Nahrávka

Vložil Anonymous, 7. Červen 2023 - 17:56 ::

Pokud soud jednání točí (pořizuje zvukový nebo zvukově obrazový záznam), pořizování záznamu oznámí, zapíše do protokolu a záznam z jednání je součástí spisu a je možné získat kopii tohoto záznamu ve stejném režimu, jako je možné nahlížet do spisu. Vyřazení/nezařazení záznamu do spisu je porušením práva a může to mít důsledky.

Jak je to, pokud jednání točí jiný orgán (jiný než soud)? Platí shora uvedené, a nebo zde jsou v takovém případě pravidla jiná? Jaká?

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.