Nahlížení do dokumentů SVJ.

Vložil Kuba (bez ověření), 11. Březen 2018 - 16:33 ::

Nahlížení do dokumentů SVJ je možné pouze první pondělí v měsíci které je pracovním dnem a to od 18 do 19 hodin. Pokud bude člen společenství nahlížet častěji než jedenkrát ročně musí uhradit SVJ zvýšené náklady a to ve výši 100 Kč za kaž- dou i započatou hodinu. Pokud bude člen vyžadovat nahlížení do podkladů pro jednání shromáždění nebo zápisů ze shromáž- dění, platí stejné poplatky. Je to vůbec možné po členech SVJ požadovat? Jsem asi hlupák protože toto vůbec nemohu pochopit. Kuba

  • stanovy SČMBD

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil € (bez ověření), 11. Březen 2018 - 17:52

Vaše komfortní nahlížení by se dalo ještě vylepšit, třeba takto:

Nahlížení je možné každého 29. února, je-li tento den pondělím.

U nás se to řeší tak, že termín nahlížení je sice možné se značnými potížemi dohodnout, ale nikdo Vám nic neukáže. Čekají na Vaše €€/stránku.

Vložil TN. (bez ověření), 11. Březen 2018 - 17:43

„Nahlížení do dokumentů SVJ je možné pouze první pondělí v měsíci které je pracovním dnem a to od 18 do 19 hodin.“ je ustanovení porušující dobré mravy, čili je nicotné.

Vložil NN (bez ověření), 11. Březen 2018 - 18:00

TN, v čem je Vámi napsané ustanovení v rozporu s dobrými mravy?

Vložil TN. (bez ověření), 11. Březen 2018 - 18:18

Přečtěte si důvodovou zprávu, přímo v ní se to píše.

SVJ nesmí určit pro výkon práv vlastníka jednotky způsob tak omezující, aby výkon práva vlastníku jednotky hrubě ztížila nebo v podstatě vyloučila.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 11. Březen 2018 - 18:26

A kdo určí, že je to „hrubě ztížila nebo v podstatě vyloučila.“? Soud, že? Takže je to čemu?

Vložil TN. (bez ověření), 11. Březen 2018 - 18:28

Vám připadá „úřední hodina“ každé první pondělí v měsíci, které je pracovním dnem to od 18 do 19 hodin jako souladná s dobrými mravy? Samozřejmě, že dobré mravy vykládá soud, předpokládal jsem, že tazatel se chystá soudit.

Vložil takylaik, 12. Březen 2018 - 17:51

To se pak nemůžem divit že soudy nestíhají- a to ještě případný sudič musí počítat že tato otázka bude pro soud nedůležitá -:)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".