Možnost zplnomocnění třetí osoby pro jednání na shromáždění SVJ musí být zakotvena ve stanovách.

Vložil JaVa, 30. Duben 2017 - 10:17 ::

Možnost zplnomocnění třetí osoby pro jednání na shromáždění SVJ musí být zakotvena ve stanovách společenství, jinak není zplnomocnění možné.

https://www.okolobytu.cz/…kon/plna-moc

Datum rozhodnutí: 23.05.2012

Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 72/1994Sb.

29 Cdo 3399/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Zákon o vlastnictví bytů otázku, zda vlastník jednotky může být na shromáždění zastoupen, výslovně neřeší, a k jejímu zodpovězení je tudíž nutno se dobrat výkladem.

Shromáždění vlastníků jednotek je nejvyšším orgánem společenství, tvořeným členy společenství vlastníky jednotek (§ 9 odst. 7 písm. a/ a odst. 8 věta první zákona o vlastnictví bytů). Právo účastnit se shromáždění (jako jeho člen) a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se správou domu je osobním právem vlastníka jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. Člen shromáždění, který se účastní shromáždění, sice může právě proto, že se shromáždění účastní, vykonávat hlasovací právo (popř. i další práva, jako např. právo podávat návrhy, nahlížet do podkladů pro jednání apod.), nicméně účast na shromáždění je nutno od samotného hlasování (či výkonu dalších práv) odlišit. I tehdy, nebude-li se na shromáždění hlasovat, totiž právo účastnit se svědčí pouze členu shromáždění (vlastníku jednotky). Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo, neúčastní-li se shromáždění.

Z tohoto důvodu nelze právo vlastníka jednotky nechat se na shromáždění zastoupit dovozovat z ustanovení § 3 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů a § 31 odst. 1 obč. zák.; plná moc k zastoupení vlastníka na shromáždění není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu ve smyslu posledně označeného ustanovení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Evžen (bez ověření), 30. Duben 2017 - 16:04

  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2012 sp. zn. 29 Cdo 3399/2010 na zastoupení členů a účast jejich zmocněnců na zasedání shromáždění společenství vlastníků jednotek konaném po 31. prosinci 2013 nedopadá viz http://www.jerkman.as/…eni-svj.aspx

  Vložil Pavel II (bez ověření), 30. Duben 2017 - 13:59

  aby pravidla použití pné moci byly jednoznačně stanovena ve stanovách, zejména co do způsobu (ústní, písemná) a zda u písemné chceme mít podpisy ověřeny nebo ne. Ovšem tam kde se vlastníci mezi sebou dohodnou a budou akceptovat svá zastoupení i když to nemají ve stanovách bude to fungovat také. Ani notář a krajský soud Vám nevytkne hlasování s plnými mocemi viz. náš konkrétní případ změny stanov (v nichž už máme na rozdíl od původních tuto záležitost upravenu).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".