Neochota cokoliv řešit

Vložil Anonymous, 17. Únor 2009 - 14:09 ::

Dobrý den. Prosím o radu.Jsme malé SVJ,10 bytů.Problém je v tom že náš bytový dům je v zanedbaném stavu a nikdo s tým nechce nic dělat.Předseda výboru se nám vyhýbá a když nás potká začne telefonovat.Byt jsem koupila v roce 2006 a zatím jsem neviděla jediné vyučtování,takže nevím kolik je peněz ve fondu oprav,nebo na co se použili.Střecha nám zatíká,základy jsou vlhké,takže v přízemí je plíseň v bytech,nemáme vyvložkované komíny a zásadně se nedělají žádne revize,ani plynu.Bohužel z 10 majitelů bytů sme jen 3 kterým se situace nezamlouvá.Ostatní nejsou ochotni nic řešit,aby je to nestálo nějaké peníze.Kdysi to byli podnikové byty a zvykli si bydlet za 190kč za měsíc s tým že opravy prováděl a platil majitel nemovitosti.Tak by mně zajímalo,jestli je někdo zodpovědný za škody způsobené neprovedením nutných oprav a jak máme situaci řešit aby se něco začalo spravovat. Emíkk313

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 17. Únor 2009 - 14:46

  Odpovědnost za nicnedělání nese výbor (§ 415 a 420/1 ObčZ, dále např. literatura Dvořák aj.).

  Pokud máte 25% můžete svolat shromáždění a navrhnout řešení.

  Až sem je to právně jasné (tedy většině, jsou i jednotlivci s jiným názorem :-))).

  Problém bude, až na shromáždění neuspějete s návrhem na opravy, protože tzv. „vlastníci“ nebudou chtít nic financovat. Asi netuší, že vlastnictví i zavazuje (LZPS).

  Potom můžete pouze přesvědčovat, přesvědčovat, přesvědčovat. Nebo se odstěhovat. Jiné možnosti jsou ještě neschůdnější (zásah stavebního úřadu, žaloba přehlasovaného vlastníka).

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Petr, 17. Únor 2009 - 16:52

  Vážený anonymousi, chce to se namáhat a také si vyhledat a přečíst zákon a stanovy.

  Např. zákon § 11 (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  Stanovy čl. VII – Shromáždění (4) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor nebo pověřený vlastník.

  (5) Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.

  (6) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 17. Únor 2009 - 19:26

  Pokud se nedělají revize, pošlete na SVJ kontrolu, sice vás to bude něco stát na pokutách, ale donutí to výbor dát věci do pořádku.

  Vložil Pavel, 17. Únor 2009 - 23:44

  Doporučuji prokazatelně upozornít výbor, že neprovádí např. povinné revize. Pokud výbor bude přesto nečinný a příslušný orgán udělí SVJ sankci, může SVJ žalovat toho, kdo způsobil protiprávní stav a přivodil tak SVJ škodu.

  Soud by měl s ohledem na § 415 a § 420/1 ObčZ rozhodnout ve prospěch SVJ a odsoudit někoho z výboru k náhradě škody.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".