Nádoby na komunální odpad

Vložil PDE (bez ověření), 1. Prosinec 2023 - 19:41 ::

Dobrý den,

rád bych položil dotaz ohledně nádob o komunálního odpadu.

Naše SVJ má k dispozici nádoby na komunální odpad, který může používat každý z bytového domu. Vzhledem k tomu, že v našem bytovém domě jsou i nájemníci, kteří tu nemají trvalou adresu-nejsou tudíž zaneseny v městském systému pro správu nádob komunálního odpadu.

Náš příklad: počet bydlících je 22 osob. Na městě má nahlášený trvalý pobyt na adrese pouze 12 osob plus 1 osoba platí správní poplatek, který se k tomuto počtu taktéž započítává. Na naše společenství připadá aktuálně 2× 240L nádoby na popelnice. Po žádosti o další nádobu, my bylo sděleno, že nás není dostatečný počet bydlící a osob platících správní poplatek a tudíž nemáme nárok na další nádobu komunálního odpadu.

Má otázka zní: Mohu udat vlastníkovy pronajímané bytové jednotky nějakou povinnost o tom, že součastný nájemník, musí zaplatit správní poplatek na městě ?

Nebo mohu tento správní poplatek nechat vložit do stanov SVJ popř. Domovního řádu, kde by vlastníci nájemních bytových jednotek tento poplatek museli udávat např. v nájemní smlouvě ?

Předem mnohokrát děkuji za odpovědi.

PDE

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2023 - 1:41
  • PDE: „Mohu udat vlastníkov[i] pronajímané bytové jednotky nějakou povinnost o tom, že současný nájemník, musí zaplatit správní poplatek na městě?“

  Ne, nemůžete. Poplatníkem/plátcem místního poplatku je osoba trvale hlášená v obci. To neovlivníte.

  • PDE: „Nebo mohu tento správní poplatek nechat vložit do stanov SVJ popř. Domovního řádu?“

  Bude to absolutně neplatné. A proč fantazírujete o jakémsi domovním řádu? To má být co?

  Justitianus

  Vložil PDE (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 8:34

  Drahý Justtianus,

  děkuji za Vaši odpověď. Příště Vás poprosím, aby jste se mírnil ve vašich odpovědích. Proč mne osočujete o fantazírování.. když jsem udal pouze návrh, dotaz.. není to něco co bych hned udělal.. takže milá/í paní/e si prosím tento styl vět vyvarujte děkuji… není nic lepšího než věta po ráno co mě dokáže nasrat…

  Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2023 - 9:09
  • PDE: „Proč mne osočujete o fantazírování.. když jsem udal pouze návrh, dotaz.. není to něco co bych hned udělal.. “

  Přesně tedy naplňujete definici fantazírování. Zabýváte se v myšlenkách něčím, co nehodláte udělat; a hlavně je jisté, že to ani platně udělat nemůžete. Jakýsi domovní řád by totiž byl pouze nezávazným cárem papíru.

  • Podle § 218/c NOZ platí, že práva a povinnosti členů vůči spolku jsou obsaženy ve stanovách. Nikoliv v jakémsi „domovním řádu“.
  • Podle § 1200/2/c NOZ patí, že členská práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou obsažena ve stanovách. Nikoliv v jakémsi „domovním řádu“.

  Justitianus

  Vložil PDE (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 14:57

  Ano, děkuji za odpověď… Nebylo by jednodušší kdyby jste tuto odpověď uvedl hnedka napoprvé a odpustit si zbytečné poznámky, které nikoho nezajímají ?

  Nejsem v tomto tématu sběhlí.. a proto jsem zkusil o pomoc na tomto portálu.. čekal jsem normální odpovědi… Hledám řešení, které by bylo možné provést a které by bylo v souladu se zákoníkem.

  Pořád se jednalo o normální dotaz, jakým směrem se mám vydat nebo jak danou situaci řešit.

  Lidé si na tento portál chodí pro rady jak mají dané situace řešit popř. jakou mají jít cestou.. Dle vašich poznámek, vidím, že v tomto tématu máte co nabídnout.. ovšem jenom neumíte zvolit vhodná slova a text přizpůsobit tak, aby jste dotazovaného tzv. hned neposlal k šípku, jenom proto, že neví co dělá a hledá určité možnosti nebo pomoc.

  Každopádně děkuji za Váš čas a odpověď

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Prosinec 2023 - 20:09

  rozhodně nemůže vyměřit ani vybrat svj, od toho jsou jiné orgány, viz zákon o správních poplatcích. i kdyby jste ho měli ve stanovách, v domovním řádu, nebo na papíru na nástěnce. a do obsahu nájemních smluv nemáte už vůbec co mluvit.

  a nějak mi nesedí ty počty. kolik máte bytových jednotek?

  Vložil PDE (bez ověření), 1. Prosinec 2023 - 21:35

  Máme 10 bytových jednotek..

  a jak máme tedy tento problém s komunálním odpadem řešit?

  děkuji

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 8:17

  počet bydlících je 22 osob
  nahlášený trvalý pobyt na adrese pouze 12 osob plus 1 osoba platí správní poplatek bytů máte 10 to znamená, že ve většině bytů je hlášen/platí odpad jen jeden vlastník, nebo že většina bytů se pronajímá, a ty pak obývá více lidí. v bytech vlastníků bydlí jen „hlášené“ osoby, že chcete řešit jen nájemníky?

  pak nezbývá, než

  1. jako svj uzavřít smlouvu s firmou likvidující odpad a pořídit odpadovou nádobu.
  2. pokusit se navrhnout nájemníkům, aby si přihlásili pobyt v domě :-( pokud mají nájemní smlouvy, není problém
  3. dodržovat veškeré předpisy ohledně třídění odpadu, protože objem vašich nádob by měl při důkladném třídění postačovat
  4. navrhnout městu, aby změnilo vyhlášku na „spravedlivější“ – aby se poplatky vybíraly dle množství odpadu, což je ale většinou neprůchodné a zdlouhavé řešení
  Vložil PDE (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 15:07

  Jde o to, že bytové jednotky jsou „rozděleny“ na jednotky kde vlastníci bydlí a tudíž zde i se svými partnery a ratolestmi mají nahlášenou trvalou adresu. Načež v druhé skupině jsou byty pronajímané, tudíž zde nemá hlášenou trvalou adresu ani nájemce a ani vlastník bytové jednotky a nebo zde jsou lidé kteří mají trvalou adresu ve stejném městě a platí tento poplatek na jiné adrese, ale fyzicky obývají byt na naší adrese. Tudíž nejsou zapsání v systému města pro komunální odpad.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 18:41

  pokud jsou v baráku alespoň tři jednotky, kde jak píšete jsou nahlášeni partneři s ratolestmi (tj. minimálně 3 osoby), tak už to je 9 osob za dva byty. za další je povinen vlastník platit i když oficiálně nikdo nebydlí. nějak se furt nemůžu dopočítat těch vašich pouhých 12 osob hlášených.

  Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2023 - 16:49
  • PDE: „… zde jsou lidé kteří mají trvalou adresu ve stejném městě a platí tento poplatek na jiné adrese …“

  Je naprosto bezvýznamné na jaké adrese v rámci obce mají trvalý pobyt. Jsou povinni hradit obci poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

  • PDE: „Tudíž nejsou zapsání v systému města pro komunální odpad.“

  Samozřejmě že JSOU zapsáni v systému města pro komunální odpad. Jsou zapsáni automaticky, protože mají na území obce adresu trvalého pobytu. Nebo vlastní na území obce nemovitost, ve které není trvale přihlášen nikdo.

  Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu, nebo vlastník nemovité věci (zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

  Justitianus

  Vložil . (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 9:48

  „Skvělý“ nápad, svj, resp. jeho výbor bude řešit i odpadové hospodářství v obci, kde dům stojí. Proč by to výbor nedělal, za ty úžasné odměny.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 2. Prosinec 2023 - 10:40

  neřešil by odpadové hospodářství obce, ale to, že svj vyprodukuje více odpadu, než za kolik platí. je to problém hlavně v brně, kde je stejný systém platby poplatku a jsou zde v nájmech tisíce studentů, za které poplatek odváděn není.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".