Návrh nového stavebního zákona

Vložil Pavel, 7. Prosinec 2019 - 1:08 ::

Návrh nového stavebního zákona je na adrese:

https://apps.odok.cz/veklep-detail…

Lze se zde dočíst např.:


§7

Vybrané pojmy

(2) Vlastníkem stavby se rozumí

a)vlastník pozemku, jehož je stavba součástí,

b)vlastník stavby, je-li stavba samostatnou věcí,

c)oprávněný z práva stavby, jehož je stavba součástí,

d)osoba odpovědná za správu domu, jde-li o společné části nemovité věci v bytovém spoluvlastnictví.


§ 95

Společenství vlastníků

Je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek48), je společenství vlastníků jednotek zástupcem vlastníků jednotek, kteří jsou účastníky řízení. Zastoupený vlastník jednotky vystupuje v řízení samostatně, oznámí-li to stavebnímu úřadu; doručením oznámení stavebnímu úřadu zastoupení zaniká. Ustanovení § 34 správního řádu platí obdobně; společenství vlastníků jednotek informuje zastoupené vlastníky jednotek o řízení.


48)§ 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil € (bez ověření), 7. Prosinec 2019 - 15:31

  Kdo psal ty plky?

  Vložil Pavel, 7. Prosinec 2019 - 19:30

  Autorem je František Korbel (bývalý náměstek na ministerstvu spravedlnosti, který stál za NOZ) z AK Havel, která má údajně silné vazby na developery. Určitě nejde primárně o SVJ.

  Můžete podat připomínky, jako každý.

  Ale protože F. Korbel se podílel podle veřejných zdrojů i na kladném stanovisku legislativní rady vlády, kde je členem, tak to asi k ničemu nebude.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil xyz (bez ověření), 7. Prosinec 2019 - 4:14

  Osoba odpovědná za správu domu nemůže být v bytovém spoluvlastnictví vlastníkem stavby. Vlastník stavby je jasně zapsaný v Katastru. Osoba odpovědná za správu domu nic nevlastní. Osoba odpovědná za správu domu společný majetek pouze spravuje a může samozřejmě vlastníka zastupovat, pokud s tím ovšem vlastník souhlasí, protože vlastník se může nechat zastupovat kýmkoliv, např. svým právníkem. Proč by se měl nechat povinně zastupovat osobou odpovědnou za správu domu. Účelový zákona jako vyšitý. Pokud vytváříme takové zákony, tak je s námi ámen a není nám pomoci. Debilismu našich zákonokvákců nemá obdoby. Viz svěřenské fondy, premier a manželka. Zákon jasně říká, kdo je vlastníkem majetku, který se vloží do svěřenského fondu, jak fond funguje, kdo fond ovládá, jenom naše opice tvrdí, že babiš je výjimka ze zákona. Už jenom chybí zákon, nebo alespoň tvrzení našich opic, že premier nemůže mít manželku. Není nám pomoci. Nejsme právním státem, protože šašci se domívají, že oni jsou zákona, že zákonem je jejich hochštapleřství. Převrátí a překroutí všechno a domnívají se, že jsou k tomu vyvolení a že můžou. Další příklad jsou dotace, atd., atd., pořád dokola. Pořád dokola a nikdo je nazastaví. Jsou to prý elity. Já bych řekl debility.

  Vložil Milion chvilek (bez ověření), 7. Prosinec 2019 - 12:42

  Přijď mezi nás! Takový debily co nic nechápou a jsou jen PROTI potřebujeme. V úterý na Václaváku a na hlavním nádraží!!

  Vložil tazatel2 (bez ověření), 7. Prosinec 2019 - 15:08

  A za co budeme demonstrovat? Za návrh nového stavebního zákona nebo proti nemu?

  Vložil TN. (bez ověření), 7. Prosinec 2019 - 12:38

  „Vlastník stavby“ je jen legislativní termín, ne faktický (proto ono uvození „se rozumí“, což znamená „má se na mysli“). Účelem stavebního zákona je stanovit pravidla pro výstavbu a musí zde existovat osoba, se kterou má úřad komunikovat. Pro SVJ zákon z praktického hlediska stanovuje jakousi fikci „vlastníka“. Zrovna zde nějaké nezbezpečí pro práva vlastníků nevidím.

  Vložil Anonymousssssssss (bez ověření), 7. Prosinec 2019 - 12:04

  Nemám rád debily co nic nechápou a jen kritizují. O žádné odebírání majetku nejde.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".