nový výbor SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svj28.. (bez ověření), 6. Červen 2020 - 11:52

  Byl zvolen nový výbor Svj, jsem nově předseda, v pondělí proběhne jednání s právním zástupcem a na bývalou předsedkyni bude podáno trestní oznámení

  Vložil . (bez ověření), 6. Červen 2020 - 14:25

  Především bystě mali začít tím, že podáte trestní oznámení sami na sebe, členové Svj28. Že to nechápete? No to je právě ten váš problém.

  Vložil Pomáhat a chránit (bez ověření), 23. Květen 2020 - 8:18

  „bude trestně odpovědna?“

  To je takto těžké posoudit, k posouzení potřebujeme podrobnosti. Pro trestní odpovědnost musí být splněna řada předpokladů (škoda nad 5000 Kč, zpravidla úmysl (jenom u některých TČ nemusí být úmysl prokázán, stačí nedbalost), skutek musí být prokázán, nesmí být promlčen ad.) Pomůžeme a ochráníme.

  Nejlépe když Vás bude více, uveďte všechny svědky a všechny poškozené.

  Vložil Místopředseda svj (bez ověření), 24. Květen 2020 - 12:05

  Nedělala zápisy z jednání výboru, zápisy z shromáždění se dělali jen když to bylo nutné pro notáře či obchodní soud, jsem místopředseda, ústně jsem ji povolil telefon v částce, kterou mi proplacela internet – 460kc měsíčně, telefon si proplacela v částce cca 1300kc, v účtě telefonu je číslo manžela i vnučky, ano, probudili jsme se jak šípková Růženka, ale když sem chtěl po ní cokoliv tak to byli dvou hodinové hádky, až jsem to vzdal, ze 24 bytů jsme 4 vlastníci něco chtěli, ostatní byli zticha a věřili ji, výsledek je toto, nezastiram jako místopředseda chybu, ale nikdo nic nekonal.

  Vložil 100 % (bez ověření), 24. Květen 2020 - 13:56

  Neomezený telefonní paušál stojí 400 Kč/měsíčně. Ten bych předsedkyni platil, leda že by prokázala, že vyřizuje mezistátní hovory. A i tam je otázka, zda jsou hospodárné a zda by je neměla (např. v případě vlastníků v cizině) hradit protistrana a nebo zda by se věci neměly vyřizovat e-mailem.

  Vložil Justitianus, 23. Květen 2020 - 8:20

  Probudili jste se jako Šípková Růženka. Ale poněkud pozdě.

  Váš názor ohledně „neplatnosti smlouvy“ je nesprávný. Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci, členové a a členové jejích orgánů; při tom je rozhodující stav jak se jeví veřejnosti (§ 166 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.).

  Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě jen muselo-li jí být známo (§ 166 odst. 2). Ani účetní, ani banka nemají uloženu povinnost studovat stanovy vašeho SVJ.

  Váš názor ohledně „neoprávněnosti plateb“ je tedy také nesprávný. Jestliže předsedkyně má neomezené dispoziční právo k účtu SVJ jako jediný disponent, pak pokyny k platbám zadávala bance oprávněně. Že při tom porušovala vnitřní postupy SVJ – to není trestným činem. Není to ani přestupek.

  Justitianus

  Vložil tomas 22, 6. Červen 2020 - 12:41

  Pane Justitiana oni podávají trestní oznámení nesměřují k občanskoprávním sporu. Smlouva kterou předsedkyně sama podepsala je jistě platná směrem k poskytovatele služeb účetnictví to ale nic nemění na tom že jí podepsala neoprávněně.

  Co se týče trestního oznámení je ale důležitá výše škody protože ta rozhoduje o tom že se jedná o trestný čin. Byť nedbalostní.

  a právě výše škody vyšetřovatel by musel dojít k závěru že smlouva kterou podepsala byla buď fiktivní nebo krajně nevýhodná případně za přemrštěné ceny. To že nesplnila své povinnosti a nevedla řádně a pravidelně účetnictví se obávám je vaše podezření, účetnictví existuje tedy povinnost je splněna.

  Leda by vyšetřovatel došel k závěru že povinnost vést účetnictví měla sama předsedkyně a ta za to pobírala odměnu A navíc platila účetní. Ale to jste tu nenapsal.

  Čili já souhlasím že nejspíš nejde o trestný čin nicméně odůvodnění je zásadně jiné.

  Pokud by se ukázalo že podepsala fiktivní smlouvy nebo smlouvy značně přemrštěné pak by o trestný čin zřetelně šlo.

  Vložil § (bez ověření), 23. Květen 2020 - 8:23

  „Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci, členové a členové jejích orgánů“

  To obecně neplatí. Jsem zaměstnankyně, členka i členka orgánu právnické osoby, přesto tuto právnickou osobu nezastupuji.

  A naopak, právnickou osobu mohou zastupovat i její ne-zaměstnanci, ne-členové a ne-členové jejích orgánů.

  Vložil Justitianus, 23. Květen 2020 - 9:57

  Paní §, možná jste nepochopila, že co jsem napsal prve není nějaký můj osobní názor, se kterým byste mohla polemizovat. Je to citace ze zákona, takže to obecně platí. Bez ohledu na to co si o tom myslíte Vy.

  89/2012 Sb.

  § 166
  (1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.
  (2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.

  § 167
  Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

  Justitianus

  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 23. Květen 2020 - 10:28

  Pane Justitiane,

  opět potřebujete poněkud usměrnit. Zatímco Vy píšete, že právnickou osobu zastupuje její kterýkoli zaměstanec bez omezení, zákon říká něco podstatně jiného, a to:

  Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci

  Měníte význam vyjímáním části textu (opakovaně, nejenom v tomto případě).

  Je potřeba Vás (a kolegu Laka) občas usměnit.

  Vložil Jana_1 (bez ověření), 23. Květen 2020 - 11:00

  Usměrňovači, píšete : „Zatímco Vy píšete, že právnickou osobu zastupuje její kterýkoli zaměstanec bez omezení, zákon říká něco podstatně jiného, a to:…“ Já v textu Justitiana to „…zaměstnanec bez omezení“ nenašla …

  Vložil 30 € (bez ověření), 23. Květen 2020 - 14:17

  Jana1, delate si legraci, nebo potřebujete pomoc s hledáním?

  Vložil Jana_1 (bez ověření), 24. Květen 2020 - 7:11

  Jestli se nám zobrazují stejné texty, tak opravdu tam toto sousloví nevidím. Zkuste mě navigovat.

  Vložil Justitianus, 24. Květen 2020 - 7:39

  Paní Jano,

  na tomto portálu se občas vyskytne troll, který neumí tazatelům dát žádnou použitelnou odpověď. Aby se uplatnil, tak alespoň rozebírá odpovědi jiných diskutujících, a hledá v nich neexistující chyby. Nic s tím nenaděláme …

  Justitianus

  Vložil David. (bez ověření), 24. Květen 2020 - 11:21

  Na základě toho, co bylo popsáno o činnosti předsedkyně je naprosto jasné, že předsedkyně způsobila SVJ škodu za niž je podle § 159 NOZ odpovědná.

  Vložil Justitianus, 24. Květen 2020 - 18:23

  David napsal: „Vaše rada byla k ničemu (…) je naprosto jasné, že předsedkyně způsobila SVJ škodu za niž je podle § 159 NOZ odpovědná“.

  Pane Davide, já jsem ale nenapsal ani slovo o škodě podle § 159 NOZ. Můj text byl o úplně jiné záležitosti, která se týká § 220 zákona č. 40/2009 Sb.. Nevadilo by mi, kdybyste nějak ohodnotil co jsem napsal. Ale hodnotit to, co jsem vůbec nenapsal – to svědčí jistém duševním zmatku.

  Pokud ani po několikerém přečtení nepochopíte obsah mého předchozího příspěvku:
  • Psal jsem o (nesprávné) domněnce tazatele ohledně jím tvrzené „právní neplatnosti“ smlouvy sjednané mezi SVJ a účetní. Tazatel se mýlí, smlouva je platná.
  • Dále jsem psal o (nesprávné) domněnce tazatele, že předsedkyně „provedla neoprávněné platby učetní bez vědomí výboru SVJ a bez schválení shromáždění“. Tazatel se mýlí, předsedkyně zadala příkaz k úhradě oprávněně (jako disponent s bankovním účtem SVJ).

  Justitianus

  Vložil Janule (bez ověření), 24. Květen 2020 - 18:49

  Pane Justitiane,

  píšete zde o § 220 zákona č. 40/2009 Sb. Prosím, abyste zde shrnul judikaturu k § 220–221, která se týká správy domu společenstvím vlastníků. Děkuji.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".