Navýšení záloh na energie a služby

Vložil SVJ H.Planá (bez ověření), 25. Březen 2011 - 8:50 ::

Dobrý den, ve vyúčtování za rok 2010 někteří majitelé měli velké doplatky za energie a služby.Je možné těmto majitelům zvýšit zálohy (prodělit doplatek 12 a výsledek je měsíční navýšení)a toto jim písemně sdělit.Děkujeme za Váš názor. výbor SVJ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Marcel Goliaš, 1. Duben 2011 - 12:34

  Dobrý den,

  jak už zde zaznělo, o výši záloh rozhoduje shromáždění (patří to dokonce do jeho výlučné pravomoci) – samozřejmě pokud to ve stanovách máte takto uvedené.

  Řekl bych ale, že je vhodné nechat na shromáždění odsouhlasit, aby mohl o výši některých záloh rozhodovat operativně výbor. Pokud totiž stanovíte u některého bytu zálohy na teplo podle loňské spotřeby, kdy byt nebyl téměř obýván, a náhle se tam nastěhuje čtyřčlenná rodina, bude každému členu výboru okamžitě jasné, že pokud si zálohy sami nezvýší, bude se výbor na konci roku potýkat s velkými nedoplatky (které pak bude muset často i složitě vymáhat). Z tohoto důvodu je tedy myslím celkem vhodné, aby v takovýchto případech mohl výši záloh upravit výbor.

  Osobně bych nechal výbor takto rozhodovat pouze o zálohách na teplo a vodu (tj. o zálohách, které souvisejí se spotřebou a každým rokem mohou u jednotlivých vlastníků výrazně kolísat ⇒ např. změna vlastníků, změna počtu uživatelů v bytě apod.). Rozhodování o výši ostatních záloh bych ponechal v pravomoci shromáždění.

  Také bych případně doporučoval tento bod při schvalování dobře promyslet a co nejlépe v něm vymezit mantinely (aby se vám pak nestalo, že vám nějaký šikovný předseda zvýší svévolně zálohy např. o 50%, přestože k tomu nemá žádný rozumný důvod).

  Například tam můžete uvést, že výbor takto může určovat výši záloh, ale primárně na základě skutečné spotřeby v minulých letech a s ohledem na počet trvale hlášených uživatelů (nebo něco podobného), a že tyto zálohy smí zvýšit max. o 10% oproti předchozímu roku (např. z důvodu předpokladkládaného zdražení služeb). Pokud se změní počet uživatelů v bytě a existuje tak reálný předpoklad, že se tím zvýší i náklady na tyto služby, může výbor stanovit výši záloh podle průměru ve srovnatelných bytech, kde žije stejný počet uživatelů.

  Dobře definovaný bod je tou nejlepší pojistkou proti případným budoucím sporům.

  Vložil Deleted1, 25. Březen 2011 - 16:51

  Nedělejte si s tím problémy. Zvyšte zálohy a předejte nový rozpis s oznámením a příslušným odůvodněním. A odstavec, v případě, že někdo s tím nesouhlasí, aby se ozval. Nedoplatek je dostatečný důvod pro navýšení. Na shromáždění si nechte odsouhlasit pravomoc zvyšovat příslušné zálohy tak, aby nevznikaly nedoplatky. Ze zkušenosti vím, že každý vlastník si myslí, že zálohy se mění automaticky. Dále vím, že když podělíte doplatek 12, nepodchytíte již měsíce, které byly a opět máte nedoplatek, i když menší. Ve financování záloh na služby spojené s užíváním bytu je nutné udržovat, zjednodušeně řečeno přeplatky. Projeví se to na finacování služeb, ale i na tom, že vlastníci budou rádi, když dostanou ve vyúčtování za rok přeplatek. Další odpovědi neví o čem mluvíte. Plyn a elektřina bytu patří do jiné obálky. Jaro

  Vložil Leni (bez ověření), 25. Březen 2011 - 18:34

  Pro stanovení záloh na teplo a teplou vodu Vám předpis určuje, jak postupovat:

  Vyhláška 372/2001 Sb. §3 odst.(3) :

  Zálohy na úhradu nákladů na tepelnou energii na vytápění a naposkytování teplé užitkové vody stanoví vlastník přiměřeně k vývoji nákladů ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích obdobích.

  Vložil Deleted1, 27. Březen 2011 - 18:56

  Dobrý den Leni, sice správně uvádíte, ale v prvopočátku dotazu se jedná o veškeré zálohy na služby, které by měly být v souladu s náklady. Nejedná se jen o teplo a TUV, ale i náklady na SV a ostatní. Nový rozpis záloh na služby by měl vycházet z ročního vyúčtování a měl by ho zjednodušeně řečeno kopírovat s navýšením s ohledem na přiměřený vývoj cen. V dotazu se také jednalo, jak to udělat. Ještě připomínku. Metodický pokyn ohledně tepla je na: http://magazin.obyvatele.cz/…ohy-na-teplo Jaro

  Vložil svjvmt, 25. Březen 2011 - 14:19

  Tak nevím, proč si to komplikujete, platby na plyn, elektriku si tady každý sjednává každý sám a příšlušnému podniku hradí.

  Vložil vladan, 25. Březen 2011 - 14:25

  Nejste blázen, pokud máte SIPO nic si nesjednáváte sám. Platba za CZT a TUV je vždy přes účet SVJ. Žádné sám v tomto případě neexistuje.

  Vložil LukášP (bez ověření), 25. Březen 2011 - 11:58

  Myslím, že to upravují vzorové stanovy ve čl.VII, odst. 3 g) Do výlučné pravomoci shromáždění patří rozhodování o výši záloh na úhradu za služby, pokud není rozhodování v této věci usnesením shromáždění svěřeno výboru nebo pověřenému vlastníkovi. Takže se musíte podívat na to, jestli se řídíte vzorovýma stanovama nebo máte odsouhlasené vlastní. Pokud máte odsouhlasené vlastní, tak by to měly upravovat. My jsme si tohle dali Usnesením ze shromáždění do pravomoci výboru, aby nebylo potřeba pokaždé když chce někdo zvednout zálohy na služby a nebo naopak snížit, protože byt bude prázdný, svolávat shromáždění. Jedná se pouze o „zálohy“, takže je nesmysl to řešit na shromáždění. Ale pokud jste si to nijak neupravili, tak asi budete muset shromáždění svolat a nějak to rozlousknout.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".