nečinnost orgánů svj

Vložil Milan K. (bez ověření), 23. Březen 2020 - 11:23 ::

Dobrý den, shromáždění vlastníků na členské schůzi odhlasovalo pořízení nových dveří ve vestibulu domu. Předseda a člen výboru s tímto nesouhlasí a odmítají podepsat smlouvu. Lze tento jejich souhlas nahradit rozhodnutím soudu? Lze vynutit splnění, bude nutné podat žalobu? děkuji Milan

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 25. Březen 2020 - 15:26

  Nejrychlejší řešení je odvolat výbor a zvolit takový, který bude plnit rozhodnutí shromáždění a dodržovat stanovy.

  Vložil anonim (bez ověření), 24. Březen 2020 - 8:39

  Vážený pane Milane K.

  Vaše sdělení je nějak zmatečné a to z důvodu pouze jednání členů SVJ na členské schůzi , které není směrodatné, ale pouze na rozhodnutí shromáždění.

  Není zde sděleno o jaké svj se jedná a zda li máte svého zástupce ve výboru společenství? ( nejméně tříčlený výbor SVJ )

  anonim

  Vložil Justitianus, 23. Březen 2020 - 17:11

  Pane Milane, tážete se zda porušování rozhodnutí shromáždění statutárem lze nahradit rozhodnutím soudu.

  Nelze.

  Je to jako byste se ptal zda si můžete vynutit sexuální součinnost Vaší partnerky pomocí rozhodnutí soudu. Ani toto nelze. Můžete změnit partnerku, ale nezkoušejte žalobu u soudu.

  Shromáždění je nejvyšším orgánem SVJ. Může kdykoliv odvolat vzpurné statutáry a zvolit si jiné osoby. K čemu by vám tedy byl soud? Soudce by se tím odmítl zabývat. Jde o vnitřní „spolkovou“ záležitost, která musí v první řadě být vyřešena uvnitř SVJ.

  Justitianus

  Vložil A (bez ověření), 23. Březen 2020 - 13:02

  Na nejbližší „členské schůzi“ odvolejte výbor a dělejte to sám. Z toho, že píšete o „členské schůzi“, usuzuji, že jste nadán velkými znalostmi. U soudu pochopitelně neuspějete.

  Vložil VN (bez ověření), 23. Březen 2020 - 11:31

  Vysvětlili to nějak ? To pokládám za dost důležitou okolnost. Také se mi jako statutárovi stalo, že lidi se chtěli usnést na totálním nesmyslu. V tom případu je to na tom , kdo tu schůzi řídí, aby to lidem vysvětlil a nic takového nepřipustil. Jinak určitě by to mohlo jít vynutit žalobou. Ale stojí Vám to za to ? Jinak by to šlo také vyřešit tak , že výbor odvoláte a necháte se tam zvolit sám.

  Vložil Nový. (bez ověření), 23. Březen 2020 - 13:24

  Proč se tady v diskusích pořád vyhrožujete tím, „ať se nechá zvolit sám“. Vlastník má právo požadovat po členech výboru, aby respektovali a plnili rozhodnutí nejvyšší orgánu SVJ „shromáždění vlastníků“, pokud nemají vážný důvod k jeho nesplnění.

  Pokud členové statutárního orgánu neplní své základní povinnosti, je na rozhodnutí shromáždění vlastníků rozhodnout o dalším postupu např. odvolání uvedených členů výboru z funkcí a zvolení nových. Nelze ale argumentovat tím, že se nic řešit nebude, když se dotyčný nenechá zvolit do výboru (i kdyby chtěl, bez souhlasu většiny mu to nepomůže).

  Vložil Nemám rád kibice (bez ověření), 23. Březen 2020 - 13:35

  Sám navrhujete, aby se zvolil nový výbor. Jistě bude vhodné, aby to byl někdo aktivní, např. ten, kdo založil vlákno. Není to žádné vyhrožování, ale nemám rád kibice. Jako nově zvolený člen výboru se kibic jistě seznámí s § 159 občana a bude opatrnější, než jako řadový člen SVJ bez funkce.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 23. Březen 2020 - 19:44

  VZOROVÉ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
  Čl. VIII – Výbor

  (9) Výbor jako výkonný orgán společenství zejména

  a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost.

  1. Předseda a člen výboru jednají v rozporu (porušují) se stanovami (stanovy).

  2. Předseda a člen výboru ohrožují majetek a zdraví vlastníků (brání pořízení nových dveří ve vestibulu domu za účelem ochrany zdraví a majetku).

  3. Předseda a člen výboru jednají jako otravný hmyz, obtěžují a okrádají o čas vlastníky, kteří jsou nuceni řešit jejich velkopanské nálady a ignoraci.

  Citace z článku na adrese:https://www.magazinvybor.cz/…neho-vyboru/

  „Náhrada škody způsobené činností výboru Pokud jde o váš názor, že výbor porušuje právní předpisy, tuto otázku lze rozdělit do dvou rovin: občanskoprávní a trestněprávní. V občanskoprávní – obecné – rovině platí, že členové výboru mají povinnost stanovenou ustanovením § 159 o. z.: vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality zde přitom znamená při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy společenství před svými vlastními, před zájmy svých blízkých apod. Pokud členové výboru svoji funkci nevykonávají řádně s potřebnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 o. z., vzniká jim povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového jednání.“

  „Máte-li podezření, že členové výboru společenství se dopouštějí protiprávního jednání, doporučuji vám, abyste členy výboru s tímto nejprve konfrontoval písemnou výzvou s žádostí o zanechání takového jednání. Pokud nezafungují urgence, písemná upozornění a výbor společenství nadále jedná v rozporu se zákonem, pak bych vám doporučil, abyste se – jste-li schopen vaše tvrzení prokázat – obrátil na soud žalobou, případně, zjistíte-li skutečnosti, které poukazují na to, že je jednáním členů výboru poškozován majetek společenství, obrátil na orgány činné v trestním řízení s oznámením o podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".