náležitosti dokladu - razítko, cizí osoba (nečlen SVJ) - oprava

Vložil PN8, 20. Září 2011 - 13:07 ::

Dobrý den,

v našem SVJ byla provedena oprava (rychle) havarijního stavu ve společných prostorách a zadavatel opravy-přítelkyně majitele bytu platila hotově živnostníkovi na místě. Faktura je tedy vystavena na nemajitelku bytu.

Faktura má : číslo faktura, splatnost, platební podmínky

 • obsah účetního případu a jeho účastníky (u živnostníka i IČ, DIČ, adresy)
 • peněžní částku
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetního případu
 • podpisový záznam (vlastnoruční podpis)
 • na dokladu není razítko, jen podpis živnostníka.

Účetní správcovské firmy argumentuje tím, že faktura není formálně v pořádku. Nemá „razítko“, jméno je na „cizí osobu“ a navrhuje, aby jsme k faktuře jako členové výboru schválili prohlášení výboru.

Četl jsem Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – § 11 Účetní doklady a § 33 a Průkaznost účetního záznamu. Zmínku o razítku jsem nenašel. Ani paní účetní avizovanou neoprávněností převzetí „cizí osobou“ si nejsem jist.

Otázka: Má účetní pravdu? Dle jakého zákona, paragrafu?

Děkuji.

Petr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil aisic (bez ověření), 20. Září 2011 - 14:15

  Účetní má pravdu, je vystavena na cizí osobu. Nejde ani tak o to, zda je doklad platný po formální stránce či nikoli, zda má vyplněné všechny kolonky. Faktura vystavená na cizí osobu nemá v účetnictví svj co pohledávat. V našem společenství byste měl po proplacení takové faktruy problém.

  Vložil lake, 20. Září 2011 - 16:20

  Je zcela bezvýznamné, zda příjemcem faktury byl člen či nečlen SVJ.
  Je zcela bezvýznamné, zda faktura má či nemá razítko, otisk palce, pečeť, či podpis vlastní krví výstavce faktury.
  Cizí faktura prostě nemá v účetnictví SVJ co dělat. Odkaz na zákon a paragraf Vám jistě dá vaše účetní, jinak postačí zdravý selský rozum.

  Máte proplatit náklady na odvrácení hrozící škody podle § 419 ObčZ. Nebudete v žádném případě proplácet na základě cizí faktury, nýbrž na základě výzvy osoby, která odvrátila hrozící škodu a účelně při tom vynaložila určité náklady. Výši nákladů nejspíše prokáže touto fakturou. Do účetnictví výdaj zavedete např. výdajovým pokladním dokladem.

  lake

  Vložil PN8, 20. Září 2011 - 16:23

  Děkuji za reakci.

  se vším souhlasím respektive myslím, že by to tak mělo být.

  Účetní odkaz na paragraf ani zákon nedala…neví!

  Pátrám dál.

  Vložil PN8, 20. Září 2011 - 15:22

  Díky za odpověd. Odkaz na zákon a paragraf, ohledně té „cizí osoby“?

  Vložil jara (bez ověření), 20. Září 2011 - 14:10

  Razítko není povinná náležitost, firma je vůbec nemusí mít a ani je řada firem nemá.

  Vložil Jandus (bez ověření), 20. Září 2011 - 13:24

  Spravce kona na prikaz predsedy vyboru, ktery mu muze proste prikazat fakturu proplatit.

  Vložil PN8, 20. Září 2011 - 13:46

  Děkuji za reakci,

  provedení proplacení není otázkou. Proplacení můžu provést okamžitě, přístup k účtu mám. Jedná se o argumenty paní účetní, jestli mají oporu v zákoně. Děkuji.

  Vložil MartinII, 20. Září 2011 - 16:02

  O dokladech účetnictví zde fundovaně diskutuje ing.Klainová. Rozumím tomu tak, že paní účetní oprávněně žádá legalizovat doklad. Jinak byste si mohl z peněz společenství nechat opravit chatu. Dejte paní účetní souhlas s proplacením, měl by ho podepsat i další zástupce společenství, viz ZoVB – § 9 (13) Statutárním orgánem společenství je výbor. Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru.

  Abyste s tím neměli příště problémy, dejte si postup při opravách do zápisu. Objednavatelka se měla poradit s vlastníkem, on s výborem. Třeba nemají vlastníci (nájemníci) kontakt na výbor. Řemeslník také nemusel ausgerechnet mít platbu hotově. Takový příjem možná nedá do svého účetnictví, proto to tak chtěl.

  Vložil PN8, 20. Září 2011 - 16:18

  Díky za reakci. S tou chatou je to špatné přirovnání, provedená oprava je zřejmá, zrovna tak jako předchozí havarijní stav-doložili i fotografii.Jméno na faktuře patří opravdu přítelkyni jednoho z vlastníků. Ostatní je mimo otázku.

  • Vlastníci kontakt mají.
  • Ausgerechnet řemeslník platbu hotově požadovat může a většinou v těchto případech dnes požadují.
  Vložil N. Klainová (bez ověření), 20. Září 2011 - 16:34

  Téměř všechno už je uvedeno výše, takže jen shrnu:

  Doklad (vžitý pojem faktura ZoÚ nezná) skutečně není v pořádku.

  Ne kvůli razítku, protože to opravdu není povinné, ale kvůli chybějícímu podpisu osoby odpovědné za účetní případ viz ZoÚ § 11 odst. 1 písm. f). Není tedy účetním dokladem podle zákona.

  Protože jde o SVJ, chybí podpisy dvou osob odpovědných za účetní případ viz § 9 odst. 13 ZoVB zmíněný výše p. Martinem II.

  Pokud by předseda a další člen výboru neuznali oprávněnost uhrazené částky, nemá doklad v účetnictví SVJ co dělat.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 20. Září 2011 - 17:08

  Pro jistotu ještě upřesňuji pro ty, kdo nečetli všechny výše uvedené příspěvky:

  Pokud předseda a další člen výboru uznají oprávněnost účetního případu, bude faktura přiložena k vnitřnímu účetnímu dokladu, kterým může být např. výdajový pokladní doklad, jak napsal p. lake.

  N. Klainová

  Vložil PN8, 20. Září 2011 - 19:48

  Děkuji za Vaši odpověd paní Klainová Tedy:

  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Část druhá Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy

  § 11 Účetní doklady 1 Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat f – podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

  Zákon o vlastnictví bytů § 9 odst. 13

  Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru. Je-li statutárním orgánem pověřený vlastník, postačí k písemnému právnímu úkonu jeho podpis.

  Otázky: Osobou zodpovědnou za účetní případ je: člen výboru (přejímající dílo)? Osobou zodpovědnou za jeho zúčtování je: účetní (účetní SVJ, které přebírá) ?

  Pokud nastane stejná situace v budoucnu, má tedy případný nečlen SVJ rovnou požádat o uvedení iniciálů SVJ na fakturu? Nebo je jediný správný postup: skutečné iniciály přejímajícího na účet.dokladu – a pak výbor vystaví výdajový pokladní doklad a přiloží (viz.postup p. Lake nebo Váš)?

  Omlouvám se, ale účetní nejsem.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 20. Září 2011 - 22:05

  Otázka: Osobou zodpovědnou za účetní případ je: člen výboru (přejímající dí­lo)?

  Odpověď: Předseda a další člen výboru.

  Otázka: Osobou zodpovědnou za jeho zúčtování je: účetní (účetní SVJ, které přebírá)?

  Odpověď: Ano.

  Otázka: Pokud nastane stejná situace v budoucnu, má tedy případný nečlen SVJ rovnou požádat o uvedení iniciálů SVJ na fakturu?

  Odpověď: Ano. A zajistí-li účetní, že na faktuře budou všechny náležitosti podle § 11 ZoÚ, může být přijatá faktura považována za účetní doklad, může být zaúčtována a následně i proplacena.

  Otázka: Nebo je jediný správný postup: skutečné iniciály přejímajícího na účet.dokladu – a pak výbor vystaví výdajový pokladní doklad a přiloží (viz.postup p. Lake nebo Váš)?

  Odpověď: Tohle není jediný správný postup, spíše výjimka, jde-li o havárii apod. Výdajový pokladní doklad vyhotoví ten, kdo má na starosti pokladnu. Někde je to účtárna správce, jinde např. předseda výboru. Jsou i další možnosti. Paní účetní Vám to jistě ráda vysvětlí.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".