Názory prof. Pelikánové na paskvily NOZ a ZOK

Vložil Pavel, 5. Srpen 2014 - 14:05 ::

V Právním rádci 7/2014 je rozhovor s prof. JUDr. Irenou Pelikánovou, DrSc. pod vypovídajícím názvem „Přijmout BGB by bylo pořád snadnější než vylepšovat rekodifikaci.“

BGB je německý občanský zákoník, který má bohatou doktrínu i judikaturu a je harmonizovaný s evropským právem.

Moje poznámka: NOZ a ZOK mají nekvalitní až vadné komentáře, judikaturu lze očekávat v optimistické variantě za 3 až 5 let.

„Učit se BGB by byla hračka proti tomu, jak bude obtížné učit se českou rekodifikaci“, uvádí Pelikánová.

Dále upozorňuje např., že v rekodifikovaných předpisech chybí definice, že je rekodifikace až příliž rozsáhlá a nepřehledná a že by mělo dojít k její redukci.

Zajímavé čtení.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ivo Telec, 5. Září 2014 - 13:00

  Přijmout německý zákoník.v.českých podmínkách? To paní soudkyně nemohla myslet.vážně. Mimochodem, německé právo je.hodně složité.

  Vložil Pavel, 5. Září 2014 - 14:13

  Pane profesore,

  ať je německý zákoník jaký je, tak má doktrínu a judikaturu. To NOZ a ZOK nemají, doufám, že v tom se shodneme.

  NOZ a ZOK jsou slepence „toho nejlepšího“ co je v právu různých zemí.

  Dovolím si připomenout pohádku o kočičce a pejskovi, jak vařili dort.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 12:33

  Máte pravdu, že německý zákon má dokrínu a judikaturu ustálenou za více než sto let. Jasně. Jen jsem chtěl říci, že v českém politickém prostředí by působilo převzetí německého zákoníku jako „bomba“. V žádném případě by to neprošlo přes některé politické strany (možná všechny).

  Sám bych ani touto cestou nechtěl jít. Německé právo a právní myšlení je sice vycizelované, ale z mého pohledu nadmíru – hlavně přesmíru – složité.

  Všeobecný problém:

  Buď jednoduchý zákon s tzv. generálními klausulemi, anebo kasuistika případ od případu.

  Bude-li první, všichni křičí, že to je moc obecné. Bude-li druhé, všichni křičí, že to je moc podrobné. Najít míru je skutečné umění a asi je nikdo z nás úplně neumíme.

  Vložil lake, 7. Srpen 2014 - 7:21

  Ta cesta tu byla, ale nikdo z tvůrců právní koncepce po ní nešel. Německo má BGB, Rakousko má prakticky stále ABGB s drobnými úpravami, Lichtejštejnsko má ABGB. Republika Československá přejala ABGB a řídila se podle jeho československé úpravy (pouze s novelizací manželského práva), dokud komunisté neprosadili cíl změnit československé právo od základu, vymýtit buržoasní přežitky a konstituovat občanské právo nově po vzoru velkého Sovětského Svazu.

  K ABGB a Československému zákoníku existuje nepřeberné množství výkladové literatury (i česky psané) i judikátů od 20. let 19. století do 50. let 20. století. Stačilo jen toto všechno prostě oprášit a citlivě doplnit po vzoru BGB – a mohli jsme skutečně mít evropsky kompatibilní zákoník.

  Ale Profesor Eliáš měl jiný, poněkud velikášsky pojatý plán a nikdo jej nezastavil. (Jeho článek k věci viz http://www.pf.upol.cz/…s_doc_CJ.doc). Bohužel teď už nemá cenu ohlížet se zpět. Příležitost vrátit se k ověřeným a tradičním pramenům práva v původní struktuře byla promarněna a ztracena navždy.

  ZOK je také paskvil, protože je kombinací anglosaských a typicky německých prvků. Opět kutilství, které nemá žádný rozumný smysl. Jde jen o exhibici ambiciózních právníků, kteří chtěli dokázat, že „to dovedou napsat úplně jinak“. A to se bohužel opravdu povedlo …

  Ostatně právní úprava bytového spoluvlastnictví je také nedodělek a horor, stejně jako byl ZoVB. Jmenuji namátkou:

  • právní vakuum ohledně zákonné správy domů původními družstvy, což se zákonodárci marně snažili zacpat narychlo spíchnutým zákonem č.311/2013 Sb.; v zákonech chybí návod co s původními družstvy, která mají podíl mezi 1/2 a 1/4.
  • chybějící přechodové ustanovení pro 53000 právnických osob SVJ(2000), které pro NOZ jako by neexistovaly, i když sdružují 1.5 milionu vlastníků jednotek a týkají se 3 milionů jejich rodinných příslušníků.
  • chybějící definice pojmu „domácnost“;
  • neexistující definice „příspěvku na správu“ v NOZ;
  • neexistující definice jakýchkoliv záloh na správu, i když v části o přídatném spoluvlastnictví je toto definováno – kupodivu – naprosto přesně;
  • chybějící zásadní ustanovení o kvórech pro hlasování v SVJ(2012) s neurčitým odkazem na „zákon“ – a z toho pramenící nejistota zda se má tedy přiměřeně použít obecná část NOZ o spoluvlastnictví, kde je toto definováno – kupodivu – naprosto přesně;
  • tajemné ustanovení o dluzích předchozího vlastníka, které přecházejí na nabyvatele jednotky, i když nikomu není zřejmé o jaké dluhy by se mělo jednat a jakým právním mechanismem by měly na nabyvatele vlastně přejít.

  Při tom stačilo pouze vzít např. Ontario Condominium Act, nebo právní úpravu z The statutes of Florida, USA, zaplatit pár desítek tisíc překladateli a přidat k tomu na konec pár přechodových ustanovení. Cokoliv by bylo lepší, než současná dvojkolejnost, kdy ani profesor Karel Eliáš není schopen rozpoznat jaké jsou dnes právní poměry v SVJ(2000) a 36 expertů KANCLu není schopno rozpoznat zda těchto 53000 právnických osob má či nemá povinnost upravovat své stanovy a názvy podle NOZ, který se o nich nezmiňuje ani slovem.

  lake

  P.S. Mám neodbytný dojem, že profesor Eliáš při dopisování části o bytovém spoluvlastnictví hodně spěchal a napsané paragrafové znění si polil kávou. A protože už bylo těsně před uzávěrkou publikace návrhu NOZ, dostaly se do NOZ o bytovém spoluvlastnictví jen ty části, které z politých papírů bylo možno rozluštit.
  Jinak si nedovedu vysvětlit, proč tato část je nedodělaná, neurčitá v klíčových částech a neprovázaná se zbytkem NOZ.

  Vložil mostecak, 6. Srpen 2014 - 7:20

  Paní Pelikánová měla možnost místo obchodního zákoníku aktivně prosazovat rekodifikaci již na začátku 90. let, seděla ve všech legislativních komisích od československých po české, nemuseli jsme tady 25 let hloupě řešit, pod jaký zákon kterou smlouvu podřadit. Já jsem za odstranění duality soukromého práva Eliášovi vděčný, i přes ty nepříjemné chyby, které se bohužel nyní objevují.

  Vložil Pavel, 6. Srpen 2014 - 8:55

  mostečáku, již jsem Vás žádal, abyste do svých příspěvků uváděl smysluplný předmět. Vidím, že je to nad Vaše rozumové schopnosti a tak to opakuji pouze proto, že jste svým blábolem vstoupil do vlákna, které jsem založil.

  Prof. Pelikánová požaduje recepci již 25 let, ale bylo to proti zájmům Eliáše a spol., kteří si chtěli vybudovat pomník, píší předražené zmatečné komentáře, pořádají drahé přednášky, kde neumí odpovědět na konkrétní dotazy z praxe. Při recepci by byly jejich příjmy několikanásob­ně menší.

  Pokud jste vděčný plzeňským pachatelům NOZ a ZOK a nevadí Vám „nepříjemné chyby“, tak je vidět, že o NOZ a ZOK vůbec nic nevíte.

  Malilinkatou část chyb uvádí pan lake výše, ale je toho několikanásob­ně více.

  Pavel

  Vložil mostecak, 7. Srpen 2014 - 7:11

  Nechci být OT, ale: i navzdory nepříjemným chybám je sloučení ObčZ a ObchZ pokrok. Ostatní jsou detaily, které se doladí.

  Vložil Josef Kolovrat (bez ověření), 7. Srpen 2014 - 20:06

  Když se tady zaobírám plky nějakého mostečáka, jeví se mi tyto poznámky bezduché a bezbřehé… Dávám si proto otázku, pro koho jsou tyto nic neříkající „myšlenky“, které nic významného nepřináší?

  Vložil Pavel, 7. Srpen 2014 - 13:47

  mostečáku,

  z Vašich dotazů odhaduji, že nemáte právní vzdělání. Potom se nedivím tomu, že zásadní chyby v paskvilech NOZ a ZOK považujete za „detaily, které se doladí“.

  Odborná veřejnost má jiný názor na použitelnost paskvilů v praxi.

  Pokud si dobře vzpomínám, tak soudci vyzvali vládu, aby paskvily odložila.

  Podobnou výzvu České advokátní komory si můžete přečíst zde:

  http://www.portalsvj.cz/…vedeneho-noz

  Nepřehledný stav v justici je komentován např. zde:

  http://www.portalsvj.cz/…-uz-i-soudci

  Tvrdit, že NOZ a ZOK obsahuje pouze „detaily, které se doladí“ je tedy skutečně mimo mísu.

  Ministerstvo připravuje „akutní“ novelu k 1.1.2015 a zásadní novelu, snad k 1.1.2016. Bez novel paskvily nemohou fungovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ivo Telec, 6. Září 2014 - 12:39

  S tou výzvu České advokátní komory z roku 2013 bych to nepřeceňoval. Jednalo se o naprostou menšinu na sněmu, když už „všichni ostatní“ byli na „chlebíčkách“. Tak se to odhlasovalo.

  V pozadí byly osobní útoky tzv. staré plzeňské právnické fakulty na ty, kteří se ji pokoušeli zlepšit či obnovit. Zástupci advokátní komory navíc byli od počátku, asi 12, let u všeho.

  Jiný názor:

  • kupř. děkanka olomoucké právnické fakulty zaslala asi na jaře 2012 vládě úplně jiný názor (opačný). Je to někde i na stránkách.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".