Náležitosti vyúčtování

Vložil Anonymous, 26. Červenec 2016 - 15:40 ::

Pan Hajdy na jiném místě celkem případně napsal:

„Z vyúčtování … musí být seznatelné jednoznačně, KDO je poskytovatel, KDO je příjemce, KDO vyúčtování sestavil, KDO je za něj zodpovědný.“

K tomu bych se rád dotázal:

(1) Jaká je praxe. Tj. dostáváte vyúčtování, z něhož jsou uvedené údaje seznatelné?

(2) Pokud uvedené údaje seznatelné z vyúčtování nejsou, jsou zřejmé odjinud (z právní úpravy, ze zvyklostí)?

(3) Mohou být uvedené údaje odlišné od údajů požadovaných právní úpravou?

(4) Můžeme se zde shodnout, kdo oněmi osobami jsou? (Jsme na portále SVJ.)

(5) Do jaké míry podrobnosti musí být úvedené údaje rozepsány? (Postačí IČO, DIČ, sídlo, jednající fyzická osoba, její IČO/DIČ/datum narození/bydliště, podepisující fyzická osoba, její IČO/DIČ/datum narození/bydliště?)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon (bez ověření), 26. Červenec 2016 - 19:34

  povinné náležitosti vyúčtování dále stanovují např. § 7(2) 67/2013 Sb. Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

  *§ 6 269/2015 Sb. Ve vyúčtování poskytovatel služeb, kromě náležitostí stanovených zákonem, uvede

  1. za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepla na vytápění, spotřebu tepla na ohřev vody v GJ a množství vody v m3 spotřebované na poskytování teplé vody,…*

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269#p6

  podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu, pokud vyúčtování neobsahují povinné náležitostí, vyúčtování nejsou řádná a tudíž splatná! (viz http://profipravo.cz/index.php…, analogicky platí pro vlastníky v SVJ)

  Vložil JarekSVJ, 26. Červenec 2016 - 17:17

  Dotaz ubožáka jak jinak na žumpě…

  1. Za vyúčtování vždy zodpovídá SVJ… přesněji statutární orgán a to i v případě že máte účetní atd. …

  2)Vyúčtování služeb musí vždy vycházet ze stanov SVJ – to je základ ve stanovách by jte měli mít přesně popsaný postup jak např. vyúčtovávat studenou vodu , teplou a to i na základě dálších právních norem atd. i jinší služby

  Vše je na vlastnících jak si stanový pravidla hry… nehledejte kryplové problém v nějakém SVj nebo výboru… vše je v rukou vlastníků a jací vlastníci takový výbor…

  Vložil VN (bez ověření), 27. Červenec 2016 - 11:17

  za vše vrcholově odpovídá statutární orgán. Nicméně statutární orgán může svoji odpovědnost přesunout dále najmutím další odborné firmy. Apropo…pokud se ve fabrice stane těžký pracovní úraz , také za něj nezavřou jednatele firmy. Pokud prokáže , že se bezpečnosti práce usilovně věnoval , že zajišťoval preventivní kontroly a odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami. Zkrátka , že nic nezanedbal a že pro danou problematiku udělal maximum.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".