Může výbor změnit rozhodnutí vlastníků jednotek?

Vložil Laura (bez ověření), 15. Srpen 2022 - 22:24 ::

Pokud si vlastníci jednotek platně odhlasují na shromáždění nějaký bod, může výbor rozhodnutí změnit, resp. odhlasovanou změnu neprovést? Nikde se mi nepodařilo najít, zda jsou rozhodnutí vlastníků pro výbor závazná, pouze že výbor má povinnost řádně hospodařit. Děkuji za názory.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil justa (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 7:57

  O jakém rozhodnutí mluvíte. ROzhodnutí a řádné hospodaření jsou dvě různé věci. Vy jste rozhodli, že výbor bude řádne hospodřit a on řádně nehospodaří? To mu ale musíte prokázat. Navíc rozhodnutí vlastníků klidně může být i přiblblé.

  Vložil ... (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 8:11

  Tak moment, shromáždění vlastníků řídí předseda výboru. Jestli mu připadne bod o kterém se má hlasovat jako přiblblý tak jej prostě nepřipustí k hlasování, jinak riskuje jeho schválení a potom jej musí buď realizovat, nebo odstoupit.

  Vložil ... (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 9:45

  Proč by měl předseda výboru odstoupit při každé hovadině, kterou vymyslí vlastníci?

  Vložil Justitianus, 16. Srpen 2022 - 8:34

  Diskutující „… (bez ověření)“, žvaníte zde samé nesmysly. Jste úplně mimo. Nepište o věcech kterým nerozumíte.

  1. Předseda není cenzor/diktátor, aby rozhodoval o tom co se „připustí“ a „nepřipustí“ k hlasování.
  2. Nevím proč tvrdíte že „musí buď realizovat, nebo odstoupit“. Nemusí, nemusí!

  Justitianus

  Vložil ... (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 9:04

  Vy přece nesmysly mažete.

  Níže píšete, že výbor nemusí plnit příkazy shromáždění. Musí. Pokud se mu to nelíbí, ať odstoupí.

  P.S. Zůstaňte u svých teoretických právních rozborů a mazání, ale nesnažte se o komunikaci s diskutujícími, vypadáte potom totiž vždy jako hysterka.

  Vložil Justitianus, 16. Srpen 2022 - 17:59

  Fajn, nedáte si říci a dál plácáte nesmysly.

  Tak tedy prokažte, že výbor „musí realizovat“ rozhodnutí shromáždění. Prokažte to. Ve kterém celostátně účinném právním předpisu je tato povinnost statutárům uložena? Konkrétně: který zákon, které ustanovení, který odstavec? Čekám na Vaši odpověď.

  Tvrdil jste, že výbor v opačném případě „musí odstoupit“. Prokažte to. Ve kterém celostátně účinném právním předpisu je statutarům uložena povinnost odstoupit? Konkrétně: který zákon, které ustanovení, který odstavec? Čekám na Vaši odpověď.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 15. Srpen 2022 - 22:50

  Samozřejmě že výbor může odhlasovanou změnu neprovést. Osobní odpovědnost za činnost SVJ nesou totiž členové statutárního orgánu. Nikoliv členové SVJ!

  Justitianus

  Vložil Laura1 (bez ověření), 15. Srpen 2022 - 23:06

  Děkuji za odpověď. Nejsem si jen jistá, jestli to správně chápu. Členové statutárního orgánu, v našem případě výboru, jsou tedy zodpovědní za činnost SVJ, ale zároveň nemusí provést odhlasované změny? Ještě jednou díky.

  Vložil Justitianus, 15. Srpen 2022 - 23:38

  Lauro, kdybyste byla statutárem, věděla byste že za případnou škodu ručíte celým Vaším majetkem. Přečtěte si § 159 NOZ.

  To byste si nejspíš dvakrát rozmyslela, než byste dala pokyn k realizací nějaké pitomosti kterou si odhlasovali členové na shromáždění. Oni za případnou škodu neručí. Naopak: mohou pak náhradu škody vymáhat na statutárech.

  Vítejte v SVJ.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 16. Srpen 2022 - 9:14

  „Pokud si vlastníci jednotek PLATNĚ odhlasují na shromáždění nějaký bod, může výbor rozhodnutí změnit, resp. odhlasovanou ZMĚNU neprovést? Nikde se mi nepodařilo najít, ZDA JSOU ROZHODNUTÍ VLASTNÍKŮ PRO VÝBOR VÝBOR ZÁVAZNÁ pouze že výbor má povinnost řádně hospodařit“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Lauro, nejlepší bude popsat konkrétní případ, jinak to je teoretická otázka.

  Dle § 1194 je Společenství vlastníků právnická osoba pro zajišťování správy domu a pozemku.

  Dle § 1205 je nejvyšším orgánem shromáždění. Výbor je statutárním orgánem. Lake psal, že výbor je sluhou SVJ.

  Máte ve svých stanovách, že výbor může změnit rozhodnutí shromáždění ?

  Vložil Laura1 (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 21:13

  To s těmi stanovami bohužel nevím, ale mohlo by to být vysvětlení. Děkuji.

  Vložil Laura1 (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 21:11

  Dobrý den, vlastníci odhlasovali výměnu dodavatelské firmy (vypovězení smlouvy jedné konkrétní firmě a uzavření smlouvy s jinou konkrétní firmou) a výbor se rozhodl tuto změnu neprovést a pokračuje v původní smlouvě. Důvodem hlasování bylo, že jsme s původní firmou byli nespokojení, nedodržovali, co se domluvilo, docházelo ke zpožděním apod. Předseda svoje rozhodnutí vysvětlil tak, že se rozhodl „dát původní firmě šanci“.

  Nejde mi jen do hlavy, pokud výbor nemusí plnit rozhodnutí shromáždění a ve skutečnosti stejně nakonec rozhodne sám, k čemu potom ta hlasování slouží.

  Vložil § (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 6:55

  Laura si vymýšli nesmysly. Vlastníci odhlasovali výměnu dodavatelské firmy. Vlastníci nemají možnost nahlídnout pod pokličku dodavatelské firmy. Laura zapomněla napsat, kdo tu původní dodavatelskou firmu vybral. To taky odhlasovali vlastníci? Pokud ano, tak to je chaos v svj. Takto svj nefunguje.

  Vložil Justitianus, 17. Srpen 2022 - 6:01

  Lauro, v tomto případě mají členové SVJ dvě možnosti:

  1. důvěřujete jim a necháte je aby dělali svou práci, nebo
  2. nedůvěřujete jim a vyměníte celý výbor.

  Vy jste si přece statutáry zvolili! Můžete je odvolat. Jiná možnost neexistuje. Čemu na tom nerozumíte? Na co čekáte? Lauro, Vy jste nečetla co jsem zde citoval z judikátu Nejyššího soudu 26 Cdo 913/2019? Je zbytečné divit se tomu. Vítejte v SVJ.

  Justitianus


  Místní blbečci minusují mé příspěvky. Minusováním ovšem nemohou změnit pravdu, na kterou upozoril i Nejvyšší soud: Případná pochybení orgánů společenství při hospodaření s majetkem mohou mít význam např. při rozhodování o personálním obsazení těchto orgánů.

  Vložil Laura1 (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 8:46

  Mě jen zajímalo, jestli se tohle může dít, myslela jsem dosud, že SVJ funguje jinak, ale co píšete, mi dává smysl. Děkuji za vysvětlení.

  Vložil MartinII, 17. Srpen 2022 - 10:27

  Vložil Laura1 (bez ověření), 16. Srpen 2022 – 21:11 … vlastníci odhlasovali výměnu dodavatelské firmy (vypovězení smlouvy jedné konkrétní firmě a uzavření smlouvy s jinou konkrétní firmou) a výbor se rozhodl tuto změnu neprovést a pokračuje v původní smlouvě. … jsme s původní firmou byli nespokojení, nedodržovali, co se domluvilo, docházelo ke zpožděním apod. Předseda svoje rozhodnutí vysvětlil tak, že se rozhodl „dát původní firmě šanci“.

  … k čemu potom ta hlasování slouží.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Lauro, vám dává smysl nespokojenost s dodavatelem (i když nevíme čeho) který „nedodržoval co se domluvilo a docházelo ke zpožděním“ s odkazem na Justitianem uvedený judikát, kde (pokud jsem dlouhý judikát pochopil) nešlo vůbec o smlouvu s dodavatelem ?

  ZAJÍMAVÉ BY BYLO VĚDĚT, JAK PŘI HLASOVÁNÍ HLASOVAL PAN PŘEDSEDA !!!

  Vložil Laura1 (bez ověření), 17. Srpen 2022 - 11:04

  Neměla jsem na mysli tu citaci, z té jsem moc moudrá nebyla, ale dává mi smysl, že by výbor nemusel mít povinnost dělat to, co shromáždění odhlasuje. Pokud je tedy pravda, že výbor je zodpovědný za to, co SVJ dělá, jak se tu psalo, pak dává smysl, aby měl i rozhodovací pravomoc. Z druhé strany by nedávalo smysl, aby rozhodovala skupina A, ale zodpovědná za realizaci těchto rozhodnutí by byla skupina B.

  Bohužel z toho nijak nevyplývá, jaký má tedy výsledek hlasování pro výbor význam, ale zdálo se mi v téhle diskuzi mnoho emocí, tak už jsem se v tom nechtěla víc vrtat:)

  Předseda hlasoval pro, proti nebyl nikdo. Předseda si to rozmyslel později.

  Vložil Justitianus, 17. Srpen 2022 - 11:43

  Lauro, mohou existovat různé důvody proč není možné či rozumné jednat podle rozhodnutí shromáždění. Uvedu namátkou některé, jak mne napadají.

  • Jednostranné odstoupení od smlouvy je spojeno s vysokou pokutou.
  • SVJ by bylo povinno uhradit zhotoviteli způsobenou škodu.
  • SVJ by přišlo o záruku za dosud provedené práce.
  • Nelze najít firmu která by mohla pokračovat v práci dříve než v listopadu.
  • Firma B která je ochotna zahájit práci v listopadu chce více peněz.
  • Firma B předem odmítá dát záruku za dílo, které začal provádět někdo jiný v neznámé kvalitě.
  • atd.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 16. Srpen 2022 - 9:41
  • MartinII napsal: „Lake psal, že výbor je sluhou SVJ“

  Martine, lžete. Lake nikdy nic takového nenapsal. Tuto pitomost jste si vymyslel sám.

  Vložil MartinII, 16. Srpen 2022 - 12:10

  Vložil Justitianus, 15. Srpen 2022 – 22:50

  Samozřejmě že výbor může odhlasovanou změnu neprovést."

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Vložil Justitianus, 15. Srpen 2022 – 23:38

  Lauro, kdybyste byla statutárem, … byste si nejspíš dvakrát rozmyslela, než byste dala pokyn k realizací nějaké pitomosti kterou si odhlasovali členové na shromáždění"

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  To už by asi chtělo vyřešit. Možná s odkazem na judikáty.

  To by dle mne přicházelo v úvahu jen tehdy,

  1. pokud na shromáždění kde byly odhlasovány pitomosti hlasoval výbor PROTI
  2. pokud to umožňují stanovy

  Pokud jde o konkrétní dotaz, tak AŤ TAZATELKA NAPÍŠE, O CO JDE. JINAK TO JE BOHAPUSTÁ TEORIE.

  • – – – – – – – – – – –
  Vložil Justitianus, 16. Srpen 2022 - 15:25
  • MartinII napsal: „To už by asi chtělo vyřešit. Možná s odkazem na judikáty.“

  Martine, to je samozřejmě dávno vyřešeno.

  Pokud jde o závaznost rozhodnutí shromáždění pro statutáry: ta neexistuje! Statutáři mají zákonem uloženu zejména povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 159). Nemají však poinnost plnit každý nesmysl, který si odhlasuje shromáždění. To je přece notoricky známo.

  Onehdy soud poradil členům SVJ, že neposlušnost stautárů nelze „trestat“ přes soudy: je pouze možno uvnitř SVJ rozhodnout o jejich výměně za jiné osoby. Přesně tak to velmi přiléhavě popsal Nejvyšší soud v nedávném rozsudku 26 Cdo 913/2019 ze dne 27.08.2019:

  „… případná pochybení orgánů společenství při hospodaření s majetkem mohou mít význam např. při rozhodování o personálním obsazení těchto orgánů (…)“.
   http://kraken.slv.cz/26Cdo913/2019

  Justitianus

  Vložil Závaznost (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 16:34

  „Pokud jde o závaznost rozhodnutí shromáždění pro statutáry: ta neexistuje!“ (Vložil Justitianus, 16. Srpen 2022 – 15:25)

  Závaznost rozhodnutí shromáždění pro statutáry neexistuje. Dobrá.

  Existuje závaznost rozhodnutí shromáždění pro někoho jiného než statutáry?

  Vložil Justitianus, 16. Srpen 2022 - 18:24

  Jednoduchá odpověď: shromáždění je nejvyšším orgánem právnické osoby. Rozhodnutí shromáždění zavazuje právnickou osobu. To neplatí pokud jde o rozhodnutí (1) které se příčí dobrým mravům, (2) které mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, nebo (3) které je pouze zdánlivým rozhodnutím v záležitosti o které shromá1ždění nemá působnost rozhodnout.

  Ještě připomenu, že statutáři právnickou osobu pouze zastupují. Statutár má svou vlastní hlavu, koná podle vlastního uvážení a nese za svou zástupčí činnost plnou odpovědnost. Ručí celým svým majetkem!

  Samozřejmě nikomu nebráním aby jako statutár slepě plnil všechna rozhodnutí shromáždění. I rozhodnutí škodlivá, protizákonná, nehospodárná, příčící se stanovám. Jen opakuji, že člen statutárního orgánu nemá takovou slepou poslušnost stanovenu žádným právním předpisem.

  Justitianus


  Mimochodem: Jak vidím tak pan „… (bez ověření)“ nám ještě nepředložil odkaz na ten právní předpis. Vždyť tvrdil, že existuje! Asi to nemůže ve Sbírce zákonů najít.
  Vložil Závaznost (bez ověření), 16. Srpen 2022 - 18:30

  Teď ale píšete něco jiného, pane Justitiane.

  Prve jste psal: Závaznost rozhodnutí shromáždění pro statutáry neexistuje.

  Není píšete, že pro statutáry nexistuje slevá závaznost rozhodnutí shromáždění, která jsou škodlivá, protizákonná, nehospodárná, příčící se stanovám.

  To je zcela jiné tvrzení, přičemž obě nemohou vedle sebe obstát.

  Prosím o osvětlení.

  Vložil Justitianus, 17. Srpen 2022 - 6:21

  Nikde a nikdy jsem nenapsal to co tvrdíte. Vymyslel jste si nějaký Váš vlastní text. To je pak diskuse zbytečná. Přečtěte si tedy ještě jednou co jsem napsal. Psal jsem pouze o závaznosti rozhodnutí shromáždění PRO PRÁVNICKOU OSOBU.

  Mimochodem, máte zásadní mezery ve znalosti výrokové logiky. Oba dva VAŠE výroky o statutárech obstojí vedle sebe. Nevylučují se navzájem. Je zřejmé že nechápete ani to co jste napsal Vy sám.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".