Nedostatečné vytápění bytu

Vložil Anonymous, 22. Leden 2020 - 22:15 ::

Dobrý den,

jsme SVJ o 8 bytových jednotkách. Díky centrálnímu vytápění se dostáváme do konfliktu, kdy někteří majitelé bytů si stěžují na nedostatečné vytápění a zbytku nastavená teplota vyhovuje. Pokud o tom rozhoduje člověk, který je celý den v práci a po práci spoustu dalších aktivit a domů se dostane až večer, přirozeně nemá zájem, aby se stanovená teplota zvýšila. Ale pak zde bydlí i důchodci a rodiny s malými dětmi, kteří jsou celý den doma a teplota 18–19°C pro ně není dostačující.

„Měřáky“ již byly zamítnuty, odpojení od centrálního topení je schváleno polovinou vlastníků.

Prosím, máte doporučení jak tuto situaci vyřešit?

Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 23. Leden 2020 - 10:38

  Vy přece musíte mít (povinnost ze zákona) vybavené byty přístroji na regulaci dodávky tepla – zjednodušeně řečeno termostatickými hlavicemi. Takže každý nechť si nastaví teplotu dle své potřeby.

  Pokud snad není i při nastavení maxima v některých bytech dosažitelná dostatečná teplota, kontaktujte dle okolností SVJ/majitele domu/správce.

  Mimochodem ohledně měřičů (či indikátorů) tepla, ty jsou povinné také.

  Vložil Jindřiška (bez ověření), 4. Únor 2020 - 12:53

  Myslíte přílohu č. 1 k vyhlášce č. 194/2007 Sb., kde se uvádí, že v obývací místnosti, ložnici, dětském pokoji atd. musí být min. 20°C? Ano, občas se stane, že těch 20°C tam máme a to je jejich argument.

  Jan77 – psal jste, že je ze zákona dané, že musíme mít měřiče/indikátory prosím, který je to zákon? Nikde jsem nedohledala…

  A pokud většina je proti měřičům (náklad navíc), jaké jsou mé další možnosti?

  Děkuji.

  Vložil Radim. (bez ověření), 4. Únor 2020 - 16:38

  Od 1. 1. 2015 platí pro vlastníky bytových domů (s nejméně čtyřmi byty) povinnost instalovat ve všech bytech i nebytových jednotkách vodoměry na měření spotřeby teplé vody, pokud je v domě centrálně připravována, a zařízení na registraci spotřeby tepla na vytápění, pokud je dům centrálně vytápěn. Tímto registračním zařízením jsou přednostně měřiče tepla pro každou jednotku, pokud je do jednotky teplo přiváděno na jednom místě, nebo indikátory pro rozúčtování topných nákladů, pokud je do jednotky teplo přiváděno na více než jednom místě. Tyto povinnosti jsou uvedeny v zákoně o hospodaření energií 406/2000 Sb. v platném znění. Důležité jsou zejména novely tohoto zákona, tedy zákony 318/2012 Sb. a 103/2015 Sb. Podrobnější rozvedení je pak ve vyhlášce MPO 237/2014 Sb.

  „Zákon č. 406/2000Sb.“
  §7(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni
  a)vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,
  §7(e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů."

  Pokud SVJ povinnost instalace indikátorů dle výše uvedených nařízení ingnoruje, pak dochází k závažnému porušení zákonných podmínek vůči vlastníkům bytových jednotek.
  Pokud by došlo ke kontrole Státní energetickou inspekcí (SEI), pak SVJ hrozí správní řízení. V něm může právnická osoba dostat pokutu do pěti milionů korun, podle závažnosti porušení zákona.

  Vložil VN (bez ověření), 23. Leden 2020 - 9:39

  Nikdo nemůže nikomu nařizovat, jak má ve svém bytu topit.

  Vložil René (bez ověření), 23. Leden 2020 - 13:56

  „Nikdo nemůže nikomu nařizovat, jak má ve svém bytu topit.“

  Právní úprava toto nařizuje (v případě cetnrálního vytápění).

  Vložil VN (bez ověření), 24. Leden 2020 - 13:03

  ??

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".