Návrh nového zákona - prohlášení vlastníka

Vložil Anonymous, 13. Září 2009 - 17:06 ::

Je třeba po schválení nového zákona vytvořit nové „Prohlášení vlastníka“ v souladu se zákonem?

§ 118
(1) Ustanovení prohlášení vlastníka budovy, která jsou v rozporu s tímto zákonem, pozbývají všech právních účinků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže tento zákon stanoví něco jiného.
(2) Jestliže bylo prohlášení vlastníka budovy zapsáno do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu dosavadními právními předpisy.

Pokud jsou balkony, lodžie a terasy uvedeny ve stávajícím prohlášení jako součást bytu a nikoli jako společnou část ve výlučném používání vlastníka, je to v rozporu s novým zákonem nebo je to vyjímka? Žádnou vyjímku kromě (2)jsem v zákoně nenašel až na úplně nejasný § 117, co tím chtěl básník říci?

Karel Mucha

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.