Muí se ověřovat podpisy kvůli GDPR?

Vložil bobo (bez ověření), 28. Srpen 2018 - 9:23 ::

Náš správce si ohledně GDPR vymyslel, že vlastníci musí buď přijít osobně, aby mohli být ztotožněni s OP (pracovník správce opisuje OP), nebo když nemůže osobně a vyřizuje poštou, musí ověřit podpis. Správce toto požaduje při různých úkonech – oznámení koupě bytu, žádost o změnu záloh, oznámení nového čísla bankovního účtu, změna jména, změna adresy apod. Nám jako členům výboru se to nelíbí a už si i stěžovali vlastníci, že musí jezdit z jiného města. Dříve správce vše vstřícně řešil emailem, telefonicky a teď vyžadují osobní přítomnost (nebo ověřený podpis), prý to nařizuje GDPR. Dokonce i pod plnou mocí požadují ověřený podpis. Je to souladné se zákony?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 30. Srpen 2018 - 17:58

  Pokud se to nelíbí Vám jako členům výboru pak dejte správci jasné instrukce a pokud se jich nehodlá držet vypovězte smlouvu a najděte si jiného správce. Jako členové výboru jste natolik líní, že jste vše hodili na správce. Jakoukoliv změnu máte samozžejmě přijmout Vy a tu pak jako zadavatel oznámit správci. M.j, zákon nařizuje oznámit nybytí b.j. novému vlastníku SVJ a ne nějakému správci.

  Vložil ověřenýpodpis (bez ověření), 29. Srpen 2018 - 7:57

  Kvůli GDPR ověřený podpis být nemusí. Dovedu si ale představit,že např. při oznámení nového čísla bankovního účtu, změně jména, změně adresy, by v případě písemné komunikace mohl být ověřený podpis vyžadován,aby se vyloučila možnost podání jinou osobou, která by tím třeba chtěla někomu „zkomplikovat život“. Bylo by dobré mít vyřešenu takovouto komunikaci ve stanovách. Pro neosobní podání žádosti bez ověření podpisu by mohl být použit např. e-mail ze známé adresy žadatele.

  Vložil vlastník bytu (bez ověření), 28. Srpen 2018 - 14:31

  Nemusí. Váš správce není kontrolním orgánem vlastníků bytů. Správce není oprávněný kontrolovat, zda majitel bytu č. 5 Josef Vomáčka, je skutečně Josef Vomáčka. Vlastník bytu má majetek a sám si má hlídat, aby mu jej nikdo neodcizil, nebo s nim něco neudělal jiného, aby měl jako vlastník splněné povinnosti, které má ze zákona vůči společenství. Vůči správci nemá vlastník žádné povinnosti. Správce má adresu vlastníka k dispozici v katastru a může s nim komunikovat. Má k tomu všechny prostředky k dispozici, musí je jenom umět využít. Není oprávněný požadovat, aby se vlastník k němu dostavoval osobně a udělal poklonu až ke kolenům správce. Správce se chová, jakoby byl vlastníkem majitelů bytů a je potřeba jej umravnit.

  Vložil Lachim Nilz, 28. Srpen 2018 - 12:04

  Jen technickou poznámku, je vhodné rozlišovat pro účely GDPR kdo je správce a kdo je zpracovatel a neplést si ze správcem který smluvně zajišťuje zpracování údajů pro SVJ.

  Vložil Pavel, 28. Srpen 2018 - 12:00

  bobo,

  co tvrdí Váš externí správce je nesmysl. Nové nařízení EU GDPR nic takového neuvádí.

  Obecná rada: Pokud někdo tvrdí, že něco musím nebo něco nesmím, tak se zeptám podle jakého konkrétního ustanovení jakého předpisu tomu tak je. Většinou to pomůže.

  Vykladači GDPR jsou daleko nebezpečnější než samotné GDPR.

  Uvedu článek z časopisu České lékařské komory č. 7–8/2018. Doktor ze záchranky popisuje případ, kdy byli zavoláni do zařízení pro seniory. Zařízení vydalo seniora ale odmítlo vydat jeho zdravotnickou dokumentaci, protože mají předpis, podle kterého musí chránit osobní údaje svých klientů. Předpis, že by měli chránit jejich zdraví asi nemají.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil pavelte (bez ověření), 28. Srpen 2018 - 10:23

  Váš správce posupuje podle zákona o GDPR. Jak má správce poznat, že poskytuje osobní informace, nebo mění výši záloh pouze vlastníkovi a nepřišel tam někdo cizí, aby zjistil kolik platíte. Spíš máte být rád, že je vaše soukromí lépe chráněno. Správce pod tlakem sankcí, plní pouze to co vymysleli chytré hlavy někde jinde.

  Vložil Markéta Gr., 28. Srpen 2018 - 9:57

  Je potřeba se seznámit se smlouvou o správě, kterou má SVJ uzavřenu a z ní pak vycházet. Co jsem zatím viděla tyto smlouvy, tak ve většině je uvedeno, že výbor odpovídá za všechny podklady dodané správci a způsob jejich získání od vlastníků. Tím si kryjou záda i pro případ porušování GDPR, tedy nechápu, že Váš správce s tím má problém. Odpovědnost za správu je stále na výboru, přestože nějakou činnost deleguje (předá) firmě.

  Vložil pavelte (bez ověření), 28. Srpen 2018 - 11:31

  Za správnost údajů, které poskytne správci SVJ (statutár), odpovídá statutární orgán SVJ. Ale za zacházení s těmito citlivými údaji které jim svěřily vlastníci,dle zákona odpovídá správce.

  Vložil Zdenek 22, 28. Srpen 2018 - 10:13

  Bez ohledu na znění smlouvy se správcem, výbor za údaje předávané správci odpovídá vždy. Je-li ve smlouvě uvedeno něco jiného, je v tomto bodě neplatná.

  Mechanismus předávání informací mezi správcem, výborem a vlastníky by měl být nastaven tak, že vlastníci komunikují s výborem a výbor pak se správcem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".